OKo aan het woord over landschapszorg op de lancering van de Landschapstekening

Op 1 oktober lanceerde Kunstenpunt zijn langverwachte Landschapstekening. OKo-directeur Leen Laconte mocht op het lanceringsevenement in AMUZ in Antwerpen iets komen vertellen over landschapszorg. De teneur: landschapszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Leen Laconte pikte er vier aspecten uit die essentieel zijn voor landschapszorg. Sommigen hebben we zelf in de hand, voor anderen hebben we impulsen nodig van partners en beleidsmakers. Samenwerking tussen sector en beleid is dus essentieel. Dit zijn de vier aspecten:

  1. Zet genereus in op de sterktes die we de laatste decennia hebben opgebouwd. Wat die sterktes zijn? Volle zalen: een groot, trouw en divers publiek. Onze sterke internationale positie. Onze vernetwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, welzijn en toerisme. Ons ondernemerschap. En de systemische opbouw van onze sector: die is lenig, flexibel, efficiënt en doordrongen van vakkennis.
  2. Wees beducht voor systeemdruk. Ondanks sterk artistiek ondernemerschap neemt de investeringsbereidheid bij overheden af. Daardoor staat alles onder druk: het zelfverdienmodel van de kunstenaar, de maatschappelijke ambities van kunstenorganisaties, de beoordeling, de sector zelf. Naast budget is er nood aan kwaliteit in beoordeling.
  3. Kijk buiten de eigen sector en buiten de eigen grenzen. Ook als oude recepten succesvol waren, bijvoorbeeld voor spreiding, moeten we blijven investeren in nieuwe recepten, samen met de overheden.
  4. Wees je bewust van de perceptie over de kunsten. Die is niet altijd zoals we zelf zouden willen en we hebben ze ook niet altijd in de hand. Zo worden de kunsten vaak in het schuifje vrijetijdssector gestopt, heerst het idee dat er te weinig ondernemerscompetenties aanwezig zijn (hoewel onderzoek dat tegenspreekt) en leeft de perceptie dat de kunsten alles in huis hebben om een goede propagandamachine voor politieke ideologieën te worden. Dat zijn we natuurlijk niet, noch voor links, noch voor rechts. De kunsten brengen ontroering, herkenning en schoonheid, dat klopt. Maar nooit alleen. We scherpen ook kritisch vermogen en verbeelding aan. Het is die onlosmakelijke combinatie die ons uniek maakt en onze meerwaarde bepaalt. We houden daaraan.

Meer weten over de Landschapstekening? We vatten de belangrijkste inzichten voor je samen.

Beeld: Lancering Landschapstekening Kunstenpunt (c) Illias Teirlinck

Zie ook: