OKo is een netwerkorganisatie: kunstenorganisaties komen er met elkaar in contact om het samen te hebben over maatschappelijke en zakelijke thema's. Ze wisselen kennis uit over bedrijfsvoering, fiscaliteit en good governance, nemen standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen en komen op voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving.

11 werkgroepen

De verschillende werkgroepen waarin de leden samenkomen, vormen de basis van het netwerk. Elk oKo-lid maakt deel uit van een van 11 werkgroepen. Die zijn samengesteld op basis van artistieke discipline of werkvorm. Het is de plek waar leden collegiaal aan informatie- en praktijkuitwisseling doen, opinies vormen en standpunten voorbereiden. Daarnaast zijn de werkgroepen een biotoop voor de ontwikkeling van werkmodellen, good practices en gezamenlijke actie.

 • Artiest centraal 
 • Audiovisuele kunsten 
 • Beeldende kunsten 
 • Dans 
 • Grootschalig 
 • Muziek 
 • Muziekclubs 
 • Muziektheater
 • Ontwikkeling, productie en presentatie 
 • Participatie 
 • Theater

Download hier een lijst van de leden en voorzitters per werkgroep.

Algemene vergadering

Alle leden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Meestal is dat de zakelijke, soms de artistieke leider, afhankelijk van wie door het eigen bestuursorgaan wordt aangeduid. De algemene vergadering van oKo komt minstens één keer per jaar samen en heeft statutaire en wettelijke bevoegdheden. Daarnaast is het een plaats voor ontmoeting, netwerkontwikkeling, praktijkuitwisseling en debat.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bepaalt het beleid van oKo en de taken van het secretariaat. De voorzitters van de elf disciplinaire werkgroepen en de zeventien rechtstreeks verkozen bestuurders komen maandelijks samen. De werkgroepsvoorzitters brengen tijdens elke werkgroepsvergadering kort verslag uit over de thema’s die op de agenda stonden van het bestuursorgaan. Op deze manier waarborgen we de representatie van alle leden.

Luk Van den bosch is voorzitter van het bestuursorgaan. Dit zijn alle bestuurders van oKo (in het vet telkens de voorzitters van de werkgroepen):

 • Dennis Bols (AB, werkgroep Grootschalig)
 • Tom Bonte (Beursschouwburg, werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie)
 • Dirk De Lathauwer (fABULEUS, werkgroep Theater)
 • Maud Verlynde(Malpertuis, werkgroep Theater)
 • Josine De Roover (NICC, werkgroep Beeldende Kunsten)
 • Stijn Devillé (het nieuwstedelijk, werkgroep Muziektheater)
 • Zita Epenge (Theater De Spiegel, werkgroep Theater)
 • Koen Maes (Brussels Jazz Orchestra, werkgroep Muziek)
 • Hein Mortier (De Figuranten, werkgroep Participatie)
 • Pieter-Paul Mortier (Courtisane, werkgroep Audiovisuele Kunsten)
 • Bert Schreurs (Collegium Vocale Gent, werkgroep Muziek)
 • Marc Steens (VK*Concerts, werkgroep Muziekclubs)
 • Patrick Sterckx (Villanella/De Studio, werkgroep Artiest Centraal)
 • Annelies Thoelen (Z33, werkgroep Beeldende Kunsten)
 • Kathleen Treier (HetTheaterfestival, werkgroep Theater)
 • Esther Ursem (Musica, werkgroep Participatie)
 • Maarten Van Cauwenberghe (Voetvolk, werkgroep Dans)
 • Luk Van den bosch (Rosas, werkgroep Dans)
 • Pierre Van Diest (deSingel, werkgroep Grootschalig)
 • Katrien Van Eeckhoutte (Concertgebouw Brugge, werkgroep Grootschalig)
 • Steven Vandervelden (STUK, werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie)
 • Tom Vangheluwe (Wilde Westen, werkgroep Muziekclubs)
 • Iris Verhoeven (JEF, werkgroep Audiovisuele Kunsten)
 • Maud Verlynde (Malpertuis, werkgroep Theater)


  Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 6 bestuurders. Het heeft een voorbereidende en uitvoerende taak, en werkt in opdracht van het bestuursorgaan.

  Het oKo-secretariaat

  Het oKo-secretariaat ondersteunt de leden inhoudelijk en logistiek. Het voert de beslissingen van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur uit, verzorgt de communicatie, en neemt de organisatie van onder andere vergaderingen, overlegmomenten en infosessies voor zijn rekening. Daarnaast heeft het secretariaat vrijwel dagelijks contact met de leden.

  Partners

  Met meer sta je sterker. OKo zet actief in op partnerschappen voor zijn belangenbehartigend en managementondersteunend werk. Samen faciliteren en stimuleren we de professionalisering in het kunstenveld en werken we aan een betere positie van de kunsten in de samenleving. Met de sociale partners werken we bovendien aan correcte arbeidsvoorwaarden en een gunstig sociaal klimaat. We voeren het sociaal overleg mee aan de Vlaamse, federale en Europese beleidstafels, op sectoraal vlak en over sectoren heen.

  Maak kennis met onze partners.


  downloads

  Leden per werkgroep 2020.11.12 met voorzitters.pdf
  61.13 KB