Over oKo

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 200 leden die zich toeleggen op de creatie, de productie, de spreiding, ondersteuning van of die bijdragen tot de participatie aan kunst zijn verenigd in oKo. Ze zijn actief binnen diverse disciplines en werkvormen: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, kunsteducatie, muziek, podiumkunsten en sociaal-artistiek werk. De leden hebben allen een stem in de algemene vergadering, vinden elkaar in disciplinaire werkgroepen, en zijn vanuit die werkgroepen, vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Door zich te verenigen in het oKo-netwerk, willen de organisaties samen opkomen voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. Ze wisselen informatie uit en delen kennis over zowat alle aspecten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering. Gezamenlijk nemen ze standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.

De aanhoudende inzet van de leden en het secretariaat zorgt voor een netwerk dat zowel belangenbehartiger als werkgeversfederatie is. oKo is het allemaal tegelijk en dat al heel lang. Dat is heel bijzonder, zegt men mij, als ik op buitenlandse reizen over oKo spreek. Ik geloof het. - Luk Van den bosch, voorzitter

Jaarverslagen


Bekijk onze leden

downloads

Oko_Jaarverslag 2018_DEF_DIG.pdf
4.91 MB
Jaarverslag oKo - 2015.pdf
2.69 MB
Jaarverslag oko 2014.pdf
2.76 MB
Missie, visie en doelstellingen.pdf
51.99 KB
Samenstelling raad van bestuur 5-2019.pdf
44.51 KB