1 jaar taxshelter: ons oordeel

Heel wat kunstenorganisaties maken al ruim een jaar gebruik van taxshelter, anderen wagen binnenkort de sprong. De ervaring leert dat het instrument nuttig kan zijn, op voorwaarde we waakzaam blijven over de garantie op structurele subsidies en dat er enkele aanpassingen gebeuren. OKo identificeerde de pijnpunten en legde ze in een nota voor aan minister Gatz. We willen ons inzetten om het instrument zo goed mogelijk af te stemmen op onze praktijk.

Deze maand ontmoet minister Gatz zijn Franstalige evenknie Alda Greoli voor een overleg over de taxshelter. Voor oKo de perfecte aanleiding om de minister te wijzen op enkele anomalieën in de wetgeving. Kurt Melens volgt het dossier bij oKo ad interim op: “We hebben alle leden van onze focusgroep Taxshelter bevraagd en op basis van hun antwoorden vastgesteld waar de pijnpunten zitten. Die hebben we in een heldere nota overgemaakt aan de minister ter bespreking met minister Greoli. Grote dank gaat daarbij uit naar Fried Roggen, die het dossier van bij het begin in alle techniciteit volgt en vertaalt.”

Première zonder decor?

Veel organisaties zijn na een jaar taxshelter voorzichtig positief, maar de ongeregeldheden moeten eruit om er een toekomstbestendig en werkbaar instrument van te maken. Kurt Melens: “Het is goed dat de Podiumkunsten gebruik kunnen maken van de regeling, maar sommige elementen stammen nog uit de audiovisuele toepassing, en dienen aangepast. Neem de definitie van kwalificerende kosten. De FOD Financiën aanvaardt vandaag transportkosten van het decor niet als productie- of exploitatiekosten die binnen de maand na de première worden gedaan. Een onbegrijpelijk standpunt in de realiteit van een podiumkunstenproductie: alsof je een voorstelling zonder decor, klank of licht zou spelen. Voor een professionele toepassing van de wetgeving is er echt meer rechtszekerheid nodig.”

Tegenstrijdige regelgeving

De huidige regelgeving is bovendien onvoldoende afgestemd op andere wetgevende kaders. “Soms is de compatibiliteit met het Kunstendecreet zoek”, zegt Kurt Melens. “We moeten de vinger aan de pols houden om elke vorm van tegenspraak tussen Vlaamse regelgeving en de te verwachten inspecties van de FOD op tijd te signaleren en indien mogelijk op te lossen. In die zin is de ervaring van onze leden onze grootste rijkdom. Kom je moeilijke situaties tegen in het overleg met de FOD en de taxshelter cel, laat het ons dan weten om een totaaloverzicht te houden.”

Vennootschapsbelastingsplicht

Vandaag geldt de regel dat vzw’s die willen taxshelteren onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Een regel die vooral controledoeleinden dient, maar tot scheve situaties leidt in de realiteit. “Kleine vzw’s moeten plots voldoen aan dezelfde voorwaarden als grote vennootschappen”, zegt Kurt Melens. “Met alle gevolgen van dien: van steeds grotere administratieve rompslomp tot financiële risico’s bij het ontvangen van giften en het werken met vrijwilligers. OKo dringt erop aan dat de complementariteit van onze organisaties met dat nieuwe stelsel worden bewaakt.”

En nu?

OKo wacht de uitkomst van het gesprek tussen ministers Gatz en Greoli af. Ondertussen zal een aantal leden uit de focusgroep Taxshelter afrekeningen indienen in voorwaardelijke vorm. Kurt Melens: “Op basis daarvan onderzoeken we welke stappen er verder nodig zijn. En in de tussentijd houden we in de gaten dat taxshelter een instrument voor aanvullende financiering blijft, zoals de minister van Cultuur nog eind vorig jaar bevestigde. Het mag geen invloed hebben op het reguliere toelagebeleid.”

Lees hier de volledige nota.

© Beeld: Rudy Carlier