Het noodfonds: hoe gaat het verder?

Tot 31 augustus werden aanvragen voor het noodfonds aanvaard. Hoeveel aanvragen waren er? En hoe gaat het nu verder? Een stand van zaken.

Tijdens de Commissie Cultuur van 2 september liet minister Jambon weten dat er 150 dossiers van structureel gesubsidieerde organisaties werden ingediend. Opgelet: het gaat niet alleen om kunstenorganisaties, maar ook om organisaties met werkingssubsidies in het Circusdecreet, het Cultureel erfgoeddecreet, het Amateurkunstendecreet en het decreet Sociaal-cultureel werk. Via deze decreten (alles behalve het circusdecreet) worden 544 organisaties gesubsidieerd.

Hoeveel is er aangevraagd?

CJM is de aanvragen voor het noodfonds administratief aan het behandelen. Op dit moment zijn er nog geen bijkomende cijfergegevens en weten we ook niet hoeveel er bij het noodfonds is aangevraagd. We volgen dit zeker verder op.

Standpunt

OKo stelde samen met OCE (belangenbehartiger cultureel erfgoed) en De Federatie (belangenbehartiger sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) een gemeenschappelijk standpunt op. Dat werd door zowat alle politieke partijen opgepikt tijdens de Commissie Cultuur van 2 september. De minister gaf daar ook aan dat hij de systematiek van het noodfonds wil bekijken en bijsturen als nodig. Een boodschap die hij nog eens herhaalde op onze algemene vergadering van 3 september.

Wat nu?

Het noodfonds staat opnieuw geagendeerd op de wekelijkse meeting tussen de Crisiscel Cultuur en de minister op 11 september. We volgen de kwestie ook daarna verder op en houden jullie op te hoogte! Heb je nog verdere vragen of bezorgdheden over het noodfonds en de ondersteuning door de overheid? Neem dan snel contact met ons op.

Beeld: Zomer van Antwerpen - Royal de Luxe © Sigrid Spinnox 

Zie ook: