Tussen besparing en volgende subsidieronde: Hiros

Hiros ondersteunt als productiestructuur de ontwikkeling van artistieke trajecten op maat van de individuele (podium)kunstenaar. Het team van Hiros is al meer dan negen maanden bezig met de voorbereiding van de volgende structurele ronde.

Yasmina Boudia, zakelijke leiding Hiros: “In mei 2019 startten we een nieuw traject van zelfreflectie, en daarbij dus ook de voorbereidingen voor de volgende subsidieronde. Toen hebben we met de kunstenaars een reflectie-tweedaagse of ‘Bivak’ georganiseerd. Onze bedoeling was om te reflecteren over mogelijke manieren van samenwerking en over wat de kern is van onze werking. Na die eerste bijeenkomst hield het Hiros-team zelf nog verschillende werksessies.”

Karen Verlinden, artistieke coördinatie Hiros: “De resultaten hebben we teruggekoppeld naar onze raad van bestuur en vervolgens uitgeschreven in een vernieuwde missie, visie en strategie. Van daaruit vertrekt de aanvraag die we op 1 december 2020 zouden indienen. Tegelijk vormt dit een basis, maar die is uiteraard ook onderhevig aan omstandigheden en toekomstplannen waar we zelf weinig invloed op hebben, zoals de beleidsmatige context. Ook in de verdere stappen van de uitwerking van de aanvraag zullen we de kunstenaars blijven betrekken en uitnodigen om input te geven voor het dossier dat we schrijven.” 

Positie in het veld

Yasmina Boudia: “Verder zijn we de afgelopen maanden in gesprek gegaan met heel wat ‘peers’ en partners. Dat laat toe om de organisatie duidelijker te positioneren in het kunstenveld. Hoe kijken anderen naar Hiros en onze werking? Hoe evalueren zij onze samenwerking? Hoe zichtbaar is het werk? Met het oog op de structurele aanvraag overleggen we regelmatig met organisaties met een gelijkaardige werking, maar ook met ‘grotere’ structuren en presentatieplekken. We zoeken daarbij naar een zo groot mogelijke complementariteit.

Karen Verlinden: “We hebben intussen de nodige basis gelegd om ons dossier vorm te geven. Al kunnen we er in de praktijk nog niet aan beginnen. Daarvoor is het nu onder andere wachten op de visienota. Zo blijft het bijvoorbeeld voorlopig nog onbeslist op welke functie of functies we zouden inzetten, wat toch fundamenteel voor is een structurele aanvraag. Tegelijk bepalen de specifieke vragen ook veel van wat er in de aanvraag moet komen. Die moeten lang genoeg op voorhand beschikbaar moeten zijn in KIOSK.”

Besparingen en projectsubsidies

Yasmina Boudia: “Net als voor iedereen is de inkrimping van de ons toegekende structurele enveloppe geen evidentie. Daarbij komt dat wij geen artistiek budget hebben (de subsidie van Hiros dekt enkel de kost van de vaste medewerkers), en dat het gros van de creaties van onze kunstenaars gerealiseerd wordt via projectsubsidies. De positie van de kunstenaars wordt steeds onzekerder, en hun precariteit steeds groter."

"Naast het voorbereiden en schrijven aan nieuwe projectaanvragen, blijven we projecten spreiden en touren, zetten we nieuwe creaties op poten enzovoort. Maar de vraag blijft wel hoe lang we dit allemaal binnen de beschikbare budgetten nog kunnen doen, zonder aan de kern van de werking te raken.”

Karen Verlinden: “We kijken met grote ongerustheid naar de beslissingen over de projectsubsidies en beurzen. In het samenwerkingsmodel waarin wij optreden als toelagetrekker en producent voor de kunstenaars, functioneert onze structurele financiering als hefboom: het creëert een stevige basis, een duurzaam kader voor ondersteuning, en de nodige continuïteit voor de ontwikkeling van artistieke trajecten. Onderzoek, nu vaak gerealiseerd via de beurzen, is daar ook inherent onderdeel van."

"Als we straks horen dat er geen volgende projectsubsidieronde zou komen in 2020, heeft dat een enorme impact op de kunstenaars en onze werking. Los daarvan komt de duidelijkheid daarover veel te laat. Niet alleen voor een nieuwe structurele ronde, ook voor projecten plan je ruim op voorhand. Van de eerste ideeën tot de première en tournee ben je al snel twee tot drie jaar bezig. We plannen heel het jaar rond die aanvragen, maar als de regels van het spel continu veranderen, is dat erg lastig. Dit creëert een heel fragiele situatie voor Hiros, en des te meer voor de kunstenaars met wie we samenwerken.”

Beeld: Hiros - Manon Santkin - New Measuring Rites © Luc Depreitere

Zie ook: