Strategische visienota Kunsten van Cultuurminister Gatz - oKo reageert

Op 1 april 2015 presenteerde minister Gatz zijn visienota Kunsten aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. De visienota bepaalt de beleidsprioriteiten en -instrumenten van de minister en biedt een richtinggevend kader voor de beoordeling van subsidievragen. De minister geeft hiermee zijn prioriteiten een en de benoemt de aandachtspunten voor de uitvoering van het decreet. Een veelbepalende nota voor de professionele kunstensector.

Op basis van de input van alle leden van oKo, via de werkgroepen en een speciale bijeenkomst op 20 april 2015, schreef oKo samen met VVC en NICC een reactie. Dit standpunt werd vervolgens persoonlijk door de drie organisaties toegelicht op de hoorzitting van het Vlaams Parlement op 23 april 2015.downloads

oKo-VVC-NICC - Reactie op de Strategische Visienota .pdf
346.31 KB

Zie ook: