Jan Jambon op algemene vergadering oKo: "Ik sta aan jullie kant"

Het was een primeur voor oKo: de minister van Cultuur die komt spreken op de algemene vergadering. Op dit moment, wanneer de sector meer dan ooit nood heeft aan leiderschap en visie was zo'n bezoekje ook geen overbodige luxe. OKo-voorzitter Luk Van den bosch maakte van de aanwezigheid van de minister gebruik om een scherp pleidooi te houden voor leiderschap en visie. "Wees niet de minister van Cultuur. Wees onze minister van Cultuur." De minister maakte zich sterk dat hij aan de kant van de kunstensector staat. Een samenvatting van zijn passage.

Minister Jambon erkende dat de cultuursector buitenproportioneel getroffen werd door de coronacrisis. Hij stelde er meteen de rist steunmaatregelen tegenover die hij nam, zoals de cultuurcoronapremie en het noodfonds. Veel maatregelen waar hij met enige trots over sprak, al gaf hij aan dat hij de kritiek op onder meer dat noodfonds goed ontvangen heeft en dat instrument wil evalueren. OKo formuleerde een paar dagen eerder samen met De Federatie en OCE een kritisch standpunt op het noodfonds.

Geen openbaar debat

Minister Jambon bedankte nadrukkelijk het kernteam rond Johan Penson en sprak zijn vertrouwen uit in de veilige manier van werken in onze sector. Over een aantal beslissingen van de veiligheidsraad liet hij zich kritisch uit. Hij gaf aan dat hij de vraag van de sector om 60% van de zaalcapaciteit te mogen benutten ondersteunt. Tegelijk wil hij geen openbaar debat met virologen over de zin en onzin van die maatregel uit schrik dat het publiek dan zou afhaken.

Coronarealisme

"Als we volgend jaar nog een cultuursector die naam waardig willen hebben, moeten we werken aan een heropstart", klonk het. Een uitspraak die deed snakken naar concrete relancemaatregelen, al bleef de minister vooral hangen rond de term "coronarealisme". Hij pleitte voor gerichte, onderbouwde en proportionele maatregelen, maar bleef vaag over wat die precies konden inhouden. Wel gaf hij aan dat hij tegen het einde van de maand - hij doelde wellicht op de Septemberverklaring - een relanceplan te kunnen neerleggen.

Een stem voor de sector?

OKo-voorzitter Luk Van den bosch bedankte de minister nadrukkelijk voor zijn komst. Dat het geen wandeling in het bos was voor de minister. Maar ook niet voor ons als sector. De voorzitter sprak zijn wens uit naar meer visie, meer beleid, meer vuur, naar een minister die de rol van een gids opneemt. (Je leest de volledige inleiding door de voorzitter hier.) Na afloop gaf hij aan dat er nood is aan een visie die verder reikt dan augustus: de grote nood komt er nog aan. Daar voegde hij aan toe dat een samenleving ook enkel zal inzetten op kunst en cultuur als de beleidsvoerders er helder en eenduidig op een publiek forum voor pleiten. Dat hebben we in de laatste maanden gemist. Hij vroeg de minister om zijn stem voor de sector luider te laten weerklinken.

downloads

Welkomstwoord voor Jan Jambon.pdf
27.53 KB

Zie ook: