Vlaamse regering keurt ontwerp Kunstendecreet definitief goed

Op vrijdag 5 maart keurde de Vlaamse regering het nieuwe ontwerp van Kunstendecreet definitief goed. Wat staat erin en welke stappen volgen er nog voor het decreet definitief bekrachtigd is? We zetten ze hier op een rijtje.

Wat staat erin?

De voorbije weken, in de aanloop naar de goedkeuring, heeft de Vlaamse regering nog wat kleinere elementen in dit ontwerpdecreet bijgeschaafd, maar geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Het oKo-standpunt dat we in december uitstuurden naar aanleiding van de eerste versie die door de regering werd goedgekeurd, blijft dus onveranderd.

Wat volgt er nu?

Als volgende stap wordt het ontwerp besproken in het Vlaams parlement. De timing daarvan is zeer krap: 

  • 18 maart: toelichting van het ontwerp van Kunstendecreet door minister Jambon en hoorzitting (met heel wat sprekers, waaronder oKo) in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
  • 25 maart: bespreking door de leden van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement en goedkeuring in de Commissie Cultuur. 
  • 31 maart: goedkeuring van het ontwerp van decreet door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dan is het decreet klaar voor ‘bekrachtiging’ door de Vlaamse Regering, en dan is het definitief. 

Gaat er nog veel veranderen in het decreet door de bespreking in het Vlaams parlement?

We verwachten niet dat er nog veel verandert in het decreet zelf, maar de bespreking in het Vlaams parlement is wel zeer waardevol. We kijken uit naar de presentatie van minister Jambon en de reactie hierop van zowel de meerderheids- als de oppositiepartijen. 

De volgende stap is de uitwerking van heel wat zaken in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Dit komt niet in het parlement, en wordt dus alleen besproken binnen de meerderheidspartijen. 

Meer info

  • Hier vind je de volledige tekst van het ontwerp van Kunstendecreet.
  • Hier vind je de volledige tijdspad voor het vernieuwde Kunstendecreet.
  • Hier lees je een overzicht van wat oKo al deed en wat we nog doen.

Infosessie

We geven in de loop van de komende weken een infosessie over het Kunstendecreet. Hou je mailbox in de gaten voor de definitieve datum!


Beeld: Needcompany - ‘Silent Stories’ van Jan Lauwers © Philippe De Gobert, BOZAR Brussels

Zie ook: