Tax Shelter

Op 29 juni 2017 vond een gedachtewisseling over de Tax Shelter in de podiumkunsten plaats tijdens een hoorzitting van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. oKo schreef hiervoor een uitgebreide situatieschets van de gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties. Daarnaast benoemen we enkele constructie voorstellen om verschillende uitdagingen op te lossen. De belangrijkste aandachtspunten op dit moment zijn synergie van de Tax Shelter met het Kunstendecreet en de vennootschapsbelasting. Lees hier het oKo-standpunt.


De hoorzitting

Leen Laconte presenteerde namens oKo de situatie van de gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties. Er werd aandachtig geluisterd naar de voorstellen en suggesties over de fiscalisering van de subsidies, de gedeelde vennootschap en de zorg voor de individuele kunstenaars. Vervolgens deelden oKo-leden Luk Van den bosch (Rosas) en Gunther Broucke (Brussels Philharmonic) hun instap-ervaringen met de Commissie Cultuur. 

De bezorgdheden van de kunstensector werden besproken met alle aanwezigen. Wat zal het effect zijn van de Tax Shelter op lange termijn? Komt het budget voor het Kunstendecreet hierdoor onder druk te staan? Wat zijn voor- en nadelen van de Tax Shelter als instrument voor beleid? Is de overstap naar de vennootschapsbelasting nodig en nuttig? Welke ondersteunende maatregelen heeft de sector nodig? Cultuurminister Sven Gatz benadrukte nogmaals dat de Tax Shelter een vorm van aanvullende financiering is.

Het verslag van de hoorzitting is nog in voorbereiding maar delen we hier zodra het er is. 

downloads

oKo-nota - hoorzitting Tax Shelter Vlaams Parlement - 29 juni 2017.pdf
172.59 KB

Zie ook: