Evaluatie beoordelingsprocedure structurele ronde 2017-2021

oKo heeft de beoordelingsprocedure voor de structurele subsidiëring van kunstenorganisaties en kunstinstellingen (2017-2021) vanaf de eerste dag continu en van dichtbij gevolgd. De ervaringen van de leden met de procedure werden steeds gedeeld en geëvalueerd via de werkgroepen, enquêtes en de dienstverlening. Waar mogelijk werden, op basis hiervan, suggesties gedaan aan het kabinet en de administratie voor tussentijdse bijsturing bij elk van de sleutelmomenten.

Er werd aan kabinet en administratie een uitgebreide, gedetailleerde analyse en evaluatie van de afgelopen procedure overgemaakt, samen met een aantal concrete voorstellen. Van dit document werd ook een handzame samenvatting gemaakt. Bedoeling was dat – ten minste een deel van – die voorstellen ook dadelijk gerealiseerd zouden worden, met het oog op een deskundige en billijke beoordeling van de project- en beursdossiers.

De ervaring met de projectsubsidies maakt duidelijk dat er nog steeds cruciale verbeteringen noodzakelijk zijn. Heel wat van de voorstellen bleven tot nog toe dode letter. Het oKo-netwerk werkt momenteel aan een actualisering van de beoordelingsevaluatienota om de malaise bij de toekenning van projectsubsidiemiddelen te stoppen.

downloads

oKo-standpunt - Evaluatie beoordelingsprocedure - Een samenvatting.pdf
292.91 KB
oKo-Evaluatie beoordelingsronde 2017-2021.pdf
514.62 KB

Zie ook: