Europese coördinatie nodig bij culturele heropstart

Op dit moment gelden in verschillende EU-landen verschillende richtlijnen en benaderingen voor het heropstarten van culturele activiteiten. Dat is verwarrend en werkt contraproductief. Daarom moet de EU een een rol spelen bij de coördinatie van de culturele heropstart. Met die boodschap trok Pearle* naar de Europese ministers van Cultuur. 

Uit een onderzoek uitgevoerd door Pearle* blijkt dat gefaseerde exitplannen voor de podiumkunstensector verschillen voor de verschillende Europese lidstaten. Sommige landen hebben geen plan, bij de plannen die wel bestaan is de achterliggende logica vaak zoek. Zo bleek dat er vaak geen onderscheid werd gemaakt tussen kleine en grote huizen bij de vraag hoe veel mensen er toegelaten werden. In sommige landen, zoals Tsjechië, Finland, Nederland, Zweden, IS en Noorwegen gelden er absolute aantallen voor het publiek, helemaal onafhankelijk van de grootte van het gebouw waarin ze plaatsvinden. Ook voor evenementen buitenshuis bestaat er geen heldere lijn. Italië stelt voorop dat er 1.000 mensen aan kunnen deelnemen, in Spanje zijn het er dan weer maar 200.

Oproep tot coördinatie

Daarom stuurde Pearle* op 13 mei een oproep naar Eurocommissaris Mariya Gabriel, naar de Kroatische minister van Cultuur (in het kader van het Kroatische EU-voorzitterschap) en naar de andere Europese cultuurministers met de vraag om als EU een coördinerende rol op te nemen in deze kwestie. Het doel daarbij is een gezamenlijke aanpak van de gefaseerde heropening van culturele huizen en van het aantal mensen dat toegelaten wordt tot culturele evenementen. Dat kan gebaseerd zijn op capaciteit of vierkante meters en met respect voor social distancing.

Steun voor zwaar getroffen sector

Die aanpak maakt het voor organisatoren haalbaar om te plannen en biedt het voordeel van de duidelijkheid voor publieken over heel Europa. Ook voor toekomstige tournees is het te verkiezen dat de EU hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt. Pearle* deed ook opnieuw een oproep om in te zetten op publiekscampagnes om vertrouwen te garanderen en om de noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor kunstenaars, omkadering en publieken te voorzien. Ook wees Pearle* op de economische klappen die de sector op dit moment wereldwijd krijgt. Er is nood aan samenwerking om de verliezen op te vangen.

OKo bezorgde de oproep van Pearle* ook nog eens aan minister-president Jambon en de leden van zijn kabinet.

Zie ook: