Nieuw Kunstendecreet gestemd in Commissie Cultuur

Vanochtend werd in de Commissie Cultuur het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd. Dat gebeurde een week later dan oorspronkelijk gepland, omdat de oppositie een tweede lezing had gevraagd. Door die verschuiving van timing komt het nieuwe Kunstendecreet ook later aan bod op de plenaire vergadering van het parlement. Er is daarvoor nog geen datum vastgelegd, alleszins zal het na het paasreces zijn.

Amendementen

Tegelijk werden ook enkele amendementen van de meerderheidspartijen weerhouden. Dat gaat voornamelijk om technische zaken, maar er zijn ook twee zaken die meer inhoudelijk van belang zijn:

  • De onverenigbaarheden van bepaalde functies (bijvoorbeeld die van beoordelaar en bestuurder bij een sectorale belangenbehartiger of van beoordelaar en lid van een politieke fractie) zijn nu mee ingeschreven in het decreet, en niet langer versluisd naar het uitvoeringsbesluit.
  • De berekeningswijze voor kortlopende subsidies is veranderd. Oorspronkelijk werd die berekening gebaseerd via een percentage van het volledige budget van het Kunstendecreet. Dat wijzigt nu naar een (minimum)percentage van de werkingssubsidies zonder het budget voor de kunstinstellingen, Kunstenpunt, VAI en KIH. Het percentage zelf zal bepaald worden in het uitvoeringsbesluit dat pas later bekendgemaakt wordt.   

Standpunt oKo

OKo lanceerde naar aanleiding van het nieuwe Kunstendecreet dit standpunt, dat we eerder al verdedigden in de hoorzitting van de Commissie Cultuur op 18 maart. Het sluit aan bij de vorige standpunten die we al naar aanleiding van het voorontwerp en de visienota van minister Jambon formuleerden.

Uitvoeringsbesluit

Aan het decreet zelf zullen nu geen wijzigingen meer plaatsvinden. Wel is er nog kans om te wegen op het uitvoeringsbesluit. Daarop focussen we nu vanuit oKo. Eerder deze week hadden we alvast een gesprek met het kabinet-Jambon daarover. We blijven die inspanningen verderzetten. 

Beeld: deSingel - Thom Luz & Bernetta Theaterproduktionen - Girl from the Fog Machine Factory © Sandra Then

Zie ook: