Over oKo

Het netwerk van oKo (overleg kunstenorganisaties) bestaat uit meer dan 200 leden, professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel, die zich toeleggen op de creatie, de productie, de spreiding, ondersteuning van of die bijdragen tot de participatie aan kunst. Ze zijn actief binnen diverse disciplines en werkvormen: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, kunsteducatie, muziek, podiumkunsten en sociaal-artistiek werk.


De leden vinden elkaar in disciplinaire werkgroepen, hebben allen een stem in de Algemene Vergadering en worden, vanuit deze disciplinaire werkgroepen, vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Door zich te verenigen in het oKo-netwerk, willen de organisaties samen opkomen voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. Ze wisselen informatie uit en delen kennis over zowat alle aspecten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering. Gezamenlijk nemen ze standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.


Belangenbehartiger, werkgeversfederatie én netwerk

Het kunstenbeleid mee vorm geven, en dat op alle niveaus, is traditiegetrouw hét oKo-werkterrein. Niet alleen de Vlaamse overheid bepaalt immers in belangrijke mate welke positie en rol de kunsten in de samenleving kunnen spelen. Ook de andere overheden, federaal, lokaal en Europees, zijn bepalende voorwaardenscheppers. Waar meer dan 200 kunstenorganisaties zich verenigen ten behoeve van de kunsten, komen automatisch tal van onderwerpen op tafel waardoor oKo zijn rol als belangenbehartiger en werkgeversfederatie ten volle kan spelen. De leden zijn daarbij de drijvende kracht.

Het oKo-netwerk staat niet alleen maar gaat allerhande vormen van samenwerkingen aan bij de realisatie van zijn strategische doelstellingen.


De aanhoudende inzet van de leden en het secretariaat zorgt voor een netwerk dat zowel belangenbehartiger als werkgeversfederatie is. oKo is het allemaal tegelijk en dat al heel lang. Dat is heel bijzonder, zegt men mij, als ik op buitenlandse reizen over oKo spreek. Ik geloof het. - Luk Van den bosch, voorzitter


Jaarverslagen


Bekijk onze leden

downloads

Jaarverslag oKo - 2015.pdf
2.69 MB
Jaarverslag oko 2014.pdf
2.76 MB
Samenstelling raad van bestuur 2017-2022.pdf
56.95 KB
Missie, visie en doelstellingen.pdf
51.99 KB