Het broeit en gonst… kunstensector kijkt uit naar strategische visienota

Wat zijn de uitdagingen voor het kunstenbeleid, wat de prioriteiten? Welke aandachtspunten noteert de minister voor beoordeling, welke voorstellen formuleert hij voor impulsbeleid en hoe positioneert hij zijn domein ten opzichte van de andere bestuursniveaus? Dat lezen we begin april in de visienota.

De strategische visienota vertrekt vanuit een omgevingsanalyse. Maar ook het kunstenveld zelf denkt graag mee. In het oKo-memorandum en de oKo-position papers leverde de sector eerder al een aantal voorstellen voor nieuw beleid aan.

De sector is dan ook benieuwd hoe deze regering prioriteiten als internationalisering en excellentie verder zal uitwerken. Dat alle types spelers (instellingen, werkingen, kunstenaars en hun projecten) daar op hun eigen wijze aan bijdragen, is ondertussen voor niemand nog een geheim. En het is net de horizontaliteit van het Vlaamse kunstenlandschap die niet alleen het succes van de sector garandeert, maar ook de dynamiek en de dienstbaarheid naar publiek, samenleving en kunstenaars.

Toekomstplannen

Ondertussen maken kunstenaars, werkingen en instellingen plannen voor de toekomst. Het broeit en gonst. Verder werken aan lokale verankering, verjonging en intergenerationaliteit, nieuwe vormen van internationalisering en artistiek ondernemerschap uitbouwen, zorg dragen voor kwaliteitsvol meerstemmig aanbod in de nabijheid van zo veel mogelijk publieken in binnen- en buitenland, de positie van de kunstenaar en de autonomie van de kunsten versterken, talentontwikkeling, participatie en co-creatie: het Kunstendecreet biedt een kader dat deze evoluties een plek geeft en tegelijkertijd de lat hoog legt, wat een goede zaak is. De sector hoopt op een budget waarmee dat wat verworven en artistiek kwaliteitsvol is, kan aanblijven en dat wat nieuw en nodig is kan instappen. Om daar oordeelkundig over te beslissen is het nodig dat er systemische artistieke landschapszorg in de procedure geïntroduceerd wordt en dat de kwaliteit waarmee procedure uitgevoerd wordt op peil wordt gebracht.

Beeld: Ultima Thule - De Stroom © Thomas Dhanens

Zie ook: