Protocol goedgekeurd, kunstensector start weer op

De voorwaarden om terug publieke activiteiten te organiseren zijn er! Het protocol professionele kunsten, dat op initiatief van oKo en samen met preventie-adviseurs en partners uit de sector werd samengesteld, is op vrijdag 12 juni officieel bekrachtigd door Minister van Cultuur Jan Jambon. Dit protocol biedt een kader voor iedereen die professionele kunsten wil maken en tonen. Alle werk- en opdrachtgevers en hun medewerkers dienen er zich aan te houden. 

Vanaf zaterdag 13.06.20 is het protocol raadpleegbaar op een helder leesbare manier via de online sectorgids cultuur, de website die ook zal functioneren als de officiële sectorgids. Het protocol zal op woensdag 17 juni goedgekeurd worden door het paritair comité van de professionele podiumkunsten- en muzieksector (pc 304) en zo doorgaan als de verplichte sectorgids. 

Wij zijn zeer blij dat onze sector terug kan heropstarten, maar roepen ook iedereen op om voorzichtig en zorgzaam te blijven. Het virus is nog niet weg. De veiligheid voor artiesten, medewerkers en publiek blijft in de komende maanden centraal staan. Ons publiek mag erop vertrouwen dat het op een veilige manier terug naar voorstellingen kan gaan kijken. 

Wij willen hierbij nog eens alle mensen bedanken die aan deze gids hebben gewerkt!

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De inhoud kwam co-creatief met medewerking van FOD WASO, De Federatie, Museumoverleg, VOFTP, KU Leuven, De Ambrassade, BBTK en alle leden van het kernteam, met ondersteuning van Kunstenpunt, VI.BE, VVC, Cultuurloket, BKO, CJM, Circuscentrum, BSV, Sociare, STEPP en in goede samenwerking met de experten van de GEES en kabinet-Jambon.

Zie ook: