Modernisering van het secundair onderwijs, de plaats van de kunsten

Samen met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) schreef oKo een reactie op twee conceptnota's over de modernisering van het secundair onderwijs.


Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs

Op 31 mei 2016 verleende de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan twee conceptnota's over de modernisering van het secundair onderwijs. Hiermee wordt de definitieve vorm gegeven aan de uitrol van het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs zal, volgens dit voorstel, worden opgedeeld volgens finaliteit en studiedomein. Dit is vastgelegd in de zogenaamde matrix. De nieuwe ordening moet er voor zorgen dat het studieaanbod transparanter en rationeler wordt. Deze matrix is erg bepalend voor de plaats van de kunsten in het secundair onderwijs. Klik hier om de conceptnota met de matrix te lezen.

In uitvoering van het Masterplan wordt de matrix door verschillende stakeholders geëvalueerd en afgetoetst. Ook oKo en SFP werden als woordvoerders van de professionele kunstensector, hiervoor uitgenodigd. Op basis van alle reacties wordt de matrix dit najaar gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.


Reactienota oKo en SFP

Op 15 september 2016 werd onze reactienota overhandigd aan de dienst Modernisering SO van het Department Onderwijs. De belangrijkste bemerkingen:

  • In de argumentatie over de herindeling van studiegebieden wordt een belangrijke focus gelegd op talen. De transversale en intensieve aanwezigheid van talen compenseert het wegvallen van het studiedomein 'Taal en Cultuur'. Voor deze tweede component wordt liefst op dezelfde manier een lans gebroken. In de hervorming wordt dit begrip nu niet genoemd terwijl cultuur, net als talen, een onderdeel moet zijn van alle studierichtingen in alle studiedomeinen.
  • Volgens de professionele kunstensector is er geen directe instroom op de arbeidsmarkt mogelijk vanuit het secundair onderwijs, op enkele uitzonderingen na. De klemtoon en finaliteit van de artistieke opleidingen in het secundair onderwijs zou dus op doorstroom moeten liggen.
  • De plaats van audiovisuele en podiumtechnieken in de matrix moet verfijnen en toegevoegd worden aan het studiegebied 'Kunst en creatie'.
  • Voor 'Podiumkunsten' moet er al vroeg genoeg, dus in de tweede graad, een keuze gemaakt kunnen worden voor drama, dans of muziek. Ook voor beeldende kunst en audiovisuele kunst moet er in de tweede graad al voldoende specialisatie mogelijk zijn.


downloads

reactienota op matrix secundair onderwijs - van oKo en sfp.pdf
108.62 KB

Zie ook: