AMUZ

Werkgroep Muziek

AMUZ

www.amuz.be

AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) is een internationaal muziekcentrum waar culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden. Het concertprogramma van AMUZ wordt samengesteld op basis van de criteria van de Historically Informed Performance (HIP): vanuit een historisch-wetenschappelijke benadering wordt op een creatieve, vernieuwende én toegankelijke manier muziek van alle tijden, stijlen en culturen aan een breed publiek gepresenteerd. De muziek treedt daarbij geregeld in dialoog met andere kunstvormen. Die doelstelling wordt gerealiseerd in een historisch monument – de voormalige Sint-Augustinuskerk – dat werd uitgerust met de infrastructuur van een volwaardige, moderne concertzaal, en beschikt
over een onovertroffen akoestiek. Ook ander onroerend erfgoed in de stad Antwerpen wordt geïntegreerd in de werking, meer bepaald tijdens het festival Laus Polyphoniae.


Kammenstraat 81
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Antigone

Werkgroep Theater

Antigone

Antigone is een professioneel theaterhuis in Kortrijk. Door middel van zachte botsingen willen we een speelruimte bieden voor iedereen zodat nieuwe verhalen en artistieke talen ontstaan. Of het nu gaat om het sociaal-artistiek project, een nieuwe voorstelling of een festival; in alle geledingen van het huis kiezen we voor inhouden met een urgentie. Toeschouwers, spelers, makers of deelnemers worden zo veel mogelijk benaderd in hun eigenheid. De mens in al zijn verschijningsvormen, met verbeelding, kracht en kwetsbaarheid, is de maatstaf van het huis.

www.antigone.be

Overleiestraat 41
8500 Kortrijk


© Bart Grietens

Bekijk profiel

Toneelspelersgezelschap STAN

Werkgroep Theater

Toneelspelersgezelschap STAN

Toneelspelersgezelschap STAN, acroniem voor Stop Thinking About Names, is een collectief dat in 1989 werd opgericht door Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser en Frank Vercruyssen, die elkaar ontmoetten aan het Conservatorium van Antwerpen. Op het Conservatorium laat Matthias de Koning van Maatschappij Discordia hen kennismaken met een andere, minder dogmatische visie op het theater. STAN stelt de toneelspeler centraal en gelooft sterk in het principe van de soevereine acteur: hij is zowel speler als maker. Het gezelschap staat voor teksttheater en kan zich beroepen op een uitgebreid en verscheiden repertoire. STAN vertrekt vanuit de overtuiging dat toneel geen elitaire kunst is, maar eerder een kritische reflectie over hoe ieder van ons in het leven staat, over onze overtuigingen, onze bekommernissen, onze verontwaardiging.

www.stan.be

Hessenplein 2
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Level Five

Werkgroep Artiest Centraal

Level Five

www.levelfive.brussels

Level Five is een kunstenaarscoöperatie dat zich inzet voor de ontwikkeling van artistieke praktijken in Brussel. We doen dit door ruimte te bieden aan kunstenaars1 en een ondersteunende omgeving voor hun werk door middel van artistieke ontwikkelingsprogramma's en belangenbehartiging voor kunstenaars.

Opgericht door kunstenaars in 2019, momenteel beheert Level Five 3 ateliergebouwen verspreid over 3 Brusselse gemeenten, waar we kunstenaarsateliers aanbieden aan meer dan 100 kunstenaars. We pleiten voor -en werken aan- een duurzame infrastructuur voor artistieke praktijken in Brussel. We ondersteunen kunstenaars verder via onze coöperatieve cultuur, zodat ze duurzaam en veerkrachtig kunnen zijn.

Visie — Onze visie is om een duurzame infrastructuur voor artistieke praktijken in Brussel op te zetten, voorgoed, en om een ondersteunende artistieke omgeving te propageren.

Missie ruimte maken voor artistieke praktijken en de middelen en praktijken ontwikkelen om een ondersteunende artistieke omgeving in stand te houden.

• betaalbare atelierruimte aanbieden aan een brede waaier van kunstenaars;

• het aanbieden van de middelen om hun praktijk te ontwikkelen; en

• een effectieve pleitbezorger zijn voor atelierruimtes voor kunstenaars;

1.  We gebruiken kunstenaars in de brede zin van het woord en bieden onderdak aan een verscheidenheid aan artistieke praktijken: beeldende kunst, podiumkunsten, theater, architectuur, film, schrijven en cureren. We richten ons op kunstenaars die het grootste deel van hun tijd willen besteden aan de ontwikkeling van hun artistieke praktijk.

Bekijk profiel

ECCE

Werkgroep Dans

ECCE

ECCE is de organisatie van Claire Croizé en Etienne Guilloteau. Beiden werken ze als individuele choreografen met een eigen artistieke taal, maar ze delen hun filosofie en expertise. Hun werk bevindt zich op het snijvlak van dans en muziek, met een prominente rol voor live muziek.

www.ec-ce.be/


Afbeelding: ECCE - © Koen Broos

Bekijk profiel

Het Huis Hasselt

Werkgroep Theater

Het Huis Hasselt

http://hethuishasselt.be/

Het Huis Hasselt (HHH) is een platform voor podiumkunsten met een focus op jongeren, opgericht door theatermaker Lola Bogaert. Het fundament van HHH is het (her)vertellen van verhalen op een luchtige en toegankelijke manier voor een breed publiek. Soms is dit repertoire theater op maat van middelbare scholieren en soms zijn dit autobiografische verhalen van gemarginaliseerde jongeren. Voor HHH is het theater een plek van emancipatie: mensen en hun verhalen krijgen in het theater letterlijk een podium. 

Bekijk profiel

KAAP

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

KAAP

www.kaap.be

Brugge | Oostende

KAAP is een multidisciplinair kunstencentrum, actief in Brugge en Oostende. We produceren, presenteren en reflecteren en willen op die manier de schakel zijn die het kunstwerk en de toeschouwer met elkaar verbinden. Vanuit een kritische houding bevragen we de klassieke kunstruimte en zoeken we naar de meest relevante en impactvolle maatschappelijke plek voor kunstenaars en hun werk. Duurzaamheid, generositeit, experiment, actief en uitdagend zijn kernwoorden binnen onze werking. Kaap geniet sinds 2023 een structurele erkenning voor twee beleidsperiodes binnen het Vlaamse Kunstendecreet.

Bekijk profiel

De Nwe Tijd

Werkgroep Theater

De Nwe Tijd

De Nwe Tijd is het theatergezelschap van Freek Vielen, Rebekka de Wit en Suzanne Grotenhuis. Ze erfden een huis van Lucas Vandervorst en werken in zijn geest verder. Net als deTijd zullen zij theater maken met taal als voornaamste bouwsteen. Vanuit de noodzaak om de wereld waarin zij leven en wonen beter te begrijpen zoeken en schrijven zij teksten om daarmee humoristische, poëtische en ontroerende voorstellingen te maken.

www.detijd.be

Meistraat 2
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

C-TAKT

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

C-TAKT

C-TAKT is een platform voor transdisciplinaire kunsten en een referentiehuis voor transdisciplinair talent. Deze relatief jonge werkplaats is gegroeid vanuit de nood aan een plek waar ‘hybride praktijken’ en transdisciplinaire kunstenaars zich in alle rust kunnen ontwikkelen. C-TAKT kreeg vanaf 2017 werkingsmiddelen vanuit het kunstendecreet. De focus lag toen op nieuwe makers en kunstenaars die transdisciplinair werk maakten. Het project werd een gezamenlijke inspanning van de werkplaats C-mine te Genk en TAKT Dommelhof te Pelt. Vanuit de werkplaats C-mine lag de nadruk vooral op de nieuwe makers en vanuit TAKT Dommelhof vooral op transdisciplinair werk. Dommelhof werd ingezet als residentiele werkplek en C-mine was eerder het podium voor onze presentaties.

Vandaag ligt de focus van C-TAKT nadrukkelijk op de transdisciplinaire kunsten. Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdiciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline. Door deze kunstenaars te ondersteunen wil C-TAKT de ontwikkeling en realisatie van transdisciplinaire projecten kansen geven.

Almaar meer kunstenaars maken werk waarbij het voornaam is om verschillende tussenstadia te doorlopen of werken rond een thematiek in een cyclus die over meerdere jaren loopt. Aan het eindproduct gaat vaak een lang proces van vooronderzoek aan vooraf. Kunstenaars hebben dit nodig om gestalte te geven aan hun ideeën en zich in hun ‘hybride’ praktijk te verdiepen. C-TAKT kiest er voor om kunstenaars en producties ook in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase te ondersteunen.

C-TAKT heeft haar thuisbasis in Provinciaal Domein Dommelhof, ooit opgericht als éérste Vlaamse cultuurcentrum en in de voorbije 50 jaar geëvolueerd naar een organisatie met een uitgesproken artistiek profiel van vernieuwing, eigenheid en kwaliteit. C-TAKT handelt als onderzoeks- en creatieplatform binnen een ruimer netwerk van partners.www.c-takt.be

Bekijk profiel

MA Festival Brugge

Werkgroep Muziek

MA Festival Brugge

MA Festival Brugge stelt zich als doel vernieuwing te brengen in de wereld van oude muziek. In een dialoog tussen de musici van nu en het publiek van nu, verenigt het festival traditie met een hedendaagse visie en presentatie.

Het festival is zowel een plek voor de uitvoering op het hoogste niveau van het rijke, complexe muzikale erfgoed van de 15de tot en met de 18de eeuw, als een platform waar het talent en de visie van (jonge) musici zich kunnen ontplooien. MA Festival brengt een zo ruim mogelijk publiek samen om oude muziek in al haar schoonheid en diversiteit te beleven.

www.mafestival.be

't Zand 34
8000 Brugge

Bekijk profiel

B'Rock

Werkgroep Muziek

B'Rock

B’Rock Orchestra ademt en leeft barok. In ons DNA zitten buikgevoel, bezieling en verbondenheid vervlochten; samen de ruggengraat van een van de meest succesvolle en innovatieve periode-ensembles van dit moment.

Met open blik voor het nieuwe, en oog en oor voor boeiende ontmoetingen gaan we actieve samenwerkingen aan met gelijkgestemde artiesten – zij die ver voor het kunstenpeloton uit rijden. Waar onze genen en die van deze musici, theatermakers, choreografen of beeldend kunstenaars elkaar kruisen, groeien intrigerende ervaringen voor en met een breed publiek.

Dat publiek is bedreven of benieuwd, deskundige of debutant, en ieder daar tussenin. We nemen hen mee op een tocht door vijf eeuwen muziek, op instrumenten eigen aan de tijdsperiode, in opera’s, oratoria en instrumentale werken. Een zinderende vertolking van een barok meesterwerk of de wereldpremière van een hedendaags werk in een verrassende context: in allebei – en alles tussenin – stoppen we hart en ziel. Samen met gelijkgestemde zangers van ons recent opgerichte B’Rock Vocal Consort springen we met beide voeten in eerder onaangeroerd repertoire.

We houden de vinger aan de pols van de wereld die ons omringt en willen er op een zinvolle manier aan bijdragen. Thema’s als kolonialisme en uitbuiting, de relatie tussen mens en natuur en de plaats van de vrouw in de kunst, zijn ingebed in de schoot van onze artistieke projecten. Geworteld in het verleden door ons kernrepertoire, zijn al onze artistieke keuzes gebaseerd op het belang voor mensen hier en nu.

Het verlangen om zowel ons publiek als talentvolle artiesten de hand te reiken, vormt de motor van B’Rock Encounters. Deze reeks zet in op actieve participatie van het publiek, en op de uitwisseling van ervaring, kennis en inzichten.

B’Rock Orchestra laat van zich horen de wereld rond, maar komt echt thuis in Vlaanderen. We hebben er ons basiskamp in Gent, zijn een Associated Artist van De Singel en vaste gast bij Opera Ballet Vlaanderen, KASK Conservatorium Gent en Muziektheater Transparant. Ook Concertgebouw Brugge, Muziekcentrum De Bijloke Gent en De Munt/La Monnaie verwelkomen ons geregeld. Dat onze projecten internationaal eveneens weerklank vinden, illustreren regelmatige passages in het Concertgebouw en het Muziekgebouw Amsterdam, de Kölner Philharmonie, Amare in Den Haag, Le Volcan in Le Havre, en op de Musikfestspiele Potsdam en Musik+ in Innsbruck. Met de Opéra de Rouen bouwden we intussen een stevig partnerschap uit.


www.b-rock.org

Bijlokekaai 7C
9000 Gent

Bekijk profiel

One Trick Pony

Werkgroep Muziek

One Trick Pony

One Trick Pony (OTP) is een hedendaags muzieklaboratorium waarin verschillende kunstvormen worden verkend, met muziek en geluid als centraal thema. De resultaten van deze verkenning kan je ontdekken als muziektheatervoorstelling op het dak van een gebouw, als concert langs de snelweg, als aftakelend instrument in het bos ... De droom van OTP is om een plek te creëren voor artiesten met verschillende achtergronden (inspiratie: Andy Warhol Factory) om te experimenteren met hun eigen kunstvormen en muziek

http://www.onetrickpony.be/

Bekijk profiel

Wesp

Werkgroep Muziek

Wesp

Wesp verbindt muziek met erfgoed en natuur en zorgt voor een divers aanbod van producties en presentaties. Wesp verzorgt kleine en grotere activiteiten voor een publiek van 30 tot 1500 mensen. Onder de vleugels van Wesp maken muzikanten bijzondere producties, die spelen over heel Vlaanderen en daarbuiten. Wesp organiseert het Merodefestival, de Merode kerkconcerten en muzikale wandelingen en fietstochten. In Leuven is Wesp in de zomer actief op het Hogeschoolplein en in de Abdij van Park. In Holsbeek organiseert Wesp de Holsbeek Sessies.

www.wespvzw.be 

Jozef Wautersstraat 4
3010 Kessel-Lo

Bekijk profiel

Lucinda Ra

Werkgroep Theater

Lucinda Ra

Lucinda Ra is een multidisciplinair gelegenheidscollectief bestaande uit Barbara Claes, Stefanie Claes, Simon Allemeersch, Sofie Van der Linden, Mario Debaene, Giovanni Barcella, Jeroen Van Herzeele en Brigitte Mys. 

Ze ontwikkelen hun werk in omgevingen waar de kunsten niet vanzelfsprekend zijn, zoals psychiatrie, sociale woningbouw of in een specifieke buurt. Ze werken in het theater omdat ze de wereld buiten het theater interessanter vinden. 

‘Ra’ komt van Sun Ra, een jazzcomponist uit Alabama, die wereldberoemd werd door zijn kleurrijke en absurde composities en vertoningen. Lucinda Ra is daarom ook een ode aan hem en aan de chaos, fantasie, genialiteit en free jazz. 


https://lucindara.be/

Bekijk profiel

Anaku

Werkgroep Artiest Centraal

Anaku

AnAku: is een management- en ontwikkelingsplatform dat  interdisciplinariteit en sectoroverstijgend werken aanmoedigt. 

AnAku staat in voor trajectbegeleiding van podiumkunstenaars: van fondsenwerving, community building tot de eigenlijke praktische uitvoering. Naast het trajectmatige werken worden ook tailormade opdrachten van kortere duur aanvaard waarbij advies, of praktische uitvoering, wordt verleend voor specifiek deel van hun carrière, werking of productie.  De twee oprichters – Anastasia Tchernokondratenko en Shari Aku Legbedje – verdienden hun sporen o.a.  bij Kosmonaut Production, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Antwerps Integratiecentrum de8, Peeping Tom & Theater FroeFroe. 


https://anaku.org/

Bekijk profiel

De Republiek

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

De Republiek

De Republiek is een plek van ontmoeting en een community van stadmakers in Brugge. Met onze mix van doeners, denkers, makers en ondernemers zijn we er voor iedereen die leeft en werkt in onze stad. We rebelleren op een positieve manier vanuit een historisch pand met uniek Grand Café in het hart van de stad.

https://republiekbrugge.be/

Bekijk profiel

laGeste

Werkgroep Dans

laGeste

laGeste ontstaat in 2022, uit een fusie van les ballets C de la B en kabinet k. De twee Gentse dansgezelschappen kenden een lange voorgeschiedenis van samenwerking en grote artistieke affiniteit in het zoeken naar viscerale vertellingen. Ze besloten de krachten te bundelen en zetten de werking verder onder de nieuwe naam laGeste: een thuis voor zowel de intergenerationele praktijk die Joke Laureyns en Kwint Manshoven bij kabinet k ontwikkelden, als voor de erfenis van choreograaf Alain Platel die meer dan vijfendertig jaar spil van les ballets C de la B was.

Het nieuwe verhaal van laGeste is geen breuk met het verleden, maar een radicale verderzetting van de waarden van beide gezelschappen: vitaliteit, weerbaarheid en schoonheid vinden waar anderen ze niet zoeken, ruimte creëren voor meerduidige, zelfs tegenstrijdige, inhouden: onschuld en perversiteit, het geconstrueerde en het authentieke, onbewuste wildheid en hyperbewuste virtuositeit. Het is onze manier om tegenwicht te bieden aan het geweld van de genormeerde representatie van lichamen én om rolmodellen te creëren daar waar ze nog niet bestaan.

Via een permanente werking is laGeste lokaal verankerd in thuisstad Gent waar ze dé plek voor creatie van dans wil zijn. Door de vele ervaringen van de afgelopen jaren maakt laGeste deel uit van een internationaal web, van Marseille tot Teheran, waarin eigenzinnige samenwerkingen leiden tot werken in de wereld.

https://www.lageste.be/nl

Bekijk profiel

VIERNULVIER

Werkgroep Grootschalig

VIERNULVIER

Kunstencentrum VIERNULVIER - sinds 1 januari 2017 ook een Kunstinstelling - vormt het kloppend hart van het kunstenkwartier in Gent, met de Minard Schouwburg, de stadsbibliotheek De Krook en Capitole op een boogscheut. 350.000 bezoekers komen jaarlijks over de vloer voor theater, debat, concert, talks, performance, party, dans, literatuur en nog veel meer. Het VIERNULVIER Café, gehuisvest in een indrukwekkend 100-jarig monument, functioneert daarbij als de ontmoetingsplaats.

https://www.viernulvier.gent

Bekijk profiel

BRODER

Werkgroep Muziektheater

BRODER

BRODER maakt muziektheater. Nieuwe hedendaags-klassieke composities ontmoeten nieuwe teksten rond thema’s met even veel historische als actuele relevantie. Op de scène: de pure eerlijke klank van stemmen, piano of orkest; rauw en direct acteurstheater; uit de kluiten gewassen decors. Voorstellingen worden breed omkaderd met satellietprojecten, zoals debat, performances, schrijfexperimenten, onderzoek, enz.

Ter Linden 86
9052 Zwijnaarde
www.tgvagevuur.be

Bekijk profiel

DE HOE

Werkgroep Theater

DE HOE

DE HOE is een intergenerationele, interstedelijke theaterspeel- en werkplaats met een thuisbasis in Antwerpen en Gent. 

DE HOE is een fusie – of liever een gezamenlijke vervelling – van het voormalige Compagnie de KOE en Hof van Eede, twee verwante toonaangevende collectieven. De vaste kern van DE HOE wordt elk anderhalf jaar aangevuld met een jong collectief.

DE HOE maakt en speelt voorstellingen / bouwt in samenwerking met CAMPO op de BOMA-site in Gent aan een werking rond schrijven, tekst, en dramaturgie  / ondersteunt elk anderhalf jaar een ander jong collectief / cureert en digitaliseert een repertoire van meer dan 80 toneelstukken. 

DE HOE vat theaterproductie op als het publiek maken van materiaal, en het gesprek over dat materiaal, en dat in diverse vormen en stadia: dat kan dus een voorstelling zijn, maar ook de publieke lezing en bespreking van scènes waarvan de inkt nog nat is, geschrapte scènes die we digitaal aanbieden, gestreamde ‘scripted podcasts’. Een productie van DE HOE is dus een constellatie van uiteenlopende soorten materiaal, eerder dan ‘de voorstelling’.

DE HOE is Ans Van den Eede, Greg Timmermans, Natali Broods, Peter Van den Eede, Wannes Gyselinck, Willem de Wolf, Carine van Bruggen en Mitch Van Landeghem.

DE HOE is Het Onaf Ensemble.

 

www.dehoe.be

atelier en administratie
Schildersstraat 9
2000 Antwerpen

werk- en speelplaats
Bomastraat 35
9000 Gent

Bekijk profiel

Cc Strombeek

Werkgroep Beeldende kunsten

Cc Strombeek

Cc Strombeek is een open cultuurhuis in de rand van Brussel. Het huis staat voor een
uitgebreide en diverse programmatie binnen en buiten haar muren met speciale aandacht
voor jonge makers, naast meer gevestigde waarden in theater, dans, muziek, beeldende
kunst en film. Daarbij overstijgt het centrum de rol van louter leverancier van infrastructuur
voor (inter)nationale kunstproducties en lokale (cultuur)verenigingen, maar is het tevens een
initiator en mede-actor in het aangaan van duurzame nieuwe allianties, binnen en buiten de
sector. In de centraal gelegen exporuimte produceert het nieuwe tentoonstellingen die door
de uitzonderlijke ligging in het gebouw zowel de specifieke als de toevallige bezoeker
confronteren met ambitieuze hedendaagse kunst.

Cc Strombeek is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en publiek, voor de toevallige
voorbijganger en de doorwinterde cultuurconsument, voor jong en oud, voor liefhebber en
professional.

Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever
www.ccstrombeek.be 

Bekijk profiel

TICK TACK

Werkgroep Beeldende kunsten

TICK TACK

Sinds 2019 is TICK TACK een nieuwe bestemming voor hedendaagse kunst in Antwerpen. TICK TACK realiseert, presenteert en promoot internationale tentoonstellingen en audiovisuele kunst en vult zijn werking aan met publicaties en een uitgebreid digitaal archief.

TICK TACK is gehuisvest in het Brutalistische complex ‘De Zonnewijzer’ een sleutelwerk uit 1955 van Léon Stynen met locatie op een levendig stads kruispunt over de tramhalte en historisch landschapspark ‘De Harmonie’. De 6 meter hoge vitrine functioneert als een interface tussen kunstenaar en publiek, en tussen private en publieke ruimte. 

Het programma van TICK TACK is duaal: overdag tentoonstellingen. Na zonsondergang transformeert de grote vitrine in een projectiescherm onder de naam CINEMA TICK TACK, een nieuw en exclusief platform voor video en digitale kunst in de publieke ruimte. 

Op die manier daagt TICK TACK zowel overdag als ‘s nachts de fysieke en mentale grenzen uit tussen binnen en buiten, tussen privaat en publiek.

Mechelsesteenweg 247
2018 Antwerpen
www.ticktack.be


Bekijk profiel

Belgische Improvisatie Liga (BIL)

Werkgroep Theater

Belgische Improvisatie Liga (BIL)

De Belgische Improvisatie Liga (BIL) is het enige gezelschap in Vlaanderen dat improvisatietheatermatchen speelt volgens het Canadese ijshockey-concept match d'impro. De BIL biedt ook workshops aan voor beginners en gevorderden, en heeft een aanbod voor bedrijven in de vorm van bedrijfstheater, acts, animaties, teambuilding en workshops.

Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen
https://www.bil.be/

Bekijk profiel

Woodman

Werkgroep Theater

Woodman

Woodman is het theatergezelschap van Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens, Matthias Meersman en Tanya Zabarylo. Het gezelschap creëert tourende theaterproducties met een evenementieel karakter. Woodman heeft als doel makers en publiek te verbinden en mooie, beroerende verhalen te vertellen met een beetje magie.

Lange Lobroekstraat 36 bus 12
2060 Antwerpen

https://www.woodmanspeelt.be/


Bekijk profiel

tout petit

Werkgroep Dans

tout petit

tout petit is het dansgezelschap van dansers/choreografen Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. Het Leuvens/Hasseltse gezelschap creëert sinds 2012 dansvoorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar. tout petit is uniek in Vlaanderen, en heeft een bijzondere rol in Europa. Het gezelschap maakt de fundamentele keuze om dans te creëren voor de jonge kinderen waarbij artistieke grenzen verlegd worden. tout petit stelt daarbij de dialoog tussen scenografie, dans en muziek centraal.

Vogelsancklaan 300
3520 Zonhoven

http://www.toutpetit.be


Bekijk profiel

C-mine

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

C-mine

C-mine is een hybride, creatieve site op de grondvesten van de steenkoolmijn van Winterslag in Genk, waar kunstenaars en hun publiek de fysieke en mentale ruimte krijgen om er, geïnspireerd door het verleden, toekomsten te verbeelden. Met een jaarrond programma van kwalitatieve tentoonstellingen, projecten en presentaties is C-mine een publiekslieveling. C-mine gaat sterke partnerships aan en treedt in dialoog met diverse actoren uit verschillende disciplines en sectoren. Het betrekt een brede community in een veelzijdige context rond onderzoek, innovatie, creatie en presentatie.

C-mine 10
bus 2 3600 Genk

https://www.c-mine.be/

Bekijk profiel

Museum Dhondt-Dhaenens

Werkgroep Beeldende kunsten

Museum Dhondt-Dhaenens

Museum Dhondt-Dhaenens is een internationaal gerenommeerd museum voor hedendaagse en moderne kunst. Het museum maakt deel uit van de Stichting Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens die oorspronkelijke visie van het echtpaar Dhondt-Dhaenens waarborgt door zowel hun kunstcollectie als cultuur in brede zin toegankelijk te maken voor een divers publiek. Naast het museum Dhondt- Dhaenens omvat de Stichting Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens 2 nabijgelegen sites, de Wunderkammer en de Woning Van Wassenhove. 

Museumlaan 14
9831 Deurle

https://www.museumdd.be/

Bekijk profiel

BESTOV

Werkgroep Muziek

BESTOV

BESTOV is een alternatief managementbureau voor muziekgroepen. De Antwerpse organisatie vertegenwoordigt bands als Dans Dans, Slumberland, Flying Horseman, ...

Noordersingel 28/30
2140 Antwerpen

http://www.bestov.be

Bekijk profiel

Bâtard Brussels

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Bâtard Brussels

Bâtard Brussels ondersteunt en presenteert opkomende kunstenaars. Het platform onderzoekt op welke manieren en uit welke gronden kunstenaars kunnen ‘opkomen’ en wil een bastaard geest van artistieke durf en politieke reflectie cultiveren.

Bouvierstraat 14/2
1080 Sint-Jans-Molenbeek

http://www.batard.be

Bekijk profiel

Kunsthal Gent

Werkgroep Beeldende kunsten

Kunsthal Gent

Kunsthal Gent is een experimenteel kruispunt voor de presentatie en ontwikkeling van hedendaagse kunst, sinds 2018 gevestigd in een monumentaal veertiende-eeuws Karmelietenklooster in het centrum van Gent. In het weekend is Kunsthal Gent een tentoonstellingsruimte, op werkdagen is het een werkplek voor kunstenaars en artistieke organisaties. Er vinden ook publieke activiteiten plaats: lezingen, workshops, screenings en performances. 

Lange Steenstraat 14
9000 Gent

https://kunsthal.gent/

Bekijk profiel

kleinVerhaal

Werkgroep Participatie

kleinVerhaal

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kunsten duiken. kleinVerhaal gaat in zee met professionele, geëngageerde kunstenaars uit film en muziek voor open ateliers waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding vorm geven. Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige creaties en prikkelende acties.

Sint-Sebastiaansstraat 16
8400 Oostende

www.kleinverhaal.be

Bekijk profiel

TransfoCollect

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

TransfoCollect

TransfoCollect is een werkplaats voor de stedelijk georiënteerde podiumkunsten. De organisatie brengt jonge Brusselaars – vanaf 16 jaar - vanuit verschillende subculturen, met verschillende levensstijlen samen die minder gemakkelijk toegang hebben tot kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs in het algemeen, maar die zich artistiek willen ontwikkelen. In het creatieve proces staan de eigenheid van elke deelnemer, de culturele mix en de zoektocht naar nieuwe stedelijke praktijken, bredere en andere inhouden en uitdrukkingsvormen centraal.

Gallaitstraat 86/8
1030 Schaarbeek

http://www.transfocollect.com/


Bekijk profiel

Organum Alden Biesen

Werkgroep Muziek

Organum Alden Biesen

Organum Alden Biesen heeft tot doel het historisch Van Peteghem-orgel tot leven te brengen. Samen met Organum vzw ontwikkelde de Bach Academie Alden Biesen, o.l.v. artistiek directeur Luc Ponet, een jaarlijkse concertcyclus in de Landcommanderij Alden Biesen, cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse gemeenschap te Bilzen. De (koor-)zangers - het Alden Biesen Baroque Choir - hebben een uitgebreide koorervaring. Het orkest - het Alden Biesen Baroque Orchestra – is samengesteld uit louter professionele musici, specialisten in de uitvoering van muziek van 1600 tot aan de Franse revolutie, dit vanzelfsprekend op periode-instrumenten. De aanpak is 2x H.I.P.! Er wordt bijzondere zorg besteed aan Historical Informed & Inspired Performances.

Kasteelstraat 6
3740 Bilzen

www.bachacademie-aldenbiesen.be

Bekijk profiel

Il Gardellino

Werkgroep Muziek

Il Gardellino

Il Gardellino is het internationaal gelauwerd orkestcollectief van hoboïst Marcel Ponseele dat speelt op historische instrumenten. Inhoudelijk is het ensemble als een actieve vulkaan: steeds herzien, steeds vernieuwend. Il Gardellino voert grondig onderzoek uit naar de historische achtergrond van de werken teneinde deze muziek van alle tijden stijlgetrouw voor het publiek van deze tijd te laten weerklinken. Op die manier heeft il Gardellino in de loop der jaren een heel eigen klankidioom ontwikkeld. Het repertoire reikt van Monteverdi tot Mozart. 

Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

https://ilgardellino.be

Bekijk profiel

AR-TUR

Werkgroep Beeldende kunsten

AR-TUR

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Het beoogt een zo groot mogelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Kempen en andere rurale regio’s. AR-TUR activeert, faciliteert en inspireert. Als platform voor dialoog en samenwerking tussen professionelen en maatschappelijke actoren. Vanuit de specifieke omgeving van een kleinere stad als Turnhout en haar landelijke omgeving gaat AR-TUR via culturele programma’s in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.

Warandestraat 42
2300 Turnhout

www.ar-tur.be

Bekijk profiel

Muziekpublique

Werkgroep Muziek

Muziekpublique

Muziekpublique verspreidt en promoot traditionele muziek en dans in zijn breedst mogelijk betekenis met de nadruk op akoestische klanken, gaande van traditioneel, volksmuziek en folk tot klassiek, crossover, etnojazz, improvisatie en ‘nu:trad’. Muziekpublique organiseert een honderdtal concerten per jaar, waaronder enkele festivals. De organisatie runt ook een muziek- en dansschool. Bovendien produceert Muziekpublique via zijn platenlabel cd’s én verzorgt het management en de booking van de betrokken artiesten.

www.muziekpublique.be

Moliere Theater, Naamsepoortgalerij
Bolwerksquare 3
1050 Elsene

Bekijk profiel

Graindelavoix

Werkgroep Muziek

Graindelavoix

Graindelavoix is een Antwerps internationaal gezelschap geleid door Björn Schmelzer dat werkt met het verleden als flessenpost waarmee common sense en artistieke clichés worden doorbroken. Het “grain” is als het bot in de keel van oude en nieuwe repertoires.

Boudewijnsteeg 8
2018 Antwerpen

 www.graindelavoix.be

Bekijk profiel

Belgian Saxophone Choir

Werkgroep Muziek

Belgian Saxophone Choir

Het Belgian Saxophone Choir - BSC is een ensemble vol jong talent uit de Belgische saxofoonscene. Het repertoire focust op klassieke en hedendaagse muziek, met zowel originele werken voor saxofoonensemble als arrangementen en transcripties. BSC wil als hoogwaardig ensemble de samenwerking binnen de nieuwe generaties Belgische saxofonisten versterken.

Het Belgian Saxophone Choir - BSC brengt studenten klassieke saxofoon en pas afgestudeerde klassieke saxofonisten van de Belgische instellingen voor hoger muziekonderwijs samen in zijn doorstroomensemble. De leden van het 13-koppige ensemble staan samen op het podium in verscheidene bezettingen, gaande van duo tot het voltallige doorstroomensemble. Het ensemble organiseert elk jaar audities om zijn rangen aan te vullen en nieuwe muzikanten de kans te bieden ervaring op te doen.

Klein Vennestraat 19
3201 Aarschot

www.belsaxchoir.be

Bekijk profiel

Rode Boom

Werkgroep Theater

Rode Boom

Rode Boom brengt visuele road trips die de kijker meenemen in 'hun' realiteit en ver daarbuiten. Podiumwerk doorspekt met surreële en symbolische beelden. In het artistieke palet van Kurt Demey worden technieken uit de wereld van de illusie en het mentalisme verweven met beeldend werk en performance.  

Olmenlaan 28
2940 Hoevenen
www.rodeboom.be

Bekijk profiel

Muziekpublique

Werkgroep Muziek

Muziekpublique

Muziekpublique verspreidt en promoot traditionele muziek en dans in zijn breedst mogelijk betekenis met de nadruk op akoestische klanken, gaande van traditioneel, volksmuziek en folk tot klassiek, crossover, etnojazz, improvisatie en ‘nu:trad’. Muziekpublique organiseert een honderdtal concerten per jaar, waaronder enkele festivals. De organisatie runt ook een wereldmuziek- en dansschool. Bovendien produceert Muziekpublique via zijn platenlabel cd’s én verzorgt het management en de booking van de betrokken artiesten.

www.muziekpublique.be
Moliere Theater, Naamsepoortgalerij
Bolwerksquare 3
1050 Elsene

Bekijk profiel

Inside Jazz Management

Werkgroep Muziek

Inside Jazz Management

Inside Jazz Management is een managementbureau dat Vlaamse en Brusselse jazzartiesten begeleidt in de uitbouw van een internationale carrière. Het ondersteunt muzikanten bij het boeken van concerten, het organiseren van tournees, promotie, marketing en (pers)communicatie en staat in nauw contact met organisatoren en programmatoren.

www.insidejazz.be
INSIDE JAZZ VZW
BRUSSELSESTEENWEG 502B
9050 LEDEBERG/GENT

Bekijk profiel

ART-SPOT.BE

Werkgroep Muziek

ART-SPOT.BE

ART-SPOT.BE is een vernieuwend alternatief managementkantoor voor jazz georiënteerde acts opgericht vanuit de Uitvoerderij vzw. ART-SPOT.BE zet competenties en know how in door muzikanten te ondersteunen bij eenmalige projecten en/of bij de structurele aspecten van hun band/werking. We gaan als sparring partner en coach mee op zoek naar authentieke expressie en vergroting van het publieksbereik. ART-SPOT.BE is voor muzikanten, groepen, gezelschappen en projecten een aanspreekpunt met een duidelijk uitgesproken langetermijnvisie en een gedegen, gestructureerde en doorgedreven ondersteuning.  We leggen de lat hoog en houden er van samen te werken met kunstenaars die dit ook doen, op muzikaal, artistiek en ondernemersvlak.

De Uitvoerderij vzw
Abrahamstraat 13
9000 Gent 

https://art-spot.be/
Bekijk profiel

Argos

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Argos

ARGOS, opgericht in 1989, is een instituut, en bron, voor de studie, productie en ontwikkeling van kritische audiovisuele kunsten, evenals de distributie, het behoud en de restauratie ervan. De organisatie beschouwt het audiovisuele als een belangrijk middel om op meer open en geïntegreerde manieren de wereld te bekijken en te begrijpen. ARGOS maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele werken en bouwt, beheert en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarfilms en -video's. 

Werfstraat 13
1000 Brussel
www.argosarts.org

Bekijk profiel

A7LA5

Werkgroep Dans

A7LA5

A7LA5 is de structuur rond de in Marokko geboren danser en choreograaf Radouan Mriziga, die  o.a. de relatie tussen dans en architectuur onderzoekt en de mens portretteert als een evenwichtsoefening tussen intellect, lichaam en geest. 

Waterloosesesteenweg 227
1060 Sint-Gillis

Bekijk profiel

Kloppend Hert

Werkgroep Theater

Kloppend Hert

Kloppend Hert vertaalt diepmenselijke verhalen met een sociale, economische en politieke dimensie naar beeldend, bewegend en muzikaal theater. Interculturaliteit maakt een wezenlijk onderdeel uit van het werk van Kloppend Hert. Daarnaast helpt het gezelschap jongeren via Jong Gewei, een nieuw theaterplatform voor mensen vanaf 16 jaar, hun talenten ontdekken. Haider Al Timimi is artistiek leider van Kloppend Hert.

Bekijk profiel

Faso Danse Théâtre

Werkgroep Dans

Faso Danse Théâtre

Faso Danse Théâtre is het Brussels dansgezelschap rond de Burkinese danser en choreograaf Serge Aimé Coulibaly. Zijn inspiratie is geworteld in de Afrikaanse cultuur en zijn danskunst is krachtig en hedendaags. Sinds hij in 2002 zijn gezelschap Faso Danse Théâtre oprichtte, verkent Serge Aimé Coulibaly complexe thema's, met de wens om jongeren een positieve dynamiek te bieden. Zijn producties spelen in theaters in Europa en Afrika en op verschillende festivals.

Gabrielle Petitstraat 4/9
1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.fasodansetheatre.com

Bekijk profiel

Etcetera

Werkgroep Theater

Etcetera

Etcetera is een kunstkritisch tijdschrift dat de podiumkunsten vanuit een kritische affiniteit beschrijft, analyseert en becommentarieert. Etcetera wil het draagvlak van de podiumkunsten vergroten én de manier waarop over podiumkunsten wordt gedacht versterken. 

Opgericht in de jaren tachtig als strijdblad dat meestreed voor een plaats van de nieuwe podiumkunsten in het theaterbestel is Etcetera uitgegroeid tot een gedrukt en online blad dat diverse vormen van podiumkunsten aan bod laat komen. Doorheen zijn opeenvolgende nummers en jaargangen wil Etcetera een dwarsdoorsnede leveren van de hedendaagse podiumkunsten. Etcetera mikt op een breed, geïnteresseerd publiek en wordt daarom gratis gedistribueerd in zo’n 250 theaters, kunstencentra, culturele centra, musea, hogescholen en cafés in Vlaanderen en Nederland. Het blad wordt uitgegeven in eigen beheer.

Sainctelettesquare 19
B- 1000 Brussel
https://e-tcetera.be/

Bekijk profiel

Vonk

Werkgroep Beeldende kunsten

Vonk

Vonk biedt in samenwerking met de steden Genk en Hasselt betaalbare atelierruimtes aan voor startende en professionele kunstenaars en organisaties. De organisatie huisvest 22 startende en professionele beeldend kunstenaars in drie ateliers: één atelier in een oude elektriciteitscabine in Godsheide, één in de voormalige basisschool de Kameleon in Sint-Lambrechts-Herk en één in het voormalige Regina Mundi-klooster in het centrum van Genk. Kunstenaars kunnen er voor een periode van drie jaar gebruik maken van alle nutsvoorzieningen tegen een betaalbare vergoeding. Sinds 2018 gaat de werking van Vonk ook verder dan de loutere verhuur van infrastructuur en ondersteunt het kunstenaars ook op artistiek en zakelijk vlak. 

Kiezelstraat 41A
3500 Hasselt
www.vonkateliers.com

Bekijk profiel

Klarafestival

Werkgroep Muziek

Klarafestival

Klarafestival brengt toporkesten in de grootste zalen van Vlaanderen en Brussel voor klassieke concerten met een internationale uitstraling. Daarbij beperkt het festival zich niet in genre of periode. De voorstellingen van Klarafestival schommelen tussen oud en nieuw, tussen bekend en onbekend, tussen bezinning en beleving. Het festival is elk jaar opgebouwd rond een maatschappelijk relevant en actueel thema. Het Klarafestival is thuis in Brussel, maar maakt geregeld uitstapjes naar Antwerpen en Brugge.

Sinter-Goedeleplein 5
1000 Brussel
www.klarafestival.be

Bekijk profiel

Werktank

Werkgroep Beeldende kunsten

Werktank

Werktank is een productieplatform voor mediakunst. Onze belangrijkste missie is de realisatie en distributie van installatiekunst die de relatie tussen technologie en perceptie onderzoekt. Werktank functioneert als een tool voor de kunstenaar en stelt haar artistieke, technische en productionele expertise ter beschikking. De organisatie begeleidt de kunstenaar doorheen alle stadia van het creatieproces, beginnende bij het onderzoeksproces tot en met de uiteindelijke realisatie en actieve verspreiding van het werk, door het aanbieden van residenties, financiële en productionele ondersteuning.

J.P. Minckelersstraat 64
3000 Leuven 

www.werktank.org


Bekijk profiel

REKKER

Werkgroep Audiovisuele kunsten

REKKER

REKKER geeft kinderen en jongeren via het creatieproces inzicht in het medium film. Met ondersteuning van ervaren filmmakers experimenteren ze met filmtaal en ontdekken ze alle kleuren van het audiovisuele spectrum. Naast filmkampen in de vrije tijd en coaching voor klassen organiseert REKKER ook filmvoorstellingen. 

FB/IG: @studiorekker
www.rekker.be

Bekijk profiel

WARP

Werkgroep Beeldende kunsten

WARP

WARP, kort voor Wase Artistieke Projecten, focust op talentontwikkeling en langetermijnrelaties in de beeldende kunsten. Het platform ontsluit, presenteert, promoot en omkadert eigentijdse kunst. WARP wordt lid van de werkgroep Beeldende Kunsten.

Apostelstraat 20 9100 Sint-Niklaas

www.warp-art.be

Bekijk profiel

De Roma

Werkgroep Grootschalig

De Roma

De Roma is een echte volksschouwburg, gevestigd in een beschermde oude film- en variétézaal in Borgerhout. Het huis programmeert muziek in uiteenlopende genres, debatten en boekvoorstellingen, cinema, T-dansants en verschillende andere evenementen. De Roma is een huis met een boodschap vanuit waarden als rechtvaardigheid, solidariteit, samenleven en duurzaamheid.

Turnhoutsebaan 329
2140 Borgerhout
www.deroma.be

Bekijk profiel

KAOS

Werkgroep Participatie

KAOS

KAOS creëert ruimte voor kunst op een eigenzinnige en onconventionele manier. De basis van KAOS' werking is een kunstenaarsresidentie in psychiatrie. Door de aard van de projecten (tentoonstellingen, concerten, filmavonden, debat, lezingen, publicaties ...) en de samenwerking met verschillende partners binnen en buiten het kunstenveld verlegt KAOS grenzen en gebruikt het creativiteit en artisticiteit om elke stem aan bod te laten komen. Op deze manier stelt de organisatie vooroordelen en stigma (met betrekking tot mensen met een psychische kwetsbaarheid) in vraag.

Opperstraat 73
1050 Elsene
www.vzwkaos.be

Bekijk profiel

LLS Paleis

Werkgroep Beeldende kunsten

LLS Paleis

LLS Paleis is een alternatieve tentoonstellingsruimte in Antwerpen, een vrijhaven voor beeldende kunst, een plaats waar de kunstenaar een bondgenoot kan vinden. Vanuit deze houding bevestigt de organisatie niet de vaste waarden binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar heeft ze net aandacht voor het experimentele en uitdagende.

Paleisstraat 140
2018 Antwerpen
www.llspaleis.be

Bekijk profiel

Not Standing

Werkgroep Dans

Not Standing

Not Standing vzw is de organisatie van danser, performer en circusartiest Alexander Vantournhout. De Roeselaarse vzw biedt een cross-over uit dans, theater en circus.

Beversesteenweg 78
8800 Roeselare
www.alexandervantournhout.be

Bekijk profiel

Cluster

Werkgroep Artiest Centraal

Cluster

Cluster is een platform voor componisten van nieuwe muziek op het kruispunt van folk-, wereld-, klassieke muziek en jazz. Door muzikanten te ondersteunen bij hun management, productie en promotie biedt Cluster nieuwe creaties en projecten optimale slaagkansen. Cluster helpt hedendaagse componisten om een volwaardige plaats te verwerven binnen het nationale en internationale muzieklandschap.

Joseph Lonckestraat 48
9100 Sint-Niklaas

www.clustermusic.be

Bekijk profiel

kabinet k

Werkgroep Dans

kabinet k

Kabinet k creëert dansvoorstellingen met zowel professionele dansers als kinderen, voor een publiek van alle leeftijden. Choreografen Joke Laureyns en Kwint Manshoven benaderen dans op een organische manier, waarbij niet de virtuositeit, maar authenticiteit in de beweging voorop staat. Live- en/of nieuw geschreven muziek, de aanwezigheid van verschillende generaties op scène en de invloed van beeldende kunsten zijn constanten in het werk.

Nieuwevaart 118 / C003
9000 Gent - België

www.kabinetk.be

Bekijk profiel

a nocte temporis

Werkgroep Muziek

a nocte temporis

A nocte temporis is het eigen ensemble van de jonge tenor Reinoud Van Mechelen. Doel is om historisch geïnformeerde muziek te brengen én een zo groot mogelijk publiek emotioneel te raken.

Kapellekensweg 1
3010 Kessel-Lo 

www.anoctetemporis.org

Bekijk profiel

Volta

Werkgroep Muziekclubs

Volta

Het Anderlechtse muziekcentrum Volta richt zich op de ontplooiing van muzikanten. Het biedt betaalbare repetitieruimte, speelplekken, residenties, advies en workshops aan.

Moskoustraat 15
1060 Sint-Gillis 

www.voltabxl.be

Bekijk profiel

B.O.X (Baroque Orchestration X)

Werkgroep Muziek

B.O.X (Baroque Orchestration X)

B.O.X (Baroque Orchestration X) is het collectief rond luitvirtuoos Pieter Theuns. Door steeds nieuwe recepten te bedenken - met barokke klankrijkdom als magisch ingrediënt en rode draad - wil B.O.X het hedendaagse muzieklandschap actief blijven verkennen en verbreden. Nieuwe verbindingen, ontdekkingen en ervaringen, liefst voor en door een zo breed mogelijk publiek, zijn belangrijke doelen op zichzelf. Daarom organiseert B.O.X sinds 2018 jaarlijks een eigen festival in deSingel, een ware ‘hoogmis van verbinding': miXmass.

B.O.X speelde in grote zalen in binnen- en buitenland. Over 'Sága' op Prototype Festival 2016 in New York schreef The New York Times classy, sensual, exquisitely artful and unmistakably new. B.O.X werkte onder meer samen met Liesa Van der Aa, Dez Mona, Mugison, Petur Ben, Valgeir Sigurdsson, Shara Nova, Helga Davis, Efterklang, Hanna Benn en Richard Reed Parry (Arcade Fire). B.O.X is creative associate van deSingel Internationale Kunstencampus.

BOX Office vzw, p/a Museum Vleeshuis | Klank van de Stad
Vleeshouwersstraat 38
2000 Antwerpen

www.boxbaroque.com

Bekijk profiel

B-Classic

Werkgroep Muziek

B-Classic

B-Classic is de Limburgse poot van het Festival van Vlaanderen. De festivalorganisatie ijvert voor de ontwikkeling van klassieke muziek: door nieuwe interpretaties, samenwerkingen en actuele presentatie. B-Classic organiseert jaarlijks onder meer een festival waarbij klassieke muziek in een hedendaagse internationale context geplaatst wordt. Centrale uitgangspunten zijn steeds bijzondere ontmoetingen en spannende kruisbestuivingen. B-Classic vindt het evident dat de superdiverse samenleving vertegenwoordigd is bij de deelnemende artiesten en het publiek.

Dijk 111 bus 2
3700 Tongeren
www.b-classic.be

Bekijk profiel

De Warande

Werkgroep Grootschalig

De Warande

De Warande is een provinciaal (regionaal) cultuurhuis dat een belangrijke pioniersrol vervult in een regio met weinig professionele kunst- en cultuurinstellingen. Het cultuurhuis programmeert jong talent en gevestigde waarden en heeft de uitgesproken ambitie om een regionale en regio-overschrijdende impact te hebben. Bovendien huisvest de Warande de kunstenorganisaties Mooov, KIZ, Strip, Stormopkomst, Ar-tur, Kaaiman en Omnes, die het, net als Theater Stap en Het Gevolg, mee oprichtte. Elk jaar produceert de Warande minstens vier belangwekkende grote tentoonstellingen en (co-)produceert het een tiental podiumproducties en drie woordprogramma’s.

www.warande.be
Warandestraat 42
2300 Turnhout

Bekijk profiel

Sabzian

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Sabzian

Films zweven niet rond in het luchtledige, maar maken radicaal deel uit van de wereld. Daarom zet Sabzian in op het verdiepen van het discours en de verbeelding rond cinema. Een schrijven over cinema opent de ruimte om over cinema te spreken, om zich te verhouden tot cinema, om cinema te delen en dus om naar cinema te kijken. Door de filmervaring te kaderen, waardoor ze duurzaam kan gekoesterd worden, ontstaat een bloeiende filmcultuur.

 www.sabzian.be

 Van Volxemlaan 9
1190 Vorst

Bekijk profiel

Choux de Bruxelles

Werkgroep Muziek

Choux de Bruxelles

Choux de Bruxelles is een Brussels muzikantencollectief, uitvalsbasis en label. De groepen en projecten bij Choux de Bruxelles zitten net zoals die stad op het kruispunt van culturen, talen en muziekstijlen, in een mix van low en high (-fi en -culture), van vandaag en morgen, van de straat en van het salon. Wat de groepen en projecten van Choux de Bruxelles bindt is het uitgesproken multiculturele gedachtengoed en de eigenzinnige aanpak: de eigen muzikale cultuur en bagage worden continu met die van anderen geconfronteerd. En dat geeft een heel eigen geluid, een nieuwe identiteit zelfs: het resultaat van een continue uitwisseling tussen die verschillende culturen, talen en muziekstijlen, binnen en over nationale en Europese grenzen.

www.choux.net
Gustave Schildknechtstraat 33/3
1020 Brussel (Laken)

Bekijk profiel

STORMOPKOMST

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

STORMOPKOMST

STORMOPKOMST is een multidisciplinair presentatieplatform dat kunstenaars steunt in hun onderzoek naar nieuwe formaten en publiekservaringen. De organisatie gaat los van disciplines op zoek naar een vernieuwend werk en bundelt artistieke projecten in een laagdrempelige context. Ze begeleidt kunstenaars in de eventuele vertaalslag naar een voor hen nieuw publiek van kinderen en volwassenen. 

Warandestraat 42
2300 Turnhout

http://stormopkomst.be/nl/

Bekijk profiel

'Nuff Said

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

'Nuff Said

Sinds 2008 biedt 'Nuff Said een unieke mix van woord, stand-up comedy, livemuziek en video, waarmee het een breed en divers publiek aantrekt. 'Nuff Said werd groot in Antwerpen en vertakte tussendoor naar podia in andere steden als Brussel, Genk, Gent, Turnhout & Rotterdam. Tot ver buiten de culturele sector staat het bekend voor de ongedwongen combinatie van participatie, diversiteit en kunst.


https://nuffsaid.be/

Driekoningenstraat 126
2600 Berchem

Bekijk profiel

Gonzo (circus)

Werkgroep Muziek

Gonzo (circus)

Gonzo (circus) is een tweemaandelijks tijdschrift over vernieuwende en experimentele muziek, kunst en veel meer zoals media, film, literatuur en technologie. Het

brengt essays, interviews en achtergrondinformatie voor en door Vlamingen en Nederlanders. Daarnaast zet het zich actief in voor het bevorderen van Vlaams-Nederlandse kennisdeling en samenwerking, onder andere door het co-cureren van muziekprogramma's en door de organisatie van Vlaams-Nederlandse netwerkevents.

http://gonzocircus.com/

Celestijnenlaan 63-0303
3001 Heverlee

Bekijk profiel

Het Depot

Werkgroep Muziekclubs

Het Depot

Het Leuvense muziekcentrum Het Depot is een belangrijke speler in het clubcircuit met een van de grotere concertzalen. Het is niet alleen een concertzaal, maar  ook gangmaker voor talrijke muzikale initiatieven in de regio. Op muziekeducatief vlak biedt Het Depot een eigenzinnig spectrum van instrumentlessen, softwarelessen, PA-cursussen, workshops en masterclasses aan.

www.hetdepot.be

Martelarenplein 12
3000 Leuven

Bekijk profiel

Zwerm

Werkgroep Muziek

Zwerm

Zwerm is een elektrisch gitaarkwartet dat bestaat uit Toon Callier, Matthias Koole (Br), Bruno Nelissen (Nl) en Johnnes Westendorp (Nl).  Het ensemble ontstond vanuit een gezamenlijke brede interesse voor nieuwe muziek: gecomponeerd, geïmproviseerd, experimenteel en performatief,'high' en 'low culture'. Tegelijkertijd
echter ook vanuit het besef dat de raakpunten tussen al deze elementen van de muziek van deze tijd uitgewerkt moeten worden en dat de expositie daarvan geenszins vanzelfsprekend is.

www.zwerm.be

Van Montfortstraat 34
2140 Borgerhout

Bekijk profiel

Compagnie Barbarie

Werkgroep Theater

Compagnie Barbarie

Compagnie barbarie is een professioneel theatercollectief bestaande uit zeven vrouwen. De producties van de barbaries verruimen het blikveld van de toeschouwer en brengen scheuren aan in bestaande vooringenomenheden. Diepgewortelde clichés die voor waar worden aangenomen, die worden door de vrouwelijke makers van compagnie barbarie met al hun talenten bevochten. De barbaries ontwikkelden hiervoor in de loop der jaren een eigen specifieke beeldtaal. Door hun visuele aanpak maken de barbaries hun inhoudelijke stellingen tastbaar zonder met de vinger te wijzen, zonder ‘de waarheid’ te willen verkondigen. De mix van humor met inhoud en inhoud vanuit het buikgevoel: dat is compagnie barbarie.

www.compagniebarbarie.be

De Merodestraat 447/4
1190 Vorst

Bekijk profiel

ROBIN

Werkgroep Theater

ROBIN

ROBIN is een Brussels, collectief-autonoom genootschap voor artistiek maatwerk, opgericht door (theater)makers Thomas Bellinck en Pieter De Buysser. ROBIN is een organisme in ontwikkeling, en het delen van tijd, middelen, ondersteuning, expertise en een doorlopend gesprek. 

www.robin.brussels

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Bekijk profiel

Anima Eterna Brugge

Werkgroep Muziek

Anima Eterna Brugge

Opgericht in 1987 door Jos van Immerseel als levend laboratorium voor zijn onderzoek in de barokmuziek, evolueerde Anima Eterna Brugge van een compact strijkersensemble tot een volbloed symfonisch orkest, dat ook klassiek, romantisch en vroegmodern repertoire exploreert. Het consequente gebruik van historisch instrumentarium, de projectmatige aanpak en het respect voor de intenties van de componist vormen het credo van dit orkest. Anima Eterna Brugge blijft ook na meer dan 30 jaar synoniem voor innovatief onderzoek, frisse uitvoeringen, een transparant klankbeeld en aanstekelijk speelplezier.

www.animaeterna.be

Ezelpoort, Ezelstraat 122
8000 Brugge

Bekijk profiel

JESTER

Werkgroep Beeldende kunsten

JESTER

Jester is the organisation that was born from the merger between FLACC and CIAP in Genk, BE. Jester takes some of the principles of improv theatre as the base for its program and organisation.

www.jester.be

C-mine 10 bus 1
3600 Genk


Bekijk profiel

Ictus

Werkgroep Muziek

Ictus

Ictus is een ensemble voor hedendaagse muziek, een collectief van een twintigtal muzikanten, waaronder dirigent Georges-Elie Octors en klaningenieur Alex Fostier. Vanaf het prille begin zette Ictus in op het gemengde statuur van het 'elektrisch ensemble'. Ictus heeft haar kantoren op de campus van P.A.R.T.S. en danscompagnie Rosas. Met het Kaaitheater en Bozar als vaste partners in Brussel, stelt Ictus jaarlijks een nieuw concertseizoen samen voor een breed publiek van theater-, dans- en muziekliefhebbers. Sinds 2004 is Ictus in residentie aan de Opera van Lille.

www.ictus.be

Van Volxemlaan 164
1190 Brussel

Bekijk profiel

Great Investment - Mette Ingvartsen

Werkgroep Dans

Great Investment - Mette Ingvartsen

In nauwe samenwerking met de manager en zakelijk leider Kerstin Schroth richtte Mette Ingvartsen in 2006 Great Investment op. De hoofdtaak van de organisatie is het assisteren van de creatieprocessen en distributie. Als rode draad doorheen Mette Ingvartsens werk lopen vragen over kinesthesie, perceptie, affect en zintuiglijke ervaring. De laatste jaren focust ze op choreografie in de brede betekenis van het woord (‘extended choreography’). Nieuwe voorstellingen vertrekken steeds vanuit langlopende onderzoeksperiodes waarin thema’s worden verkend en uitgediept.  

www.metteingvartsen.net

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Bekijk profiel

BRONKS

Een duidelijke website waar heel veel informatie terug te vinden is, inclusief de juiste formulieren en verwijzingen naar andere websites voor meer informatie.
Werkgroep Theater

BRONKS

BRONKS maakt theater voor een jong publiek. In ons prachtige huis op de Varkensmarkt maken en tonen we niet alleen eigen producties maar nodigen we ook heel wat andere gezelschappen uit. Daarnaast organiseren we regelmatig festivals en evenementen en hebben we met STUDIO BRONKS een uitgebreide atelierwerking.

www.bronks.be

Varkensmarkt 15-17
1000 Brussel

Bekijk profiel

JEF

Werkgroep Audiovisuele kunsten

JEF

Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Dit geeft hen kansen om zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. JEF maakt daartoe jeugdfilm beschikbaar voor vertoners, zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd.

JEF is door haar actieve rol in netwerkorganisaties het aanspreekpunt rond jeugdfilm voor beleidsmakers en de (inter)nationale filmsector. Bij JEF vinden kinderen en jongeren een plek om samen film te creëren, te beleven en kritisch te bekijken. JEF zet doorheen de werking 'voor en door jongeren' centraal.

jeugdfilm.be/

Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

fABULEUS

Werkgroep Theater

fABULEUS

fABULEUS is een productiehuis voor dans en theater waarbinnen de artistieke samenwerking tussen jong talent en ervaren makers centraal staat.
"fABULEUS vertrekt van een onvoorwaardelijk geloof in jong talent én in een nieuw/jong publiek dat we tegelijk uitdagen en de hand reiken. Meer dan ooit willen we smaakmaker zijn voor de podiumkunsten en een internationale voorbeeldfunctie opnemen in het werken met jong talent."

www.fabuleus.be

Vaartkom 4
3000 Leuven

Bekijk profiel

Democrazy

Werkgroep Muziekclubs

Democrazy

Vzw Democrazy is een Muziekclub met activiteiten op een aantal plaatsen in de stad Gent. Democrazy is momenteel actief in Kunstencentrum Vooruit, café Charlatan, concertzaal Handelsbeurs, Minardschouwburg, tijdelijke invullingen DOK en KERK, intercultureel muziekcentrum de Centrale, concertzaal Trefpunt, KASKcinema en stadstheater NTGent. Als rondreizende muziekclub wil Democrazy een kwalitatief aanbod creëren van pop en rock in de ruimste zin van het woord. Daarbij komen genres in beeld als hiphop, dubstep, drum 'n' bass, pop, alternatieve rock, folk, elektronica, metal, dance, funk, soul, reggae, ...
Democrazy is ook mede-organisator van De Beloften, pop- en rockconcours voor Gentse bands. Naast concerten en party's is Democrazy medestichter van DOK, een tijdelijke creatieve invulling aan de dokken in Gent. Democrazy programmeert er voornamelijk concerten.

www.democrazy.be

Burggravenlaan 62
9000 Gent

Bekijk profiel

Rockoco

Werkgroep Muziek

Rockoco

Rockoco is een muziekmanagementbureau gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap dat inzet op jong en alternatief muziektalent.

www.rockoco.be

Noordersingel 28-30
2140 Borgerhout

Bekijk profiel

JUBILEE

Werkgroep Beeldende kunsten

JUBILEE

JUBILEE is een platform voor artistiek onderzoek en productie dat enerzijds een duurzame ondersteuning biedt aan vijf onafhankelijke artistieke onderzoekspraktijken (Justin Bennett, Eleni Kamma, Vincent Meessen, Jasper Rigole, en Vermeir & Heiremans), en anderzijds zich inzet om via gastprojecten de kennis, gemeenschappelijke interesses en netwerken die daarbij gegenereerd worden te openen naar andere artistieke en theoretische praktijken.

www.jubilee-art.org 

Koning Albert II laan 28-30
1000 Brusselb

Bekijk profiel

Ultima Thule

Werkgroep Theater

Ultima Thule

Ultima Thule brengt verhalend figurentheater. We vertellen het verhaal van de kleine mens en focussen op intra- en intermenselijke aspecten. Tekst – in verschillende vormen: veel of weinig, sappig volks of verheven poëtisch - is een vast onderdeel van onze voorstellingen. Naast figuren met een menselijke beeltenis manipuleren we ook objecten, materialen en multimedia en geven we hen vertelkracht. In verhaal, decor en figuren staat Ultima Thule voor de suggestieve en poëtische kracht van eenvoud.

www.ultima-thule.be

Kazemattenstraat 17
9000 Gent

Bekijk profiel

M-Museum Leuven

Werkgroep Beeldende kunsten

M-Museum Leuven

M-Museum Leuven, combineert op een bijzondere manier oud en nieuw in het hartje van Leuven. Met de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen stelt M een unieke mix van oude als hedendaagse kunst tentoon. Deze combinatie vind je ook terug in het museumcomplex zelf, een ontwerp van Stéphane Beel. Bekende meesters en hedendaagse kunstenaars delen er de ruimtes met aanstormend talent. Maar M is meer dan alleen een museum. Het is een ontmoetingsplek waar altijd iets te beleven valt, voor jong en oud, gezinnen, scholen en bedrijven. 

www.mleuven.be

L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven

Bekijk profiel

Het TheaterFestival

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Het TheaterFestival

Publiek en professionals treffen elkaar jaarlijks bij het TheaterFestival voor de juryselectie van artistiek en maatschappelijk relevante voorstellingen, representatief voor tendensen in de podiumkunstensector.
Het TheaterFestival promoot de theatersector, daagt uit en stimuleert door de presentatie van zowel het meest belangwekkende van wat die sector biedt als het vernieuwende werk van jonge theatermakers.
Het TheaterFestival nodigt publiek en professionelen uit tot dieperliggende analyse en reflectie, en investeert in de verbreding van het draagvlak van de podiumkunsten.

www.theaterfestival.be

Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Villanella/DE Studio

Werkgroep Artiest Centraal

Villanella/DE Studio

DE Studio is het creatieve hoofdkwartier van Antwerpen, waar kinderen en jongeren tegelijkertijd toeschouwer en kunstenaar zijn. In 2011 kocht de Provincie het gebouw van de voormalige Studio Herman Teirlinck en Villanella kreeg het in erfpacht. Het imposante gebouw werd omgedoopt tot DE Studio en Villanella gaf het naast een nieuwe naam ook een nieuwe adem. Theater, dans, muziek, literatuur, film, feestjes, festivals, debatten, … In DE Studio krijgt elke kunstminnaar een dynamisch dak boven het hoofd. Vandaag zetten Villanella, Theater FroeFroe, Laika, Tuning People, Theater De Spiegel, Zonzo Compagnie en Theater Artemis er hun gedurfde dagdromen om in niet-alledaagse daden, die klein en iets minder klein 24/7 van hun sokken blazen. En morgen? Morgen kan alles anders zijn. Zolang het maar vernieuwt en verrast. Tot binnenkort tijdens een ochtendlijke theatermatinee of een funky feestje in het holst van de nacht.

www.destudio.com
www.villanella.be

Maarschalk Gérardstraat 4
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

DE MAAN

Werkgroep Theater

DE MAAN

Beeldsmederij DE MAAN maakt visueel theater voor een jong publiek dat op een volwassen manier wordt aangesproken. Het is een open huis met een diepgewortelde oorsprong in het figurentheater. Die categorie wordt echter meer en meer opgerekt tot bredere visuele performance. Zolang de keuze maar avontuurlijk is, in scenische middelen maar ook in makers. Humor, poëzie, schoonheid en lelijkheid, ze dansen allemaal de tango in de voorstellingen van DE MAAN. Zolang het maar ‘graaf’ is en niet ‘braaf’.

www.DEMAAN.be

Minderbroedersgang 3
2800 Mechelen

Bekijk profiel

kunstZ

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

kunstZ

kunstZ gebruikt de diversiteit van onze samenleving als motor voor de vernieuwing en verbreding van de kunsten. kunstZ is een organisatie die inzet op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine.  
kunstZ biedt trajectbegeleiding aan nieuwkomers en mensen van diverse origine die interesse en ambitie hebben om in de podiumkunstensector te werken. In de theaterwerkplaats ontwikkelen we theatervoorstellingen met acteurs van diverse etnisch-culturele origine. Voor onze projecten slaan we de brug tussen professionals uit de reguliere sector en artiesten van diverse origine. Bedoeling is enerzijds om beider netwerk te vergroten, ervaringen en inhouden uit te wisselen. Anderzijds willen we met deze creaties de kunsten verrijken en vernieuwen met andere inhouden en verhalen.

www.kunstz.be 

Albrecht Rodenbachstraat 21
2140 Borgerhout

Bekijk profiel

aifoon

Werkgroep Participatie

aifoon

aifoon onderzoekt op een artistieke manier de kunst van het luisteren. Als participatieve kunstenogranisatie daagt aifoon mensen uit om, met een bewuste luisterhouding geluidssporen te volgen en hun omgeving luisterend af te tasten en vorm te geven. Via artistieke interventies en participatieve projecten wil aifoon het luisteren maatschappelijk activeren en zo een alternatief aanreiken op de visuele dominantie.
aifoon onderzoekt de beweging, de dimensies en de reikwijdte in het luisteren. Via artistieke interventies en trajecten plaagt en bevraagt ze de luisterhoudingen en luisterstrategieën bij haar publiek / deelnemers / luisteraars.
De kunst van het luisteren brengt voor aifoon het evenementiele karakter van geluid onder de aandacht. Niet enkel het moment zelf, maar ook wat vooraf gaat aan het geluid en wat achteraf nog nazindert is van belang. aifoon leidt dus niet alleen toe tot kunst en co-creatie, ze neemt ook actief deel aan het artistieke discours rond luisteren, geluid en stilte.

www.aifoon.org

Dok-Noord 4F bus 204
9000 gent

Bekijk profiel

Het Collectief

Werkgroep Muziek

Het Collectief

Door consequent met een vaste kern van vijf muzikanten te werken bouwde Het Collectief (1998) een intrigerende eigen sound op. In zijn repertoire keert de groep terug naar de roots van het modernisme: de Tweede Weense School. Vanuit die solide basis worden zowel de grote 20e eeuwse composities als de allernieuwste experimentele stromingen verkend. Daarenboven maakt de groep furore met spraakmakende cross- overs tussen het hedendaagse en het traditionele repertoire en met adaptaties van historische muziek.
Thomas Dieltjens, piano        
Wibert Aerts, viool    
Martijn Vink, cello     
Julien Hervé, klarinet
Toon Fret, fluit

www.hetcollectief.be

Rogierlaan 236
1030 Schaarbeek

Bekijk profiel

Ultima Vez

Als je geconfronteerd wordt met een praktisch probleem kan je steeds terecht bij oKo en binnen een héél korte termijn hebben ze een antwoord klaar waar je verder mee kan.
Werkgroep Dans

Ultima Vez

Ultima Vez werd in 1986 opgericht als de productiestructuur van choreograaf en filmmaker Wim Vandekeybus. De activiteiten van Ultima Vez als internationaal dansgezelschap spitsen zich toe op de creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werkk van Wim Vandekeybus, de organisatie van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen, de ondersteuning van jonge makers binnen het Europees netwerk Life Long Burning en de uitbouw van een participatieve werking in Sint-Jans-Molenbeek.

www.ultimavez.com

Zwartevijversstraat 97
1080 Brussel

Bekijk profiel

HETGEVOLG

Werkgroep Participatie

HETGEVOLG

HETGEVOLG is een theaterwerkplaats in Turnhout. Voor HETGEVOLG heeft elke mens zijn eigen verhaal, een verhaal dat door zijn uniciteit tegelijkertijd een universeel verhaal wordt. Een verhaal waarin ieder ander zijn persoonlijk verhaal herkent. HETGEVOLG geeft deze verhalen een plaats binnen zijn werking. Niet enkel de verhalen; ook en vooral de mens achter deze verhalen. Door mensen zelf de dragers van hun verhalen te laten zijn en hen daarvan de kracht te laten ontdekken, worden zij spontaan een nieuw publiek voor HETGEVOLG.

www.hetgevolg.be

Otterstraat 31-33
2300 Turnhout

Bekijk profiel

Wilde Westen

Werkgroep Muziek

Wilde Westen

Sinds 1 januari 2017 bundelen De Kreun en Festival van Vlaanderen Kortrijk hun krachten in de nieuwe muziekorganisatie Wilde Westen.
Wilde Westen presenteert geluidskunst, jazz, klassiek, pop, rock en alles daartussenin. Concertzaal De Kreun blijft de vaste stek voor wekelijkse live concerten. Klassiekers als Festival Kortrijk, Klinkende Stad en Sonic City blijven bestaan, maar Wilde Westen gaat nog een stap verder met meer concerten, meer festivals en meer podia in en rond Muizekcentrum Track. 

Find your wild @ wildewesten.be!

Conservatoriumplein 1
8500 Kortrijk

Bekijk profiel

Offscreen

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Offscreen

Vzw Marcel is de drijvende kracht achter het Offscreen Film Festival, de jaarlijkse hoogmis voor liefhebbers van cutting edge-cinema en cultfilms. In samenwerking met Cinema Nova, Cinematek, Cinema Ritcs en Bozar wordt het Brusselse publiek gedurende drie weken in maart getrakteerd op een bijzondere selectie van liefst 50 films die tegen de mainstream in zwemmen: onafhankelijk, authentiek en excentriek. “Join the Cult!” is ook het moto van vzw Marcel gedurende de rest van het jaar met o.a. de programmering van het Out Loud! muziekfilmluik op het dakterras van de Beursschouwburg of de maandelijkse B-Z programmering in Cinematek.

www.offscreen.be

De Moranvillestraat 63
1090 Brussel

Bekijk profiel

M HKA

Werkgroep Beeldende kunsten

M HKA

Het M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen – houdt de vinger aan de pols van wat er leeft binnen de hedendaagse beeldende kunst in eigen land en ver daarbuiten. Gelegen in de avant-gardestad bij uitstek, herbergt het M HKA ondertussen een rijke en divers samengestelde collectie die in steeds wisselende presentaties zowel binnen als buiten het museum getoond wordt.
Het M HKA is een dynamische ontmoetingsplek voor kunst, kunstenaars en cultuurliefhebbers en brengt jaarlijks een veelzijdig tentoonstellingsprogramma dat wordt aangevuld met tal van kunstenaarsgesprekken, performances, lezingen, boekpresentaties, wandelgesprekken en activiteiten voor jong en oud.

www.muhka.be

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

De Vrienden van Brosella

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

De Vrienden van Brosella

Brosella organiseert diverse muziekevenementen waarvan de belangrijkste Brosella Folk & Jazz en Djangofollies.
Het muziekfestival Brosella Folk & Jazz (1977) is het oudste culturele evenement in zijn soort in Brussel. Ieder jaar presenteert het festival tijdens het tweede weekend van juli een veertiental uiteenlopende groepen. De perfecte osmose tussen de hoogstaande muziek en de betoverende omgeving (een idyllisch openluchttheater in de schaduw van het Atomium) ademt een zeldzaam en uniek gevoel van rust en gezelligheid uit. Ook de jongsten worden niet vergeten met de Brosella Kids (concerten, shows, theater en creatieve workshops ...).
Het jazz festival Djangofollies (1994) herdenkt elk jaar de verjaardag van één van de belangrijkste muziekhervormers van de 20e eeuw: Django Reinhardt. Zijn inventieve en gepassioneerde muziek beïnvloedde generaties muzikanten en blijft ook vandaag zeer veel jonge artiesten inspireren. De twee laatste weken van januari eren Brosella en alle partners deze briljante jazzgitarist aan de hand van een niet te missen eclectisch programma.

www.brosella.be

Chrysantenstraat 28
1020 Brussel

Bekijk profiel

D.Figuranten

Werkgroep Participatie

D.Figuranten

D.FIGURANTEN is een participatieve kunstenorganisatie voor onderzoek en presentatie.
Via sociaal-artistieke creaties verenigen we twee uitersten: de meest kwetsbaren van de maatschappij én de meest virulente, authentieke artistieke arbeid. Met onze participanten doorlopen we een lang repetitieproces van experiment en training. Zo kan wat aanvankelijk laagdrempelig was uiteindelijk leiden tot complexe en verbazende presentatievormen. In onze nieuwe werkruimte HT POORTERSHUIS, verzamelen en documenteren we sporen van onze creaties én documenteren en presenteren er sterk participatief artistiek werk van anderen.

www.defiguranten.be

Wervikstraat 209
8930 Menen

Bekijk profiel

les ballets C de la B

Werkgroep Dans

les ballets C de la B

les ballets C de la B (Gent/België) werd in 1984 opgericht door Alain Platel. Intussen is les ballets C de la B uitgegroeid tot een succesvolle groep in binnen- en buitenland. Doorheen de jaren heeft het gezelschap zich ontwikkeld tot een artistiek platform voor verschillende choreografen en dansers. Nog steeds houdt les ballets C de la B eraan om artiesten vanuit verschillende disciplines en achtergronden deel te laten nemen aan dit dynamisch creatief proces. Door de ‘unieke mix van artistieke visies’, valt les ballets niet zomaar onder één noemer te brengen. Toch ontstaat zoiets als een huisstijl (populair, anarchistisch, eclectisch, geëngageerd) onder het motto: ‘deze dans is van de wereld en de wereld is van iedereen’.

www.lesballetscdela.be

Bijlokekaai 1
9000 Gent

Bekijk profiel

MetX

Werkgroep Participatie

MetX

MET-X is een productiehuis voor grootstedelijke muziek, een huis van en voor muziekmakers. MET-X kiest ervoor om samen met muziekmakers van diverse horizonten oorspronkelijke muziek te creëren en aan te leren. Muziek die elementen integreert uit zowel de Westerse improvisatiecultuur en actuele vormen van jazz, als uit traditionele muziek uit de verschillende aanwezige culturen in de grootstad die, eens met wederzijds respect vermengd, evolueert tot een nieuwe muziekcultuur. Na een aantal jaren nauw te hebben samengewerkt, zijn MET-X (vzw MET-X) en het collectief Mâäk (vzw Nefertiti) sinds 1 januari 2016 gefuseerd tot één organisatie: MET-X.

www.met-x.be

De Lenglentierstraat 20
1000 Brussel

Bekijk profiel

BERLIN

Werkgroep Theater

BERLIN

Het vertrekpunt van de projecten van BERLIN situeert zich steeds in een stad of streek ergens in de wereld. Kenmerkend zijn de documentaire en interdisciplinaire werkmethodes. Vanuit een focus op een specifieke onderzoeksvraag maakt BERLIN gebruik van verschillende media, afhankelijk van de inhoud van het project. Bart Baele en Yves Degryse richtten BERLIN in 2003 op samen met Caroline Rochlitz. Ze startten de reeks Holoceen (het holoceen is het huidige geologische tijdperk) met de voorstellingen Jerusalem, Iqaluit, Bonanza, Moscow en Zvizdal. Enkele jaren later begonnen ze aan een nieuwe cyclus, Horror Vacui (angst voor de leegte). De eerste drie episodes daarvan zijn Tagfish, Land’s End en Perhaps All The Dragons. Momenteel werkt BERLIN aan nieuwe voorstellingen in beide series. Het aantal projecten staat niet vast, maar de Holoceen-cyclus zal eindigen in de stad Berlijn met een fictie-docuproject met verschillende inwoners van de vorige steden uit de cyclus.

www.berlinberlin.be

Boomgaardstraat 94/2
2600 Antwerpen

Bekijk profiel

Het Kwartier

Werkgroep Theater

Het Kwartier

Het Kwartier ontstond in 2015, als voortzetting van De Nietjesfabriek. Regisseur en auteur Freek Mariën en dramaturge/zakelijk leidster Ruth Mariën spitsen zich toe op tekst, dramaturgie en onderzoek voor jongeren en volwassenen. Ze maken verrassende en relevante voorstellingen en teksten waarin de inhoud zich uit in tekst én vorm. Met hun eerste voorstelling ’Wachten en andere heldendaden’ won Freek Mariën de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015.

www.hetkwartier.be

Kapoenenweg 17
2800 Mechelen

Bekijk profiel

I SOLISTI

Werkgroep Muziek

I SOLISTI

Een unieke identiteit vereenzelvigd met 250 jaar blazers |r|evolutie
Blazersensemble I SOLISTI gaat prat op een stilistische veelzijdigheid die is terug te vinden in vijf artistieke pijlers: naast de grote meesterwerken, ook interesse voor historische uitvoeringspraktijk; aanwezigheid binnen muziektheater en opera; een hart voor hedendaags repertoire, research, creatie en experiment; en een enthousiast engagement voor educatieve initiatieven. I SOLISTI is in residentie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en trotse campusbewoner van de Internationale Kunstcampus deSingel. 

www.isolistidelvento.be

Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Ontroerend Goed

Werkgroep Theater

Ontroerend Goed

Ontroerend Goed levert intense ervaringen, opgebouwd in de realiteit van het theater. Overtuigd dat het leven verder gaat tijdens een voorstelling, construeert de groep mogelijke werkelijkheden waar het publiek in ondergedompeld wordt, en stelt zo vragen over hoe we onszelf als individu positioneren in de wereld van vandaag.  
Bekroond met talloze prijzen op festivals in Europa en Australië, wordt het werk van Ontroerend Goed over de hele wereld opgevoerd.

www.ontroerendgoed.be

Schoolkaai 27b
9000 Gent 

Bekijk profiel

Alibi Collectief

Werkgroep Artiest Centraal

Alibi Collectief

Een alibi om er even niet bij te horen kan van pas komen, het collectief werd in de loop der jaren zeer bedreven in deze discipline en ontwierp menig vluchtmachine…
Deze brengen ons steeds naar “ Het land van de vrije man”. “Patagonië of “Flavoria” ? De thuishaven blijft echter Brussel. De veelzijdigheid aan artistieke disciplines maakt het moeilijk het theater van dit collectief te typeren; namen als figurentheater, objectentheater, beeldend theater, muziektheater, vertellen telkens slechts een deel van het verhaal. 

www.alibicollectief.be

Lebeaustraat 15
1000 Brussel

Bekijk profiel

Antwerp Symphony Orchestra

Werkgroep Grootschalig

Antwerp Symphony Orchestra

Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met de schitterende Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Onder leiding van chef-dirigent Elim Chan en eredirigent Philippe Herreweghe ontroert en inspireert het orkest een zo groot mogelijk publiek met concertbelevingen van het hoogste niveau.  

www.antwerpsymphonyorchestra.be

Carnotstraat 10
2060 Antwerpen

Bekijk profiel

NTGent

Werkgroep Theater

NTGent

Als stadstheater wil NTGent een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen. Dat doet het door theater in te zetten voor maatschappelijk debat. NTGent maakt spraakmakende producties en nodigt opzienbarende gastproducties uit. Het is een open huis, toegankelijk voor iedereen.

De thuisbasis van NTGent is Gent. Spelen en repeteren gebeurt voornamelijk in NTGent Schouwburg, NTGent Minnemeers, NTGent Arca en Minard. De voorstellingen blijven echter niet op het podium waarop het werd ingestudeerd, maar gaan ook internationaal op tournee.

www.ntgent.be

Sint-Baafsplein 17
9000 Gent

Bekijk profiel

Action Zoo Humain

Werkgroep Theater

Action Zoo Humain

Action Zoo Humain is het theatergezelschap rond Chokri, Zouzou & Walid Ben Chikha, Sarah Eisa, Dahlia Pessemiers-Benamar, Marijke Pinoy & Mourade Zeguendi. Action Zoo Humain gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflictzones te bevragen. Action Zoo Humain streeft ernaar machtsstructuren bloot te leggen, interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren.

www.actionzoohumain.be

Nieuwpoort 31-35
9000 Gent

Bekijk profiel

Oxalys

Werkgroep Muziek

Oxalys

Sinds de oprichting in 1993 is Oxalys uitgegroeid tot één van Europa’s leidende kamerensembles. Het repertoire strekt zich uit van Haydn tot de hedendaagse muziek, met een sterke focus op de Belle Epoque (1860-1930). Wat Oxalys uniek maakt is de ensembletrouw van haar leden. De bezetting (strijkkwintet, fluit, klarinet en harp) is quasi onveranderd gebleven sinds de oprichting.
Oxalys concerteert op alle Belgische concertpodia en festivals en op prestigieuze podia  in binnen- en buitenland.

www.oxalys.be

Regentschapsstraat 30
1000 Brussel

Bekijk profiel

Alden Biesen Zomeropera

Werkgroep Muziektheater

Alden Biesen Zomeropera

www.zomeropera.be 

Bekijk profiel

Brussels Jazz Orchestra

Werkgroep Muziek

Brussels Jazz Orchestra

Het Brussels Jazz Orchestra (kortweg BJO) is het soort orkest dat graag de verwachtingen overstijgt. Wij kiezen voor het hoogste niveau door originele muziek te componeren en unieke arrangementen te creëren. Inventief en passioneel musiceren is ons handelsmerk. BJO brengt jazz met een dynamische, orkestrale sound, geworteld in de jazztraditie. Onze musici zijn bovendien stuk voor stuk uitmuntende solisten, wat ruimte schept voor improvisatie.
Brussels Jazz Orchestra is orkest in residentie in Flagey (Brussel) en lid van de European Music Circle. Sinds 1999 wordt het Brussels Jazz Orchestra erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

www.brusselsjazzorchestra.com

Flageyplein 18
1050 Brussel

Bekijk profiel

MUS-E

Werkgroep Participatie

MUS-E

MUS-E Belgium initieert artistieke co-creatieprojecten met professionele kunstenaars en deelnemers uit het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector. MUS-E Belgium biedt als tweetalige organisatie een kader voor artistieke trajecten waarin de leefwereld van de deelnemers centraal staat. Kunstenaars uit verschillende disciplines dompelen de deelnemers onder in een wonderlijke atmosfeer waarin geëxperimenteerd en geïmproviseerd wordt. Verbeelding, actieve kunstbeleving, verbondenheid en dialoog nemen een centrale plaats in. MUS-E Belgium is lid van het netwerk van de International Yehudi Menuhin Foundation.

www.mus-e.be

Reebokstraat 28
1000 Brussel

Bekijk profiel

Constant

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Constant

Constant is een onderzoeksgerichte organisatie voor experimentele digitale kunstpraktijken. Constant werkt vanuit een feministische, copyleft en open source perspectief. Ze organiseert multidisciplinaire werksessies rondom thema's zoals data ethiek, gender en technologie, actieve archieven, digitale migratie en netwerken.

www.constantvzw.org

Fortstraat 5
1060 Brussel

Bekijk profiel

FroeFroe

Werkgroep Theater

FroeFroe

Kinder en jongeren theater heeft de wind in de zeilen, de honger is groot. Logisch ook met een zo divers en ruim publiek waarin ieder zijn taal, zijn kennis, zijn thuis meebrengt naar de theaterzalen. Kinderen en jongeren met een kop vol verschillen leren onze verhalen kennen waarin meisjes helden zijn en jongens muzikanten. Zij zien zichzelf op de scène staan in een mix van humor en zelfrelativering. Zij kijken naar wereldverbeteraars en sufferds en kunnen daar hun eigen verhaaal tegenover stellen. Een fantastische uitdaging waaraan de kunsten en vooral onze podiumkunsten een zweepslag van positieve energie geven. Het zijn ongemeen spannende tijden voor makers en kijker(tje)s!

www.froefroe.be

Namenstraat 7
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Kunst/Werk

Werkgroep Dans

Kunst/Werk

Kunst/Werk (K/W) is een dansorganisatie. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte voor verschillende danspraktijken. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt. Vanuit de krachtlijnen van zijn werk gaat K/W ook een duurzame relatie aan met vier dansers en choreografen: Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou. K/W zorgt voor een flexibele omgeving met waardering voor de uniciteit en noden van elke betrokken danspraktijk. K/W staat voor volharding in abstractie, een open process, samenwerking en respect voor de persoonlijke blik van een publiek.

www.kunst-werk.be

Eikelstraat 25
2600 Berchem

Bekijk profiel

Compagnie Cecilia

Werkgroep Theater

Compagnie Cecilia

Compagnie Cecilia is een Gents theatergezelschap dat uitsluitend eigen creaties maakt. We gaan unieke allianties aan tussen muziek, theater, beeldende kunst, dans, muziek en circus. We maken voorstellingen in het dialect van de ziel en raken het publiek met authentieke en universele verhalen. Misschien ken je ons wel van voorstellingen als The Broken Circle Breakdown, De Pijnders, Ensor of Poepsimpel?

www.compagnie-cecilia.be

Dok-Noord 4F 201
9000 Gent

Bekijk profiel

TRIX

Werkgroep Muziekclubs

TRIX

Trix is zo'n zaal waar je naar een geweldig concert gaat kijken en de support act nog beter blijkt te vinden. Je vindt er zowel de boeiendste nieuwe acts als gevestigde namen in zeer uiteenlopende stijlen: van indierock en pop over hiphop, R&B en dance tot zware metal. The War On Drugs en Oscar and the Wolf brachten er voor hun grote doorbraak al intieme concerten, Queens of The Stone Age en Snoop Dogg speelden de grote zaal plat. 
Naast concerten biedt Trix ook alles waar Antwerpse muzikanten behoefte aan hebben: repetitieruimte, een opnamestudio, workshops en een gezellig café. 

www.trixonline.be 

Noordersingel 28-30
2140 Antwerpen

Bekijk profiel

ChampdAction

Werkgroep Muziek

ChampdAction

ChampdAction plaatst als muziekproductieplatform en ensemble voor multidisciplinaire muziekprojecten, als experimenteel klanklaboratorium (ontwikkeling en integratie technologie) en als kritisch artistiek kruispunt de (muziek)kunstenaar centraal in de samenleving. ChampdAction engageert zich pro-actief in het kunstenlandschap en streeft naar intensieve interactie met gevestigde artiesten en aanmoediging van jong talent.

www.champdaction.be 

Jan van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

KIOSK

Werkgroep Beeldende kunsten

KIOSK

Sinds 2006 presenteert KIOSK actuele beeldende kunst met werk van opkomende nationale en internationale kunstenaars. Jaarlijks worden vier tentoonstellingen gerealiseerd, met een sterk nadruk op monografische presentaties. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar creatie en het individuele traject van de kunstenaar.


De tentoonstellingszalen van KIOSK vervulden oorspronkelijk de functie van didactisch anatomisch auditorium. Het specifieke architecturale karakter van de tentoonstellingsruimte daagt kunstenaars uit om hiermee aan de slag te gaan in hun presentatie en nieuw werk te maken.
KIOSK is een initiatief van Kunstensite vzw en de School of Arts van de Hogeschool Gent.

www.kioskgallery.be

Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

Bekijk profiel

Cactus Muziekcentrum

Werkgroep Muziekclubs

Cactus Muziekcentrum

Cactus Muziekcentrum is actief binnen de sector 'hedendaags-niet klassiek' en profileert zich momenteel voornamelijk als presentatiepodium. Cactus is hierbij zowel actief als concert- en festivalorganisator, met tal van concrete initiatieven: Cactus Club, Cactusfestival, More Music!, het stadsfestival MOODS!, .... De programmering laat zich o.a. kenmerken door de grote diversiteit aan genres die aan bod komen, actualiteitswaarde en ruimte voor experiment, aandacht voor opkomend talent, het intercultureel karakter, ...

www.cactusmusic.be

Sint-Sebastiaanstraat 4
8200 Brugge

Bekijk profiel

Anima Festival

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Anima Festival

ANIMA is het internationaal animatiefilmfestival van Brussel dat jaarlijks plaats vindt in de krokusvakantie. Gedurende 10 dagen kan men er animatiefilms uit alle mogelijke genres en afkomstig uit alle hoeken van de hele wereld ontdekken. Er vinden ook workshops, conferenties en tentoonstellingen plaats.
De winnende kortfilms zijn verkiesbaar voor de Cartoon d'or en de Oscars®.

www.animafestival.be

Keizerslaan 24
1000 Brussel

Bekijk profiel

Jeugdtheaterhuis Larf!

Werkgroep Participatie

Jeugdtheaterhuis Larf!

Larf! wat is dat eigenlijk?
Larf! is een theaterhuis in Gent waar kinderen en jongeren centraal staan.  Larf! onderzoekt, briccoleert en hermonteert om samen met de jonge spelers te weten te komen wat theatermaken is.
De atelierwerking van Larf! Voor iedereen vanaf 6 tot 18 jaar
Larf! wil  kinderen en jongeren laten doorgroeien tot creatieve onderzoekers in het theatermaakproces. Op wekelijkse basis werken ervaren theatermakers/docenten vanuit één  thema.  Ze keren het thema binnenstebuiten, verknippen en plakken het verhaal op hun eigenzinnige creatieve manier. Spelplezier, goesting en het samen creeëren is wat Larf! wil in de ateliers. Dit seizoen verkennen we de wereld van de oude Grieken en hun Goden. Het resultaat van een jaar atelier is te zien tijdens het Festival Breek-n-Been 29 & 30 april 2017.

www.larf.be

Warandestraat 13
9000 Gent

Bekijk profiel

Ha Concerts

Werkgroep Grootschalig

Ha Concerts

De Ha is een creatief muziekhuis, gevestigd in een prachtig monument, dat een verscheiden waaier aan muziekuitingen presenteert en (co)produceert. Het is een huis dat zijn rol wil vervullen op lokaal, nationaal en internationaal niveau als een noodzakelijk muziekforum dat bruggen tussen verschillende muziekgenres wil bouwen en daarvoor een breed publiek wil enthousiasmeren. Het is een plek die actief wil inspelen op de diversiteit binnen de samenleving en waar muzikanten kunnen creëren en presenteren in de beste omstandigheden, omkaderd door een team van bevlogen medewerkers. De Ha is een duurzame onderneming die aandacht heeft voor de uitdagingen waar de huidige samenleving voor staat.

www.haconcerts.be

Kouter 29
9000 Gent

Bekijk profiel

Voetvolk

Werkgroep Dans

Voetvolk

Voetvolk | Lisbeth Gruwez staat voor een heel eigen vorm van expressionistische dans, die vertrekt vanuit het instinctieve lichaam en resulteert in een abstracte danstaal. Hoe kan je een emotie fysiek oproepen en vormgeven? Waar stopt de gedachte en begint de beweging?
De danstaal van Lisbeth Gruwez is sec, zonder franje. De voorstellingen van Voetvolk zijn als tableaux vivants, maar dan met bewegende performers. Tableaux mouvants. Het zeer persoonlijke dansvocabularium vindt zijn pendant in de sounddesign van Maarten Van Cauwenberghe. Ze worden samen gecreëerd en haken onlosmakelijk ineen.

www.voetvolk.be

Begijnenstraat 19-21
2800 Mechelen

Bekijk profiel

Globe Aroma

Werkgroep Participatie

Globe Aroma

Globe Aroma is een Open Kunstenhuis in Brussel. Een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen. Deze niet-alledaagse ontmoeting is de katalysator van dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en beleving. Dit resulteert zowel in langlopende participatieve trajecten met professionele kunstenaars als in spontane expressie. De sociaal geëngageerde en artistieke aantrekkingskracht van Globe Aroma ligt in de ongewone confrontatie van vreemdheid en vertrouwdheid, van afstand en nabijheid, van ontheemding en (h)erkenning, van schoonheid en troost.

www.globearoma.be

Moutstraat 26 
1000 Brussel

Bekijk profiel

GRIP

Werkgroep Dans

GRIP

Jan Martens maakt werk dat fris is, hard-core en bovenal direct communiceert. Hij probeert niet een eigen bewegingstaal te creëren maar vormt en hergebruikt bestaande idiomen en plaatst ze in een andere samenhang zodat nieuwe ideeën tevoorschijn komen. In zijn werk staat de mens centraal.
In 2014 richtte Jan Martens, samen met Klaartje Oerlemans, het platform GRIP op dat zijn werk produceert en daarnaast het werk van Bára Sigfúsdóttir, Steven Michel en Rodrigo Sobarzo ondersteunt.

www.grip.house

Schijfstraat 50/05
2020 Antwerpen

Bekijk profiel

4Hoog

Werkgroep Theater

4Hoog

4Hoog is een productiehuis voor kindertheater en maakt voorstellingen voor kinderen van 3 tot 12 jaar,met een focus op kleutertheater. Het geeft kinder- en kleuterpodiumkunsten een volwaardige plek in het kunstenlandschap en de artistieke erkenning die ze verdienen…
Neem kinderen serieus, neem kunst serieus en de wereld verandert.

www.4hoog.be

Kazemattenstraat 17
9000 Gent

Bekijk profiel

Muziekclub De Zwerver

Werkgroep Muziekclubs

Muziekclub De Zwerver

Muziekclub De Zwerver is al 40 jaar dè muziekclub aan de Belgische kust. Clubconcerten vinden plaats op verschillende locaties zoals Zaal en Café De Zwerver in Leffinge, CC De Grote Post, Fuifzaal Elysée, Café Manuscript, Vrijstaat O, Lafayette, Bada Bing,… in Oostende. Daarnaast organiseert De Zwerver ook verschillende events en festivals waarvan Leffingeleuren de belangrijkste is. Een breed spectrum aan muziek komt aan bod: pop en rock, maar ook hiphop en reggae, metal of punk, funk en soul, chanson of jazz, electro en drum ’n bass…

www.leffingeleuren.be

Hennepstraat 8
8400 Oostende

Bekijk profiel

fieldworks

Werkgroep Dans

fieldworks

fieldworks is de organisatie die het werk van Heine Avdal en Yukiko Shinozaki produceert, spreidt en promoot. In hun werk leggen Avdal en Shinozaki de focus op 'performativiteit', waarin beweging heel open geïnterpreteerd wordt en een heterogene verzameling is van diverse media. De makers zoeken daarom aansluiting bij een waaier van disciplines en expertises: performance, dans, beeldende kunst, video, muziek, technologie, .... Elke creatie speelt met de spanning en het contrast tussen lichaam en objecten, het lichamelijke en het geestelijke, het informatieve en representatieve, het tastbare en het onzichtbare, het organische en het artificiële, .... Weerkerende pijlers in fieldworks-producties zijn de relatie tussen performer en toeschouwer, de non-hiërarchie tussen de verschillende performance-elementen en de ontdekking van zowel theatrale als niet-theatrale omgevingen.

www.field-works.be

koolmijnenkaai 30-34
1080 Brussel

Bekijk profiel

Cinema Nova

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Cinema Nova

Nova is een filmhuis in hartje Brussel met een programmering die is gewijd aan onafhankelijke werken die in het gewone circuit geen plek vinden. Cinema Nova is geen commerciële bioscoop, maar een vereniging die geleid wordt door een vrijwilligerscollectief. Sinds haar oprichting in januari 1997 is Nova in België zonder twijfel de referentie geworden voor alles wat "onconventioneel" heet in de audiovisuele wereld. Wars van concessies stelt Nova nu al twee decennia lang maandelijks eigenzinnige programma's voor die draaien rond film maar waar ook plaats is voor ontmoetingen, concerten, performances en nog veel meer.

www.nova-cinema.org

Arenbergstraat 14
1000 Brussel

Bekijk profiel

Muziekclub N9

Werkgroep Muziekclubs

Muziekclub N9

Muziekclub N9 organiseert sinds 1979 concerten in Eeklo en maakt deel uit van het Clubcircuit. Jazz, world, roots, reggae, pop, rock... komen helemaal tot hun recht in deze intieme club met superieur geluid.
In de zomer organiseert muziekclub N9 Helden in het Park, met een focus op wereldmuziek. N9 is ook partner in het Herbakkersfestival, het Eeklose stadsfestival. Naast de concertwerking richt muziekclub N9 muzikale cursussen, workshops en masterclasses in.

www.n9.be

Molenstraat 165
9900 Eeklo

Bekijk profiel

Kopergietery

Werkgroep Theater

Kopergietery

KOPERGIETERY is een Gents creatiehuis voor een jong publiek, met een focus op theater, dans en muziek.
Een huis waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst. Een huis waar kunstenaar en kind samen creëren en elkaar wederzijds inspireren.  Een huis dat voorstellingen creëert, gastgezelschappen inviteert en theaterateliers organiseert. 

www.kopergietery.be

Blekerijstraat 50
9000 Gent

Bekijk profiel

MOOOV

Werkgroep Audiovisuele kunsten

MOOOV

MOOOV programmeert en vertoont kwaliteitsfilms uit de hele wereld tijdens het filmfestival eind april in 8 Vlaamse steden, tijdens schoolvoorstellingen over gans Vlaanderen en doorheen het hele jaar. MOOOV koopt ook films aan voor vertoningen in cultuurcentra en bioscopen.

www.mooov.be

Warandestraat 42
2300 Turnhout

Bekijk profiel

Bij' De Vieze Gasten

Werkgroep Participatie

Bij' De Vieze Gasten

Bij' De Vieze Gasten is een sociaal-artistieke organisatie en is het kloppend culturele hart van de buurt de Brugse Poort in Gent. Bij' De Vieze Gasten is ook een prachtige zaal voor theater, muziekconcerten, kindertheater, straattheater en comedy, een ontmoetingsruimte én broedplaats voor talrijke buurtprojecten.

www.deviezegasten.org

Haspelstraat 31
9000 Gent

Bekijk profiel

Muziekcentrum Dranouter

Werkgroep Muziekclubs

Muziekcentrum Dranouter

Muziekcentrum Dranouter concentreert zich voornamelijk op folk en rootsmuziek en wil het beste van binnen-en buitenland in dit genre een podium bieden. Zowel talentvolle groepen van eigen bodem als jong en oud internationaal geweld passeren de revue. MCD heeft een concertzaal waar maximum 200 personen kunnen zitten, maar in de meeste gevallen wordt de zaal verkleind naar een opstelling op maat van de bezoekende band. Het foyerpodium wordt meestal voorbehouden aan beginnende groepen in het genre die op zoek zijn naar een eerste podiumervaring.

www.muziekcentrumdranouter.be

Dikkebusstraat 234
8950 Dranouter

Bekijk profiel

Ruimte Morguen

Werkgroep Beeldende kunsten

Ruimte Morguen

Morguen vzw groeide uit een kunstenaarsinitiatief dat 1979 ontstond uit de samenwerking tussen Marc Schepers, Leen Derks en  Luc Tuymans.
Sinds 1982  organiseert de vzw de tentoonstellingsruimte :Ruimte Morguen, intussen gelegen aan de Waalse Kaai te Antwerpen naast het M HKA, als een ‘producentengalerie’ (auteursgalerie), die werkt als een netwerk of platform dat verschillende kunstenaars met elkaar verbindt die vanuit een sociale en media kritische invalshoek over beeldende kunst nadenken.
Vanuit die kritische en sociale invalshoek ontwikkelen we sinds 2002 ook een continue artistieke werking in een sociale hoogbouwwijk op Antwerpen- Linkeroever waar we werken met kinderen en volwassenen.

Ruimte Morguen

Waalsekaai 22
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Manoeuvre

Werkgroep Beeldende kunsten

Manoeuvre

Manoeuvre is een beeldende kunstenplek voor co-creatie ambacht en diversiteit. En streeft naar een participatieve kunstenpraktijk van co-creatie tussen de diverse deelnemers van het atelier en kunstenaars in residentie. De projecten vertrekken vanuit het parcours van de kunstenaars, maar ook vanuit de ambachtelijke, inhoudelijke en artistieke competenties van de deelnemers. Manoeuvre ziet handwerk als een universele taal en methodiek voor participatie in kunstcreatie. Daardoor wordt er permanent aan een artistieke praktijk gewerkt waarbij het proces veelal niet ondergeschikt is aan het resultaat. 

www.manoeuvre.org

Wondelgemstraat 71
9000 Gent

Bekijk profiel

Damaged Goods

Werkgroep Dans

Damaged Goods

De Amerikaanse choreografe en danser Meg Stuart, woont in Berlijn en werkt in Brussel met haar gezelschap Damaged Goods. Op de grens van dans en theater realiseerden ze samen reeds meer dan dertig werken, van solo’s, groepschoreografieën en locatieprojecten, tot installaties en improvisatieprojecten. Vaak werkt ze daarvoor samen met artiesten uit uiteenlopende disciplines, steeds op zoek naar een nieuwe bewegingstaal voor elke creatie.

www.damagedgoods.be

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Bekijk profiel

Muziekclub 4AD

Vriendelijke en enthousiasmerende werking zonder de nuchterheid te verliezen.
Werkgroep Muziekclubs

Muziekclub 4AD

Muziekclub 4AD vormt sinds 1988 een unieke culturele biotoop in de Westhoek. Naast concerten is er ook ruimte voor films, tentoonstellingen, theater, literatuur en (muziek)workshops. Met haar repetitie-infrastructuur en artiestenresidenties biedt 4AD een antwoord op de noden van zowel professionele muzikanten als amateurs. 4AD is bovendien een warm en geëngageerd huis met een sterk ecologisch profiel. De club bouwde doorheen de jaren aan een gelaagde projectwerking in binnen- en buitenland.

www.4ad.be

Kleine Dijk 57
8600 Diksmuide

Bekijk profiel

Muziekcentrum De Bijloke

Werkgroep Grootschalig

Muziekcentrum De Bijloke

Muziekcentrum De Bijloke is een vaste waarde voor een publiek dat houdt van klassieke en hedendaagse muziek en jazz. Het Muziekcentrum geeft een hedendaagse invulling aan muziekbeleving en kiest volop voor cross-overs met andere kunstvormen zoals theater en film, kindervoorstellingen en festivalweken rond hedendaagse thema’s. Per seizoen staan ruim 120 concerten op het programma, met topmusici uit binnen- en buitenland. Jaarlijks vinden meer dan 100.000 bezoekers de weg naar het Muziekcentrum voor concerten, cursussen en debatten.
Muziekcentrum De Bijloke is met zijn historische zalen, technische knowhow en uitstekende cateringfaciliteiten ook voor congressen en evenementen vaak de perfecte locatie, op een boogscheut van het Gentse stadscentrum.

www.debijloke.be

Bijlokekaai 7
9000 Gent

Bekijk profiel

Auguste Orts

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Auguste Orts

Auguste Orts is een productie en distributie platform voor de realisatie en verspreiding van kunstenaarsfilms. Auguste Orts opereert op het kruispunt van de kunstenwereld en de filmindustrie en neemt in dit terrein een unieke positie in: de organisatie is kleinschalig, flexibel en 'artist-run'. Zij houdt eraan de innovatieve en resoluut eigentijdse praktijk van de 'artist film' uit te dragen via verdere uitbouw van diverse publieken en continue ontplooiing van kritisch vertoog omtrent de specifieke creatieve processen en hun productionele context.

www.augusteorts.be

Aaltstraat 7-11
1000 Brussel

Bekijk profiel

Theater Stap

Werkgroep Theater

Theater Stap

Theater Stap is een professioneel gezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. In zijn dertigjarige bestaan verwierf het een unieke positie in het reguliere theatercircuit in binnen- en buitenland.
Theater Stap organiseert een werkplek waar de acteurs hun talent kunnen ontwikkelen en hun individuele artistieke carrières kunnen uitbouwen. Het parcours van het gezelschap wordt mee gestuurd door de vele externe makers. Met passie en vakmanschap worden producties gerealiseerd waarin de authenticiteit van de spelers vooropstaat, die de zichtbaarheid van mensen met een beperking vergroten en brede theaterdiscussies levendig houden. Steeds vaker worden Stapspelers uitgenodigd om mee te werken aan theater- of dansvoorstellingen van andere gezelschappen, aan films of tv-series.

www.theaterstap.be

Brugstraat 55
2300 Turnhout

Bekijk profiel

Monty

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Monty

Monty Kultuurfaktorij is een kunstencentrum op het kruispunt van presentatie, productie en ontwikkeling van podiumkunsten. Het is een platform voor kleinschalige tot middelgrote producties, nationaal en internationaal. Daarnaast treedt Monty op als producent en begeleider in de trajectontwikkeling van beginnende kunstenaars en gezelschappen en lanceert in het najaar van 2016 het ambitieuze project van de Montignards.
Monty volgt de podiumkunsten op de voet sinds 1985. Scherp en eigenzinnig. Steeds bedacht en inspelend op een veranderende wereld. Vandaag, in onze nieuwe werking hebben we behoefte aan een soort kunst en kunstenaars die iets zeggen over de wereld en dit op een expliciete manier.
Wil je weten wat er beweegt in hedendaagse performance? Ook dat aanbod vind je in Monty. Tijdens de HIT THE STAGE avonden maak je exclusieve toonmomenten mee, zowel gebracht door Montignards als externen.

www.monty.be

Montignystraat 3
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

ART BASICS for CHILDREN

Werkgroep Participatie

ART BASICS for CHILDREN

ART BASICS for CHILDREN (ABC) is een labo voor esthetische ervaringen en artistieke sensibilisering en situeert zich op de grens van kunst en educatie. ABC creëert stimulerende omgevingen en projecten die kinderen en volwassenen aanzetten om te experimenteren met hun verbeeldingskracht en hun creatieve mogelijkheden te verkennen. Naast het impulswerk in het ABC-huis in Schaarbeek en in mobiele studio’s zoekt ABC naar strategieën om met informele leerervaringen (toekomstige) leerkrachten te inspireren tot een meer artistieke manier van onderwijzen.

www.abc-web.be

Gaucheretplein 13
1030 Brussel

Bekijk profiel

Pantalone

Werkgroep Muziektheater

Pantalone

Pantalone maakt muziektheater voor kinderen en hun ouders, grootouders en verzorgers. De organisatie brengt kunstenaars samen die betrokken, aandachtig, liefdevol, scherpzinnig, eenvoudig en minzaam aan een betere wereld bouwen, met bijzondere aandacht voor de allerkleinsten en voor kinderen die getroffen zijn door ziekte, beperking, armoede of trauma. Pantalone prikkelt oren en ogen, en streelt het hart met muziek, poëzie, kleur, vorm, beweging en spel.

www.pantalone.be

Martelaarsplein 13
1000 Brussel

Bekijk profiel

Laika

Werkgroep Theater

Laika

Laika maakt ‘theater der zinnen': voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun kinderlijk gevoel voor verwondering nog niet zijn verloren. Kunstenaars uit verschillende disciplines garanderen het waarmerk van het huis: heldere, beeldende en zintuiglijke voorstellingen. Laika speelt in grote en kleine schouwburgen, is vaak te gast in het buitenland en waagt zich graag op ongekend terrein: in een oude bioscoop, een winkelstraat of een tent op een plein.
Laika is ruiken, voelen, zien, horen en proeven. Proeven van kleine en grote verhalen, nieuwe gerechten en onbekende werelden. Met hun persoonlijke fascinaties en gedeelde verwondering zijn de artistieke bezielers, Jo Roets en Peter De Bie, de spil van Laika. Zij stimuleren jonge makers en acteurs om in de schoot van Laika voorstellingen te maken voor kinderen en jongeren. Laika gelooft in de kracht van kunst als bijdrage tot een verdraagzame, diverse en duurzame samenleving. Met buurt- en stadsprojecten doorbreekt het gezelschap de veilige muren van het theater en toont het zijn nieuwsgierigheid naar de stad als biotoop.

www.laika.be

Albrecht Rodenbachstraat 21
2140 Borgerhout

Bekijk profiel

Wit.h

Werkgroep Participatie

Wit.h

Wit.h is een kunstenorganisatie die samen met kunstenaars met een beperking werkt aan een artistieke plek in de hedendaagse cultuur.
 Hun eigenzinnige kijk op mensen en dingen is een verrijking voor de samenleving.
Bijvoorbeeld mr. Rogard gaat door het leven met het syndroom van Down. Maar achter dit stigma schuilt een integere man met een eindeloze verbeelding en een feilloze intuïtie. Rogard schept een nieuwe wereld in keramiek, tekeningen, video’s, etsen en poëzie en laat ons ‘normalen’ met verwondering achter. 

www.vzwwith.org

Overleiestraat 1
8500 Kortrijk

Bekijk profiel

Opera Ballet Vlaanderen

Werkgroep Grootschalig

Opera Ballet Vlaanderen

Opera Ballet Vlaanderen is de nieuwe naam van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die sinds 2014 één huis vormen. Sindsdien is Opera Ballet Vlaanderen de grootste culturele instelling van Vlaanderen en beschikt over drie theaters. Het huis heeft een eigen symfonisch orkest, koor, kinderkoor en een balletcompagnie van een veertigtal dansers. Jan Vandenhouwe is artistiek directeur bij opera en ballet. De directie bestaat uit Jan Raes en Kiki Vervloessem.

www.operaballet.be

Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Hiros

Werkgroep Artiest Centraal

Hiros

Hiros is een productieplatform en managementbureau op maat van de individuele kunstenaar. Met een aantal kunstenaars werken we per project, andere begeleiden we op een langere termijn.
Hiros ontwikkelt een ondersteuning aangepast aan de behoeftes van het parcours van individuele kunstenaars. Hiros is echter geen agent of impresario. Verkoop maakt altijd deel uit van een grotere doelstelling om het artistieke parcours van een kunstenaar te ontwikkelen en de zichtbaarheid van een artistieke praktijk te vergroten.
Met de professionele begeleiding van onafhankelijke kunstenaars en artistieke projecten willen we bijdragen aan een artistiek innoverend en divers kunstenlandschap.

www.hiros.be

Pianofabriek
Fortstraat 35
1060 Brussel

Bekijk profiel

DE KOLONIE MT

Werkgroep Muziektheater

DE KOLONIE MT

DE KOLONIEMT maakt muziektheatervoorstellingen voor volwassenen én voor kinderen vanaf 4 jaar en hun familie. Straffe vertellers en sterke verhalen met essentiële livemuziek staan centraal. Elke productie vertrekt van een nieuwe tekst en een nieuwe muziekscore van Bo Spaenc.
DE KOLONIEMT kiest voor rasartiesten, persoonlijkheden met grote drive en de noodzaak om te creëren. Soms met veel woorden, soms zonder. Muziek is de motor, de stroom die de vertelling voortstuwt en die een tegenspeler is voor die straffe acteurs.

www.dekoloniemt.be

Driekoningenstraat 126
2600 Berchem

Bekijk profiel

VK* concerts

Werkgroep Muziekclubs

VK* concerts

VK* concerts is al meer dan 25 jaar dé plek waar de alternatieve urban muziekliefhebber zijn gading vindt.  Het is de plek waar hip hop heads, (garage)rockers, metalheads, electronicafreaks en reggaeliefhebbers opkomend talent voor de eerste keer op een middelgroot podium kunnen zien spelen.  Gesitueerd in het hartje van Molenbeek is het een club met veel soul:  verwacht een warme, hartelijke sfeer en een publiek dat de perfecte afspiegeling is van de Brusselse jeugd.  

www.vkconcerts.be

Schoolstraat 76
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Bekijk profiel

Toneelhuis

Werkgroep Theater

Toneelhuis

Toneelhuis is het grootste stadstheater van Vlaanderen en heeft als kerntaak het maken van voorstellingen voor de grote zaal, in eerste instantie in de Bourla voor een breed lokaal publiek en vervolgens – via tournees - voor een breed regionaal en internationaal publiek.
Sinds het aantreden van Guy Cassiers als artistiek leider in 2006 heeft Toneelhuis zich ontwikkeld als een plek van het verschil: naast Guy Cassiers creëren ook Olympique Dramatique, Bart Meuleman, Abke Haring, Benjamin Verdonck, FC Bergman en Mokhallad Rasem er hun werk, uiteenlopend qua discipline en schaal.

www.toneelhuis.be 

Komedieplaats 18
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Martha!Tentatief

Werkgroep Theater

Martha!Tentatief

Martha!tentatief maakt toneelstukken over de wereld en de tijd waarin wij leven. Elke keer opnieuw proberen ze zo onbevangen mogelijk de werkelijkheid rondom te ervaren en te voelen hoe en waar een zenuw dient blootgelegd. Op deze manier moet de enigszins overspannen ondertitel van ons gezelschap dan ook begrepen worden; 'toneel over het ontembare leven aan het begin van de 21ste eeuw'.

www.marthatentatief.be

Neerhoevelaan 52
2640 Mortsel

Bekijk profiel

Extra City Kunsthal

Werkgroep Beeldende kunsten

Extra City Kunsthal

Extra City is een kunsthal die inspiratie vindt in de stad om verschillende visies over onze toekomst te verbeelden, door nieuwe verbindingen te stimuleren tussen hedendaagse (inter)nationale beeldende kunst en kunstenaars, onderzoekers en stadsbewoners. Een wisselend team van curatoren en kunstenaars concretiseert deze missie in tentoonstellingen en een publieke werking. Extra City is gehuisvest in een voormalige industriële wasserij in Antwerpen-Berchem en stelt haar huis open voor verrijkende stedelijke ontmoetingen.

www.extracity.org

Eikelstraat 31
2600 Antwerpen

Bekijk profiel

Eastman

Werkgroep Dans

Eastman

Eastman werd opgericht in januari 2010 om het werk van artistiek leider/choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui te produceren en te touren. Zijn artistieke aanpak is gebaseerd op een non-hiërarchisch denken over beweging, lichaamstaal en cultuur. Onder de vleugels van Eastman maakte Cherkaoui o.a. Babel(words)PlayReinTeZukAPuz/zle4D en Fractus V. Eastman is bovendien het centrale punt voor al het werk dat Cherkaoui creëert, en omsluit een brede waaier aan projecten en samenwerkingen, gaande van hedendaagse dans tot theater, ballet, opera, musical en andere performance-vormen. Eastman opereert vanuit Antwerpen en is in residentie bij deSingel Internationale Kunstcampus.

www.east-man.be

Jan Van Rijswijcklaan 155 
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Theater De Spiegel

Werkgroep Muziektheater

Theater De Spiegel

Theater De Spiegel maakt muziektheater en installaties voor de allerjongsten. Acteurs en muzikanten spelen met figuren, ruimte, muziek én publiek. Dit heerlijke samenspel leidt tot knusse en hartverwarmende voorstellingen. Theater De Spiegel stimuleert de nieuwsgierigheid, verwondering en fantasie van zowel kinderen als volwassenen. We blijven gaan voor een kwalitatief aanbod voor de hele kleintjes en proberen waar we kunnen hun recht op een professioneel kunstenaanbod te bepleiten en te ondersteunen.

www.despiegel.com

Molenstraat 9
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Muziekclub 't Ey

Werkgroep Muziekclubs

Muziekclub 't Ey

Muziekclub ‘t Ey is een professioneel podium met veel aandacht voor folk, wereldmuziek, muziek met wortels en nieuwe akoestische muziek, kortom kwetsbare muziek. Muziek die het best tot haar recht komt tijdens een intiem concert. Die kleinschaligheid brengt een heel intense muziekbeleving met zich mee, zowel voor de artiest als voor het publiek. Onze organisatie werkt o.a. samen. de stedelijke muziekacademie van Sint-Niklaas en diverse bevriende muziekclubs, lokale én landelijke verenigingen voor het organiseren van grotere muziekevenementen. 

www.tey.be

Koutermolenstraat 6b
9111 Belsele

Bekijk profiel

Tutti Fratelli

Werkgroep Participatie

Tutti Fratelli

Welkom bij Tutti Fratelli, een artistiek huis met sociale inslag in het hart van Antwerpen. Tutti Fratelli maakt theaterproducties met maatschappelijk kwetsbare groepen. De spelers worden artistiek professioneel omkaderd in zang, beweging en muziek. De regie ligt in handen van Reinhilde Decleir. De producties staan in De Roma en de Bourlaschouwburg; daarna volgt een kleine tournee in Vlaanderen. Jaarlijks organiseert Tutti Fratelli het festival ‘Spiegels van de Ziel’ in eigen huis.

www.tuttifratelli.be

Lange Gasthuisstraat 26
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Ancienne Belgique

Werkgroep Grootschalig

Ancienne Belgique

Een legendarische muziektempel in hartje Brussel, één van de drukst bezochte concertzalen ter wereld, een heiligdom voor liefhebbers van de hedendaagse muziek.
Concerten, livestreams en AB Sessions vormen onze muzikale Drievuldigheid.
Muziek is de rode draad in ons aanbod aan boeiende luistersessies en screenings, lezingen en tentoonstellingen.
Met meer dan 350 concerten en 300 000 bezoekers per jaar verwelkomen we je het hele jaar door en via onze online community voeden we je dagelijks met muziek en nieuwtjes.

www.abconcerts.be

Anspachlaan 110
1000 Brussel

Bekijk profiel

Brussels Philharmonic

Werkgroep Grootschalig

Brussels Philharmonic

De wieg van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor stond in 1935 bij de Belgische openbare omroep. Vanuit deze unieke achtergrond groeiden ze uit tot twee uiterst flexibele ensembles met een zeer breed en divers repertoire, en speciale aandacht voor 21ste-eeuwse en filmmuziek. De uitvalsbasis is het akoestisch tot de wereldtop behorende Flagey-gebouw, waar gewerkt wordt aan een gevarieerde kalender met concerten in Brussel, Vlaanderen en Europa.

www.brusselsphilharmonic.be

Eugène Flageyplein 18
1050 Brussel

Bekijk profiel

SPECTRA ensemble

Werkgroep Muziek

SPECTRA ensemble

SPECTRA is opgericht in 1993. Vanuit de vaste kern ontwikkelden de musici een opmerkelijke muzikale coherentie die resulteert in een unieke en geraffineerde sound.
Het ensemble promoot internationaal nieuwe muziek uit Vlaanderen. Filip Rathé is artistiek leider en dirigent.
SPECTRA creëert vele opdrachtwerken in dialoog met referentiewerken in een ruime waaier aan presentatievormen zoals concerten, happenings, muziektheater en multimedia events.

www.spectraensemble.be

Bijlokekaai 3
9000 Gent

Bekijk profiel

Platform 0090

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Platform 0090

Platform 0090 is een internationaal vernetwerkte organisatie dat haar partnerships op maat inzet in het ontwikkelingstraject van 14 kunstenaars (artistieke input, middelen, residentieplekken, presentatieplekken).
Platform 0090, kunstenaars - Begüm Erciyas, Clément Layes, Adrien Tirtiaux, Meryem Bayram, Emre Hüner, Thomas Ryckewaert, David Bergé, Leyla Aydoslu, Pol Matthé, Erki De Vries, Gökhan Girginol, Mala Kline, Bahar Temiz, Mesut Arslan

www.0900.be

Eikelstraat 25-31
2600 Antwerpen

Bekijk profiel

A Two Dogs Company / Kris Verdonck

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

A Two Dogs Company / Kris Verdonck

De praktijk van Kris Verdonck (°BE, 1974) situeert zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, installatie en performance, dans en architectuur. De mens badend in technologie verlaat zich op de apparaten die hem bepalen. Op de drempel tussen leven en dood, tussen mens en ding, straalt deze figuur een ‘unheimliche’ gelatenheid uit. In zijn creatieproces beroept Verdonck op wetenschappers, technici, ingenieurs en performers die samen met een vaste kern medewerkers deel uit maken van A Two Dogs Company.

www.atwodogscompany.org

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Bekijk profiel

Concertgebouw Brugge

Werkgroep Grootschalig

Concertgebouw Brugge

Cultureel avondje uit in Brugge? Pik dan zeker een dansvoorstelling mee of ervaar de uitmuntende akoestiek van Concertgebouw Brugge. Jongeren onder de 26 krijgen bovendien 50% korting!

www.concertgebouw.be

't Zand 34
8000 Brugge

Bekijk profiel

Nadar ensemble

Werkgroep Muziek

Nadar ensemble

Nadar ensemble werd in 2006 opgericht door enkele jonge muzikanten met een passie voor hedendaagse muziek. De naam verwijst naar de multidisciplinaire en avontuurlijke geest van de echte Nadar, een pseudoniem voor karikaturist, spion en kunstcriticus Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910).
Nadar speelde bij festivals en concerthuizen in binnen- en buitenland. In eigen land is Nadar verankerd in Sint-Niklaas. In deze periode 2017-2021 is Nadar ensemble-in-residence bij Concertgebouw Brugge.

www.nadarensemble.be

Zwaluwenlaan 7
9100 Sint-Niklaas

Bekijk profiel

de Roovers

Werkgroep Theater

de Roovers

de Roovers is een Antwerps theatercollectief van vier toneelspelers/makers. Ze werken nooit met een regisseur: elk maakproces is een gezamenlijk zoeken naar het verhaal dat op dat moment verteld moet worden. De acteurs verdiepen zich in teksttheater, waarbij ze klassiek repertoire van onder andere Shakespeare, Tsjechov en Aischylos naar hun hand zetten of gaan aan de slag met hedendaagse schrijvers als Dea Loher, Paul Aster, Ronald Schimmelpfennig en Judith Herzberg. Evengoed maken ze theater voor kinderen of wagen ze zich aan muziektheater.
Het collectief ontstond in 1994 toen Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens en Sofie Sente afstudeerden aan het Antwerpse Conservatorium. Fotograaf en scenograaf Stef Stessel, die van de start deel uitmaakt van het Rooverstraject, bepaalt ontegensprekelijk mee de typische Rooversstijl.

www.deroovers.be

Albrecht Rodenbachstraat 21
2140 Borgerhout

Bekijk profiel

Kunstenfestivaldesarts

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Kunstenfestivaldesarts

Het Kunstenfestivaldesarts vindt jaarlijks plaats in mei. Het speelt zich gedurende drie weken af in een twintigtal Brusselse theaters en kunstencentra die hun deuren voor het festival openen, en op tal van andere plaatsen in de stad.
Het Kunstenfestivaldesarts stelt een programma samen van kunstwerken door Belgische en internationale kunstenaars, eigenzinnige creaties waaruit een persoonlijke visie op de wereld van vandaag spreekt. De kunstenaars wensen die visie te delen met toeschouwers die hun eigen perspectief in vraag willen stellen.
Het Kunstenfestivaldesarts is een kosmopolitisch stadsfestival. We maken deel uit van een breed en complex netwerk dat culturele, staats-, taal en andere grenzen steeds verder doet vervagen. De stad is de omgeving bij uitstek waar deze kosmopolitische samenleving zichtbaar wordt.
Het Kunstenfestivaldesarts vindt plaats in Brussel, de enige Belgische stad waar de twee grote gemeenschappen van het land samenleven. Door de medewerking van tal van Vlaamse en Franstalige instellingen levert het festival als tweetalig project fundamenteel bij tot de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen in de stad.

www.kfda.be

Handelskaai 18
1000 Brussel

Bekijk profiel

MATRIX

Werkgroep Participatie

MATRIX

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] legt zich toe op ‘klassieke’ muziek van na 1950.
MATRIX organiseert allerhande activiteiten om kinderen, jongeren en volwassenen te laten kennismaken met nieuwe muziek. We ontwikkelen projecten op maat van het concertleven, het DKO en het dagonderwijs en organiseren ook stages voor jongeren en volwassenen.
Ons documentatiecentrum bevat een ruime collectie aan partituren, opnames en boeken. De bibliotheek is gratis toegankelijk en onze medewerkers helpen je graag bij je zoektocht.

www.matrix-new-music.be

Minderbroedersstraat 48
3000 Leuven

Bekijk profiel

OFFoff

Werkgroep Audiovisuele kunsten

OFFoff

Art Cinema OFFoff is een vertoningsplek, -netwerk en reflectieplatform voor audiovisuele kunst van vroeger en nu. Deze film onderscheidt zich van de mainstream- en de arthousefilm door haar positie op het snijvlak van beeldende kunst en cinema. In haar programmatie wil OFFoff tonen en onderzoeken wat het audiovisuele medium vandaag betekent, zowel in zijn materiële verschijningsvorm als in zijn reflectieve kracht. De kunstwerken worden op hun originele drager vertoond en maken deel uit van een onderzoeksgestuurd programma.

www.offoff.be

Begijnhof Ter Hoyen
Lange Violettestraat 237
9000 Gent

Bekijk profiel

HERMESensemble

Werkgroep Muziek

HERMESensemble

HERMESensemble staat voor kruisbestuiving en artistiek avontuur. Het ensemble zoekt gretig de confrontatie op met andere kunstvormen, en verkent de raakvlakken met niet-westerse muziek en andere culturen. HERMESensemble maakt muzikale reizen en verlaat daarmee steevast de platgetreden paden. De groep zet in op nagelnieuwe muziek en realiseert jaarlijks verschillende creaties in binnen- en buitenland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jong aanstormend talent.

www.hermesensemble.be

Stokerijstraat 19
2110 Wijnegem

Bekijk profiel

Troubleyn/Jan Fabre

Proactief en met dossierkennis behartigt oKo de belangen van de podiumkunsten. Om vervolgens helder en accuraat te communiceren via nieuwsflashes en nieuwsbrieven naar haar leden.
Werkgroep Theater

Troubleyn/Jan Fabre

TROUBLEYN/JAN FABRE
is het theatergezelschap van beeldend kunstenaar, auteur, regisseur en choreograaf Jan Fabre en kent sinds de jaren ’80 een wereldwijde werking. In Fabres oeuvre staat het onderzoek van het lichaam centraal. De Antwerpse thuisbasis van het gezelschap —het Troubleyn/Laboratorium— is uitgegroeid tot een unieke werkplek voor kunstenaars, met aandacht voor training en onderzoek in de kunsten.

www.troubleyn.be

Pastorijstraat 23
2060 Antwerpen

Bekijk profiel

Kunstencentrum BELGIE

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Kunstencentrum BELGIE

Kc BELGIE en OPEN CIRCUIT presenteren concerten, exposities, video en film, dans en theater. Er is ook plaats voor literatuur, poëzie en cross-over festivals. Het avontuurlijk programma focust op nieuwe ontwikkeling, jong talent i.s.m. gerenommeerde artiesten.

www.kunstencentrumbelgie.com
www.open-circuit.com

Burgemeester Bollenstraat 54
3500 Hasselt

Bekijk profiel

Abattoir Fermé

Werkgroep Theater

Abattoir Fermé

Abattoir Fermé is een kunstenaarscollectief met een fascinatie voor 'de wereld achter de wereld': de geheimen van onze cultuur, de wortels van onze collectieve angsten en de verborgen wondes, fantasieën en rituelen van deze tijd. Als inspiratiebronnen tref je in het Abattoir steevast mooie en gevaarlijke vrouwen, zonderlinge mannen op zeepkisten, een crypto-zoölogische santenboetiek en het einde van de wereld.
Abattoir Fermé wisselt tekstloze, hypervisuele theatervoorstellingen af met muziektheater, dans, teksttheater, jeugdtheater, opera, bewerkingen van wereldrepertoire enzovoort. Geregeld maakt Abattoir ook uitstappen buiten het theater met o.m. kortfilms, televisie, tentoonstellingen, publicaties, videoclips of concerten.

www.abattoirferme.be

Ziekeliedenstraat 17/201
2800 Mechelen

Bekijk profiel

Zuidpool

Werkgroep Theater

Zuidpool

Zuidpool is een open, modulair huis voor voor de productie en presentatie van podiumkunsten. Artistiek leiders zijn Jorgen Cassier, Koen van Kaam en Peter Seynaeve. Naast hun eigen projecten steunt Zuidpool andere makers en auteurs in de presentatie en uitwerking van hun artistieke parcours. Zuidpool heeft zijn uitvalsbasis in een oud pand in het centrum van Antwerpen, met een theaterzaal, repetitiezaal, schrijfstudio, bureaus en een kelderbar.

www.zuidpool.be 

Lange Noordstraat 11
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Collegium Vocale Gent

Werkgroep Muziek

Collegium Vocale Gent

Collegium Vocale Gent is een vocaal ensemble met wereldklasse. Opgericht in 1970 door Philippe Herreweghe raakte het bekend door zijn uitvoeringen van J.S. Bachs vocale werken. Tegenwoordig is het actief in een breed repertoire van renaissance tot hedendaagse muziek en muziektheaterprojecten. Een unieke sound, ontleend aan een tekstgerichte en retorische aanpak in combinatie met transparant klankidioom brengt het ensemble op alle belangrijke podia in binnen– en buitenland.

www.collegiumvocale.com

Drongenhof 42
9000 Gent

Bekijk profiel

w wh at*

Werkgroep Participatie

w wh at*

w wh at* deelt een beeldende praktijk met diverse deelnemers en kunstenaars. Het artistieke deelnemen en samenwerken stimuleert de nieuwsgierigheid, de verbeelding en de creativiteit en vormt het eigen leven en het samen leven in superdiversiteit.
We zijn op zoek naar diverse deelnemersgroepen om samen met ons te onderzoeken en te creëren. Voor Secundaire scholen, sociale en culturele centra, musea, of andere partners.
In Vlaanderen en Brussel. 

www.wwhat.org

Stalingradlaan 100
1000 Brussel

Bekijk profiel

ARSENAAL/LAZARUS

Werkgroep Theater

ARSENAAL/LAZARUS

ARSENAAL/LAZARUS (voorheen t,arsenaal) is een nieuw verhaal dat in september 2016 van start is gegaan. Het collectief LAZARUS vormt de ruggengraat van de nieuwe artistieke werking die geleid wordt door Willy Thomas. Kwaliteit gekoppeld aan toegankelijkheid, speelsheid gekoppeld aan reële betrokkenheid op de wereld, dat is waar we voor staan. We maken genereus en actueel theater en nodigen westerse en niet-westerse gasten uit die ons inspireren en ons aanbod verbreden.
Met het bijzondere participatieve stadsproject De Grond der Dingen, dat van 2017 tot 2021 loopt, willen we in een stedelijke context een dynamiek op gang brengen omtrent gemeenschap en gemeenschappelijk belang.
ARSENAAL/LAZARUS reist veelvuldig door Vlaanderen en bouwt gestaag verder aan een internationale werking.
Overkoepelend is onze inzet: het vertellen van maatschappelijk relevante verhalen voor een zo divers mogelijk publiek. ARSENAAL/LAZARUS biedt een open en gastvrij huis waar elke artiest, elke Mechelaar en elke bezoeker zich betrokken kan voelen.

www.arsenaallazarus.be

Hanswijkstraat 63
2800 Mechelen

Bekijk profiel

HETPALEIS

Werkgroep Grootschalig

HETPALEIS

HETPALEIS is een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren in Antwerpen en het grootste kinderen- en jongerentheater in de Benelux. HETPALEIS produceert, creëert en presenteert kwalitatieve podiumkunstenproducties, van theater- en dansproducties tot muziekperformances, voor een superdivers publiek van alle leeftijden.
De komende jaren (co)produceert HETPALEIS werk van Berlin, kabinet k, Abattoir Fermé, Lies Pauwels (Sontag), Manah de Pauw, Simon De Vos, Inne Goris, BOG., Pieter De Buysser, Thomas Bellinck e.a.

www.hetpaleis.be

Theaterplein
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Flat Earth Society

Werkgroep Muziek

Flat Earth Society

Flat Earth Society (FES) is het 14 koppige orkest van componist, klarinettist Peter Vermeersch. Met hoofdzakelijk eigen composities, variërend van strikt geschreven bladmuziek tot bevrijdende improvisatie, heeft de band sinds de oprichting in 1999 een geheel eigen universum ontwikkeld. Door projectmatig te flirten met andere disciplines, zoals theater en film, lukt het FES om verschillende doelgroep te verleiden, van de meer geoefende jazz-luisteraar tot een jong rock publiek.

www.fes.be

Gentebruggestraat 140
9040 Gent

Bekijk profiel

Symfonieorkest Vlaanderen

Werkgroep Grootschalig

Symfonieorkest Vlaanderen

Reeds zestig jaar is Symfonieorkest Vlaanderen een vaste waarde in het Vlaamse culturele landschap. Met zestig geëngageerde en gepassioneerde musici en onder leiding van gerenommeerde dirigenten brengt Symfonieorkest Vlaanderen zowel uitvoeringen en creaties van hedendaagse muziek als eigentijdse vertolkingen van het vertrouwde symfonische repertoire vanaf het classicisme.

symfonieorkest.be
Bijlokekaai 8, bus 8
9000 Gent

Bekijk profiel

Kunstencentrum NONA

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Kunstencentrum NONA

NONA is een kunstencentrum, waar allerhande ontmoetingen en confrontaties centraal staan: tussen bezoekers en artiesten, het lokale en het internationale, kunst en onderwijs.
NONA streeft naar een intense interactie tussen maker, medium, mens en maatschappij.
NONA is actief in de ontwikkeling, productie en presentatie van (muziek)theater, dans, performance, jazz en beeldende kunst. Tijdens het reguliere culturele seizoen, via een festival (het jaarlijkse jazzfestival Brand!) of een biënnale op bijzondere locaties in Mechelen (Contour biënnale voor bewegend beeld).
NONA steunt jonge kunstenaars in de ontwikkeling van hun vaardigheden en het artistiek onderzoek binnen hun veldwerk.
NONA is een huis waar mensen uit veel verschillende achtergronden en disciplines samen kunnen zijn. Een creatieve plek waar nieuwe ideeën ontstaan en initiatieven een groeibodem vinden.

Contour Biennale

Contour Biennale is een biënnale voor hedendaagse kunst in Mechelen (België). Het is de langslopende kunstbiënnale in België, ingebed in een professioneel internationaal netwerk. Contour ging van start in 2003 als een internationaal platform met een focus op videokunst en time-based media. Contour Biennale groeide in 9 edities uit tot een toonaangevend en veelvuldig geprezen kunstparcours dat steeds van vorm wijzigt en zowel de internationale bezoeker als de plaatselijke bewoner aanspreekt. Stevig verankerd in het lokale weefsel, presenteert de biënnale kunst die zich verhoudt tot een wereld in verandering. De curatoren van de meest recente edities waren Jacob Fabricius (2013), Nicola Setari (2015), Natasha Ginwala (2017) en Nataša Petrešin-Bachelez (2019). De tiende editie is gepland voor de herfst van 2023 en zal gecureerd worden door het Brusselse productie- en distributieplatform Auguste Orts.

www.nona.be
www.nona.be/nl/contour-biennale

Begijnenstraat 19-21
2800 Mechelen

Bekijk profiel

Zomer van Antwerpen

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Zomer van Antwerpen

Zomer van Antwerpen is een artistiek en cultureel festival dat van half juni t/m augustus op de meest onverwachte plekken opduikt en voelbaar is in heel Antwerpen. Het programma bestaat uit uiteenlopende voorstellingen van lokale of internationale gezelschappen, vaak gratis en toegankelijk voor een breed en divers publiek. Een doorgedreven samenwerking met tientallen culturele en niet-culturele partners, stadsdiensten en honderden vrijwilligers zorgt ervoor dat het festival stevig verankerd is in de stad.

www.zva.be

Uitbreidingsstraat 584
2600 Berchem

Bekijk profiel

Comp. Marius

Werkgroep Theater

Comp. Marius

Comp.Marius is de structuur rond toneelmakers Waas Gramser en Kris Van Trier wiens artistieke parcours sinds 1991 onlosmakelijk met elkaar verbonden is: eerst binnen tg Stan, daarna met Guy Cassiers als Maten, vervolgens onder de vlag van de Onderneming. Sinds 1999 is spelen op locatie en in openlucht een duidelijke lijn in hun parcours. Sinds 2006 varen zij een onafhankelijke koers en spelen zij onder de naam Comp. Marius.
Het gezelschap maakt nieuwe, eigen vertalingen en bewerkingen van (vaak minder bekende) klassieke teksten uit de toneelliteratuur. Veel stukken die worden gemaakt blijven op het repertoire staan. Op die manier wil Comp. Marius aan een publiek het parcours tonen dat zij heeft afgelegd en wordt bovendien ook een statement gemaakt: het gaat in tegen de gewoonte om dat wat niet nieuw meer is, weg te gooien.
Het artistieke credo van Comp. Marius dicteert een minimum aan middelen en een maximum aan verbeeldingskracht. De locaties dienen steeds als ‘natuurlijk decor’ en het vertrekpunt van de scenografie is steeds de houten, halfronde tribune. Slechts enkele decorelementen worden toegevoegd en de rekwisieten zijn summier; tekst en spel staan steeds centraal.

www.marius.be

Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen

Bekijk profiel

Peeping Tom

Werkgroep Dans

Peeping Tom

Peeping Tom werd in 2000 opgericht door Gabriela Carrizo (I/AR) en Franck Chartier (F). De twee creëerden met toekomstige en mede-maker voor lange termijn, Eurudike De Beul, een eerste gezamenlijk locatieproject in een mobilhome, Caravana (1999), daarna opgevolgd door de film Une vie inutile (2000).
Het waarmerk van Peeping Tom is een hyperrealistisch podiumbeeld, geënt op een concrete scenografie. Daarbinnen creëren de makers een kantelend universum dat de gangbare logica van tijd, ruimte en sfeer verstoort. Isolement leidt er naar onderbewuste werelden van nachtmerries, angsten en verlangens waarmee ze de schaduwkanten van individu en gemeenschap uitlichten. Het huis clos van familie- en gezinssituaties blijft voor Peeping Tom een rijke bron van creativiteit. Momenteel werkt het gezelschap aan een tweede trilogie - Vader, Moeder, Kinderen - rond hetzelfde oergegeven.

www.peepingtom.be

Zwarte Vijversstraat 97
1080 Brussel

Bekijk profiel

WALPURGIS

Werkgroep Muziektheater

WALPURGIS

WALPURGIS is sinds 1987 een dynamisch en meerstemmig gezelschap van zangers, acteurs, muzikanten en andere kunstenaars. Ze creëren, stimuleren en presenteren hedendaags muziektheater dat verwondert, de verbeelding prikkelt, ontroert en tot nadenken stemt. Ze gaan op zoek naar de muzikale kracht van het theater en de theatrale kracht van de muziek. Hun repertoire is verrassend divers van speelse librettolezing of spannende sprookjesopera tot een uitbundige Russische bruiloft op locatie.

www.walpurgis.be

Deurneleitje 6
2640 Mortsel

Bekijk profiel

deSingel

Werkgroep Grootschalig

deSingel

deSingel,
een bruisende en grootschalige internationale kunstcampus,
een unieke infrastructuur met architecturale uitstraling
deSingel is een kunstcampus met een grootschalige infrastructuur en een multiple programma: muziek, dans, theater en architectuur. We zijn tegelijk een plek voor de hedendaagse, kritische en grensoverschrijdende canon én een broedplaats voor artistieke creatie en nieuwe tendensen. De werking is 3-voudig: presenteren, omkaderen en produceren.

www.desingel.be

Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Beursschouwburg

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Beursschouwburg

Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum, gelegen in hartje Brussel. Je kan er terecht voor performance, film, muziek, expo, debat en dialoog, feest en een drankje in het Beurscafé. Beursschouwburg biedt opkomende en vernieuwende artiesten een platform. Je vindt er vaak de grote namen van morgen terug.

A. Ortsstraat 20-28
1000 Brussel

www.beursschouwburg.be 

Bekijk profiel

KVS

Werkgroep Theater

KVS

KVS is het Vlaamse stadstheater van Brussel. Een ontmoetingsplaats op het kruispunt van vele wegen en werelden. Een podium voor theater, dans en muziek. Met uitdagende klassiekers en grensverleggende nieuwe stemmen. KVS omarmt de stad in haar pluraliteit en wil een intercultureel, intergenerationeel en genderdivers stadstheater zijn dat resoneert tot ver buiten Brussel.

www.kvs.be

Arduinkaai 7
1000 Brussel

Bekijk profiel

De Casino Concertzaal

Werkgroep Muziekclubs

De Casino Concertzaal

De Casino Concertzaal bevindt zich in het hartje van Sint-Niklaas in een prachtig negentiende-eeuws gebouw en biedt een muzikaal platform voor jazz, wereldmuziek, rootsgenres, pop en rock. Genieten van een unieke concertbeleving? Surf dan naar www.decasino.be voor het volledige concertprogramma!

www.decasino.be

Stationsstraat 104
9100 Sint-Niklaas

Bekijk profiel

Compagnie Tartaren

Werkgroep Participatie

Compagnie Tartaren

Unieke creaties vanuit een bijzondere invalshoek
Compagnie Tartaren is een sociaal-artistiek gezelschap met een heel eigen DNA, zorgvuldig opgebouwd uit een continue werking rond cultuurparticipatie/mede-eigenaarschap én kwaliteitsvolle creatie. Uniek is dat de makers en de spelers mensen zijn uit een kwetsbare situatie die op een bijzondere manier hun verhaal brengen. Samen met professionele theatermakers creëren we theater- en videoproducties voor een breed publiek in Leuven en ver daarbuiten.

www.tartaren.be

Ridderstraat 33
3000 Leuven

Bekijk profiel

Kaaitheater

Werkgroep Grootschalig

Kaaitheater

Het kunstencentrum Kaaitheater presenteert en (co)produceert lokale en internationale podiumkunsten, van de jaren '80 tot nu, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. In een landschap van curatoren en eenmalige hits, volgen wij kunstenaars op lange termijn. In onze infrastructuur bouwen we elke mogelijke ruimte om tot werkruimte voor artiesten. We bieden hen ondersteuning, van de ontwikkelingsfase tot de presentatie, en nemen tijd om met hen te reflecteren op hun werk. Kaaitheater is ook bezorgd over het draagvlak van kunst in de samenleving en tegelijkertijd overtuigd van het belang van kunst voor het welzijn van de mens. Via participatieve projecten nemen we onze verantwoordelijkheid op. Die samenleving zoeken we ook expliciet op rond het Kaaitheater, in de Brusselse kanaalzone. Daar waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt, laten wij kunstenaars in cocreatie met de buurt, de stad van de toekomst verbeelden.

www.kaaitheater.be

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Bekijk profiel

Muziektheater Transparant

Werkgroep Muziektheater

Muziektheater Transparant

Muziektheater Transparant gaat als productiehuis een intensieve dialoog aan met kunstenaars uit verschillende disciplines vanuit de artistieke en maatschappelijke actualiteit en wil op internationaal niveau muziektheater in al zijn diversiteit creëren, vernieuwen en presenteren voor een breed publiek. In de creatie van nieuwe projecten staat het vocale centraal met aandacht voor de combinatie en de confrontatie tussen oude en nieuwe muziek. In het bijzonder worden hedendaagse componisten en de ontwikkeling van hun werk ondersteund. De deelwerking Translab staat jonge, debuterende kunstenaars bij om hun overgang naar het professionele circuit te verlichten en om artistieke vernieuwing te verzekeren.

www.transparant.be

Albrecht Rodenbachstraat 21
2140 Borgerhout - Antwerpen

Bekijk profiel

LOD muziektheater

Werkgroep Muziektheater

LOD muziektheater

LOD muziektheater is een Gents productiehuis voor opera en muziektheater, een creatieve thuis voor artiesten. LOD engageert zich om trajecten uit te zetten op lange termijn; met componisten zoals Kris Defoort, Daan Janssens, Jan Kuijken, Vasco Mendonça, Dominique Pauwels en Thomas Smetryns, en met regisseurs Josse De Pauw en Inne Goris. Daarnaast staan onze deuren open voor zij die ons artistieke pad kruisen, altijd verrassend maar nooit toevallig; Patrick Corillon, Pieter De Buysser, Denis Marleau, Fabrice Murgia, François Sarhan. Ons huis wil een overkoepelend platform zijn voor al deze kunstenaars, en wil hen de middelen bieden om hun ideeën uit te werken.

www.lod.be

Bijlokekaai 3
9000 Gent

Bekijk profiel

Madam Fortuna

Werkgroep Participatie

Madam Fortuna

Voor Madam Fortuna moet kunst haar grenzen durven te verleggen voorbij het esthetische en durven in te grijpen in de maatschappelijke realiteit. Daar, midden in die samenleving van groeiende sociale ongelijkheid en etnische diversiteit, kan kunst tegendraads zijn door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar te verbinden. Madam Fortuna voert dit artistieke én sociale gevecht, en met haar duurzame samenwerkingen draagt zij de participatiegedachte uit op lokaal, bovenlokaal en internationaal niveau.

www.madamfortuna.be

Sergeyselsstraat 20
2140 Antwerpen

Bekijk profiel

Musica

Werkgroep Participatie

Musica

Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. We streven naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.
We werken met en voor de professionele kunsten, onderwijs, welzijn en de brede socioculturele sector. Musica is een pionier in kunsteducatie, muziekinitiatie voor de allerkleinsten, originele benaderingen van muzikaal erfgoed en klankkunst in de publieke ruimte. We stimuleren de eigen muzikaliteit, zowel van amateurs als professionelen, jong en oud, en geven talentvolle artiesten een internationaal groeiperspectief.

www.musica.be

Toekomstlaan 5B
3910 Neerpelt

Bekijk profiel

STUK kunstencentrum

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

STUK kunstencentrum

STUK kiest voor Dans, Beeld, Geluid en de hybride vormen daartussen.
De presentatie van artistiek werk in een inspirerende context staat centraal: in dit huis ontwikkelen en creëren kunstenaars nieuw werk, nemen mensen deel aan cursussen en workshops en reflecteren we samen met ons publiek over kunst en over de wereld.
STUK werkt vanuit een dynamische universiteitsstad en beschouwt de maatschappelijke context waaruit kunst ontstaat integraal als zijn werkterrein. In een evenwichtig programma tonen we internationaal referentiewerk en spannende nieuwe vormen. Ook qua leeftijd houden we het breed: met de Werking Jong Publiek betrekken we nu naast studenten en volwassenen ook kinderen en jongeren.
STUK bouwt aan een kunstencentrum van de toekomst door kunst te verbinden met o.a. onderwijs, wetenschap, jeugdwerk en vorming. STUK draagt zorg voor kunstenaars én publiek, brengt hen samen en zoekt naar een actieve relatie tussen beide. Zo wil STUK een motor zijn voor het kunstenlandschap.

www.stuk.be

Naamstestraat 96
3000 Leuven

Bekijk profiel

Kunstencentrum BUDA

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Kunstencentrum BUDA

Kunstencentrum BUDA bouwt een drieledige werking uit: werkplaats voor theater en dans, presentatieplatform en een filmhuis met een dagelijks programma in drie zalen.
Werkplaats voor theater en dans. Met ruim 50 gezelschappen in residentie per jaar, groeit kunstencentrum BUDA uit tot (één van) de grootste werkplaats(en) voor theater en dans in Vlaanderen. Kunstenaars komen bij BUDA terecht na eigen (internationale) prospecties, vanuit BUDA’s netwerk van Europese kunstencentra of geselecteerd uit de 500 aanvragen die het jaarlijks ontvangt.
Presentatieplatform. Kunstencentrum BUDA wil betekenisvol zijn voor de stad en de regio. Het bevraagt en bepleit de plaats van kunst(enaars) in een kleine grensstad en wil inwoners maximaal deelgenoot maken aan artistieke creatie. Daarom ontwikkelt het kunstencentrum diverse presentatieformats.
Filmhuis BUDA bevecht de plek van hedendaagse kwaliteitsvolle auteurscinema voor een regionaal publiek. Met een dagelijks programma in drie zalen (54 vertoningen per week) en veel specifieke filmprojecten bereikte BUDA 43.500 bezoekers. De drie zalen werden in 2012 gedigitaliseerd. Filmhuis BUDA ontwikkelt een schoolwerking, zet in op unieke vertoningen (Cultnight, Flash) en organiseert thematische reeksen (Hollywood Revisited, CinéMAS, Docpoppies).

www.budakortrijk.be

Broelkaai 6
8500 Kortrijk

Bekijk profiel

De Veerman

Werkgroep Participatie

De Veerman

De Veerman is een kunstenorganisatie die zich richt op educatie en participatie.
Het is een artistieke plek waar uit liefde voor en het rotsvaste geloof in de kunsten mensen worden uitgedaagd en gestimuleerd om andere oevers te verkennen. De Veerman ontwikkelt projecten, producties en trainingen waarin het creatie- en artistieke proces gehanteerd wordt als methodiek om een stimulerende en lerende omgeving op te zetten.

www.veerman.be

Marialei 25
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

Kosmonaut Productions

Werkgroep Artiest Centraal

Kosmonaut Productions

Kunstenaars vormen een onmisbare schakel in een bloeiende samenleving, maar zijn ook erg fragiele radertjes in een groot geheel.
Kosmonaut biedt kunstenaars van diverse achtergronden een unieke begeleiding door de combinatie van artistieke en zakelijke coaching. We ondersteunen artiesten in hun artistieke praktijk. Niet louter voor één project maar doorheen een langer traject dat we samen met hen afleggen. We scheppen een degelijke context waarbinnen artiesten ruimte krijgen voor de ontwikkeling van hun oeuvre.
Het bureau werd opgericht in 2013.

www.kosmonautproduction.org

Boomgaardstraat 167
2018 Antwerpen

Bekijk profiel

De Centrale

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

De Centrale

In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn ze koud gezet; de oude, met cokes aan-gedreven generatoren van de stedelijke elektriciteitscentrale aan Ham in Gent. Ruim tien jaar later, op 30 september 1994 streken enkele enthousiastelingen neer in de voormalige administratieve ruimtes van de oude elektriciteitsfabriek. Hun landing luidde de start in van wat toen nog het ‘Intercultureel ontmoetingscentrum’ van Gent heette.
Vandaag is De Centrale in de eerste plaats een centrum dat inzet op creatie en presentatie van muziek die verwijst naar de diversiteit van de stedelijke bevolking. De verschillende polyvalente ruimtes worden ter beschikking gesteld voor voorstellingen, repetities, theater- en filmvoorstellingen, workshops, cursussen en vergaderingen. Kortom, de Centrale is een boeiende cultuur- en ontmoetingsplek en bovenal een warm en bruisend nest met veel aandacht voor de kracht van diversiteit.

www.decentrale.be

Kraankindersstraat 2
9000 Gent

Bekijk profiel

Courtisane

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Courtisane

Courtisane is een platform voor audiovisuele kunsten. Vanuit een hedendaagse vraagstelling over het potentieel van cinema als een landschap van mogelijke manieren van tonen, ervaren, zien en kijken, wil Courtisane de relaties tussen beeld en wereld, esthetiek en politiek, experiment en engagement exploreren. Tussen het beeld van de realiteit en de realiteit van het beeld. Courtisane organiseert naast een jaarlijks festival ook een continue en uitgebreide waaier aan presentatiemomenten en reflectieve activiteiten. Dit alles met het oog op het volgen, zichtbaar maken en bevorderen van ontwikkelingen in het veld van de audiovisuele kunsten, met aandacht voor heden, verleden en toekomst.

www.courtisane.be

J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent

Bekijk profiel

RASA

Werkgroep Participatie

RASA

Rasa wil een jong publiek bezielen en uitdagen met actuele kunst. Dit doen we met reizende tentoonstellingen en kunstkamers. Hierin ervaren kinderen en jongeren actuele kunst met hun hele lijf, met al hun zintuigen. Kunst vandaag voor kinderen van nu. Een duidelijke focus, uitgezet van bij de start, 25 jaar geleden. Een evenwichtige wisselwerking tussen artistieke productie en participatie is wat we beogen.

www.rasa.be

Jezusstraat 6
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Klein Verzet

Werkgroep Artiest Centraal

Klein Verzet

www.kleinverzet.org 

Bekijk profiel

Netwerk Aalst

Werkgroep Beeldende kunsten

Netwerk Aalst

Netwerk Aalst is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis gevestigd in Aalst.
Netwerk Aalst produceert nieuw werk van nationale en internationale kunstenaars doorheen een programma van tentoonstellingen, performances, workshops en gesprekken.
Netwerk Aalst toont in het Filmhuis de beste arthouse films en de klassiekers die je absoluut gezien moet hebben.
Het hier-en-nu van Aalst vormt het kompas voor de samenwerkingen die Netwerk Aalst opzet met kunstenaars en publieken.

www.netwerkaalst.be

Houtkaai 15
9300 Alst


Bekijk profiel

Zonzo Compagnie

Werkgroep Muziektheater

Zonzo Compagnie

www.zonzocompagnie.be 

Bekijk profiel

Cinea

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Cinea

www.cinea.be 

Bekijk profiel

CAMPO

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

CAMPO

www.campo.nu

Bekijk profiel

Kunst in Zicht

Werkgroep Participatie

Kunst in Zicht

Kunst in Zicht ontwikkelt actieve kunsteducatieve projecten. Geïnspireerd door de hedendaagse kunsten werken we workshops uit voor kinderen en jongeren alsook voor hun begeleiders. Spelen, creatief experiment en verwondering door de kunsten staan steeds centraal. Kunst in Zicht-projecten zijn er voor kinderen en jongeren tijdens de schooltijd en de vrije tijd. Tal van projecten gaan door in een cultuur- of gemeenschapscentrum, een museum of in een school bij jou in de buurt.

www.kunstinzicht.be

Warandestraat 42
2300 Turnhout 

Bekijk profiel

Behoud de Begeerte

Werkgroep Theater

Behoud de Begeerte

www.begeerte.be 

Bekijk profiel

SKaGeN

Werkgroep Theater

SKaGeN

SKaGeN is een theatercollectief uit Antwerpen, opgericht in 2000 en bestaat uit de leden van één klas van het toenmalige Toneel Dora van der Groen.
Het gezelschap toert door Vlaanderen en Nederland en bespeelt er voornamelijk de middelgrote scène. Actuele romans, films en documentaires zijn dikwijls de aanleiding voor een productie. Maar SKaGeN houdt ook van uitdagende locatieprojecten voor het grote publiek.
SKaGeNleden tonen zich regelmatig solo in monologen. Zo toert ‘Bigmouth” sinds 10 jaar internationaal en bezocht 21 landen.

www.skagen.be 

Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen

Bekijk profiel

Timelab

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Timelab

www.timelab.org

Bekijk profiel

Caravan Production

Werkgroep Artiest Centraal

Caravan Production

www.caravanproduction.be 

Bekijk profiel

Hiatus/Daniel Linehan

Werkgroep Dans

Hiatus/Daniel Linehan

dlinehan.wordpress.com

Bekijk profiel

Platform-K

Werkgroep Participatie

Platform-K

www.platform-k.be 

Bekijk profiel

BOZAR

Werkgroep Grootschalig

BOZAR

www.bozar.be 

Bekijk profiel

workspacebrussels

Werkgroep Artiest Centraal

workspacebrussels

www.workspacebrussels.be 

Bekijk profiel

Tristero

Werkgroep Theater

Tristero

www.tristero.be 

Bekijk profiel

de Nieuwe opdrachtgevers

Werkgroep Beeldende kunsten

de Nieuwe opdrachtgevers

de Nieuwe opdrachtgevers realiseert samen met opdrachtgevers en kunstenaars hedendaagse beeldende kunst in opdracht.

De methode die de Nieuwe opdrachtgevers hanteert, vertrekt van de dialoog tussen burger en kunstenaar. Het eindresultaat is een kwalitatief kunstwerk dat vorm geeft aan behoeften en ambities van de burger. De Nieuwe opdrachtgevers werkt met onafhankelijke curatoren/ bemiddelaars die het hele proces – van opdrachtomschrijving tot en met inhuldiging van het kunstwerk - in goede banen leidt.

de Nieuwe opdrachtgevers maakt deel uit van een Europees netwerk.

Louizalaan 399 bus 23
1050 Elsene

www.denieuweopdrachtgevers.be / www.nouveauxcommanditaires.eu

Bekijk profiel

Zefiro Torna

Werkgroep Muziek

Zefiro Torna

www.zefirotorna.be 

Bekijk profiel

Het Nieuwstedelijk

Werkgroep Muziektheater

Het Nieuwstedelijk

www.nieuwstedelijk.be 

Bekijk profiel

Theater Malpertuis

Werkgroep Theater

Theater Malpertuis

Theater Malpertuis (Tielt) werd opgericht in 1967 als professioneel keldertheater. Van bij het begin viel het op door z’n alternatieve, bijwijlen anarchistische rol. Het werd achtereenvolgens geleid door Herman Verschelden, Dirk Tanghe, Sam Bogaerts, Bob De Moor en Piet Arfeuille (sinds 2009 artistiek directeur). Malpertuis is inmiddels een gevestigde waarde in het podiumkunstenlandschap. Elk seizoen wordt een tweetal nieuwe producties gemaakt die, naast de speelbeurten in de eigen infrastructuur, uitgebreid op tournee gaan, vooral in Vlaanderen en Nederland. Aangevuld met een 30-tal receptieve activiteiten in de eigen theaterzaal is Theater Malpertuis in mid West-Vlaanderen een dynamisch huis, steeds in beweging.

www.malpertuis.be 

Bekijk profiel

Needcompany

Werkgroep Theater

Needcompany

www.needcompany.org 

Bekijk profiel

detheatermaker

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

detheatermaker

www.detheatermaker.be 

Bekijk profiel

wpZimmer

Werkgroep Artiest Centraal

wpZimmer

www.wpzimmer.be

Bekijk profiel

Escautville

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Escautville

Productieplatform Escautville werd in 2011 opgericht door Wim Catrysse, Jos de Gruyter & Harald Thys, Ria Pacquée, Frank Theys en Koen Theys. Vanuit Antwerpen ondersteunt, promoot en distribueert Escautville audiovisuele kunstprojecten en wakkert de organisatie het debat over nieuwe vormen van audiovisuele representatie aan.

Lange Leemstraat 387
2018 Antwerp

www.escautville.org

Bekijk profiel

Theater aan Zee

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Theater aan Zee

www.theateraanzee.be 

Bekijk profiel

fiëbre

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

fiëbre

www.fiebre.be 

Bekijk profiel

Nadine

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Nadine

www.nadine.be 

Bekijk profiel

Het Bos

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Het Bos

www.hetbos.be 

Bekijk profiel

Pianofabriek kunstenwerkplaats

Werkgroep Artiest Centraal

Pianofabriek kunstenwerkplaats

www.pianofabriek.be/kunstenwe... 

Bekijk profiel

BL!NDMAN

Werkgroep Muziek

BL!NDMAN

www.blindman.be

Bekijk profiel

Vincent Company

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Vincent Company

www.vincentcompany.be 

Bekijk profiel

Judas TheaterProducties

Werkgroep Muziektheater

Judas TheaterProducties

www.judastheaterproducties.be 

Bekijk profiel

Victoria Deluxe

Werkgroep Participatie

Victoria Deluxe

Victoria Deluxe de stereotiepe beeldvorming doorbreken die er ten aanzien van talloze onderwerpen en minderheidsgroepen wordt gehanteerd. Daarvoor zet het sociaalartistieke projecten op die andere en nieuwe perspectieven op onze complexe werkelijkheid ontwikkelen. De belangrijkste artistieke media die Victoria Deluxe hanteert zijn het audiovisuele medium en theater. Veel projecten ontstaan vanuit research en interviews die later artistiek worden bewerkt en uitgewerkt in een voorstelling en/of documentaire. Een belangrijke ambitie richt zich in de eerste plaats op hoe de artistieke verbeelding andere en nieuwe perspectieven op onze wereld kunnen ontwikkelen.

www.victoriadeluxe.be

Dok Noord 4F – 102
9000 Gent

Bekijk profiel

Moussem

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Moussem

www.moussem.be

Bekijk profiel

Smoke & Dust

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Smoke & Dust

019-ghent.org

Dok-Noord 5L
9000 Gent

Bekijk profiel

Cas-co

Werkgroep Artiest Centraal

Cas-co

Cas-co biedt in Leuven beeldend kunstenaars, theatermakers en performers ruimte voor artistieke praktijk en experiment. Dit doet Cas-co door betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers te ontwikkelen, actief project- en presentatiekansen te creëren en samen te werken.

www.cas-co.be/

Vaartstraat 94
3000 Leuven

Bekijk profiel

Muziekclub Nosta

Werkgroep Muziekclubs

Muziekclub Nosta

Nosta is een Opwijkse concertclub. Ze organiseert concerten en thema-avonden met de focus op alternatieve muziek. De programmatie vertrekt altijd vanuit durf en experiment.

Bekijk profiel

MORPHO

Werkgroep Beeldende kunsten

MORPHO

MORPHO is een organisatie die zich inzet voor artistieke ontwikkeling, door ruimte te creëren voor kunstenaars en hun werk te ondersteunen. We bieden werkruimte aan meer dan 200 kunstenaars in Antwerpen en organiseren een internationaal residentieprogramma met toonaangevende partners. Jaarlijks ontvangen we een twintigtal kunstenaars en onderzoekers in residentie, met wie we duurzame relaties en trajecten opzetten.

Als atelierbeheerder verhuren we werkplekken in veertien gebouwen in en rond de stad. Middels een bezoekersprogramma voor curatoren en open studio’s voor een breder publiek brengen we de artistieke praktijken in ons netwerk – van beeldend kunstenaars tot schrijvers, van ontwerpers tot meubelmakers – voor het voetlicht. Ons team zet in op onderhoud en betaalbaarheid. We nemen ook actief deel aan debatten over atelierbeleid.

Als kunstenaarsresidentie organiseren we verschillende werkverblijven voor residenten uit binnen- en buitenland, gericht op ontwikkeling, uitwisseling en onderzoek. Het artistieke programma heeft een cyclisch verloop, met om het anderhalf jaar een nieuwe open oproep en focus, die in dialoog met de betrokken kunstenaars en andere gasten wordt ingevuld. Residenten krijgen financiële, praktische en inhoudelijke ondersteuning om hun werk te verdiepen in een omgeving die kritische dialoog en artistiek experiment aanmoedigt.

morphovzw.be


Bekijk profiel

Z33

Werkgroep Beeldende kunsten

Z33

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur is de internationale kunstinstelling die kunst, design en architectuur verbindt met maatschappelijke thema’s. Een prikkelend programma van tentoonstellingen en projecten inspireert onze bezoekers met creatieve verbeelding en vuurt dialoog aan over maatschappelijke vernieuwing.

Bonnefantenstraat 1
3500 Hasselt (BE)

www.z33.be


Bekijk profiel

Bevrijdingsfilms

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Bevrijdingsfilms

www.bevrijdingsfilms.be

Bekijk profiel

Etablissement d'en face projects

Werkgroep Beeldende kunsten

Etablissement d'en face projects

http://www.etablissementdenfac...

Bekijk profiel

Q-O2

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Q-O2

www.q-o2.be 

Bekijk profiel

Unie der Zorgelozen

Werkgroep Participatie

Unie der Zorgelozen

www.uniederzorgelozen.be 

Bekijk profiel

Cohort

Werkgroep Artiest Centraal

Cohort

www.cohort.be 

Bekijk profiel

Rataplan

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Rataplan

www.rataplanvzw.be 

Bekijk profiel

Overtoon

Werkgroep Audiovisuele kunsten

Overtoon

www.overtoon.org

Bekijk profiel

Walter werkt

Werkgroep Muziek

Walter werkt

www.werkplaatswalter.be

Bekijk profiel

Brussel Behoort Ons Toe

Werkgroep Participatie

Brussel Behoort Ons Toe

www.bna-bbot.be

Bekijk profiel

Outline

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Outline

www.outlineonline.org

Bekijk profiel

Terra Nova Collective

Werkgroep Muziek

Terra Nova Collective

terranovacollective.com

Bekijk profiel

Doek vzw

Werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie

Doek vzw

https://doek-vzw.com/

Bekijk profiel

Kunsthal Mechelen

Werkgroep Beeldende kunsten

Kunsthal Mechelen

www.mechelen.be/kunsthal

Bekijk profiel