OKo-nota taxshelter op tafel in Commissie Cultuur

Midden maart lanceerde oKo een nota naar aanleiding van 1 jaar taxshelter. Daarin stellen we vast dat het een interessant instrument kan zijn voor aanvullende financiering, maar dat er nog enkele pijnpunten moeten weggewerkt worden. Onze bekommernissen werden besproken in de commissie cultuur van 29 maart.

Verschillende parlementsleden grepen onze analyse aan om het met de minister te hebben over taxshelter. Zo verwezen ze naar onze opmerkingen over de onderwerping aan de vennootschapsbelasting, het afstemmen van wetgevende kaders op elkaar en het niet opnemen van transportkosten voor decor.

Reactie minister

De minister liet eerder al blijken dat hij verheugd is over de toepassing van taxshelter in de podiumkunsten. Onze bekommernissen wil hij meenemen in een overleg met zijn Franstalige collega Greoli. Tegelijk wijst hij erop dat het systeem nog volop in opstart is en dat hij daarom begrip heeft voor de terughoudendheid op federaal niveau, bijvoorbeeld wat betreft de tarieven. Daarnaast bekijkt de minister of hij taxshelter kan uitbreiden naar andere sectoren: beeldende kunsten en niet-klassieke muziekgenres als jazz, folk, wereldmuziek, rock en chanson.

Het volledige verslag van de commissievergadering kan je hier raadplegen.

Beeld: Martha!Tentatief (c) Koralique

Zie ook: