Over oKo

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 240 leden die zich toeleggen op de creatie, de productie, de spreiding, ondersteuning van of die bijdragen tot de participatie aan kunst zijn verenigd in oKo. Ze zijn actief binnen diverse disciplines en werkvormen: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, kunsteducatie, muziek, podiumkunsten en sociaal-artistiek werk. De leden hebben allen een stem in de algemene vergadering, vinden elkaar in disciplinaire werkgroepen, en zijn vanuit die werkgroepen, vertegenwoordigd in het bestuursorgaan. Door zich te verenigen in het oKo-netwerk, willen de organisaties samen opkomen voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. Ze wisselen informatie uit en delen kennis over zowat alle aspecten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering. Gezamenlijk nemen ze standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.

Bekijk onze leden

downloads

Missie, visie en doelstellingen.pdf
56.1 KB