Welke toekomst is er voor het provinciale cultuur- en jeugdbeleid?

“De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zullen overgeheveld worden naar ofwel het lokale niveau ofwel naar de Vlaamse overheid. De overheveling van deze taken en bevoegdheden gebeurt steeds met bijhorende budgettaire middelen, patrimonium, personeelsleden en rechten en verplichtingen.” - Cultuurminister Sven Gatz

Vanaf 2016 worden de provinciale bevoegdheden en middelen voor cultuur en jeugd overgeheveld naar het Vlaamse en/of lokale niveau. Hierover is tot op heden nog geen overleg geweest met de betreffende sectoren. Daarom slaan de koepelverenigingen uit de brede culturele sector (waaronder oKo) de handen in elkaar om schreven gezamenlijk een open brief aan minister Gatz, minister Homans, de leden van de commissie Cultuur, de commissie Binnenlands Bestuur, de SARC en de deputaties van de provincies. Op 21 mei 2015 gaat oKo met de partners uit het ISOC-overleg, het gesprek aan met minister Gatz om de problematiek te bespreken. Ook met minister Homans en de andere initiatiefnemers worden gesprekken gepland.

downloads

ISOC - Provinciale principes.pdf
122.19 KB

Zie ook: