Na de verkiezingen: wat willen de partijen?

De teerling is geworpen, de verkiezingen zijn achter de rug. Hoe de nieuwe regeringen er zullen uitzien is nog even wachten. Maar wat kunnen we op vlak van kunst en cultuur verwachten van de partijen in de toekomstige meerderheid en oppositie? OKo zet de standpunten op een rijtje.

Te beginnen met onze eigen standpunten, die we formuleerden in ons memorandum. We maakten 17 aanbevelingen voor beleidsmakers:

 1. Voorzie volwaardige financiering als motor van onze bedrijfsvoering
 2. Ondersteun ons verantwoord ondernemerschap
 3. Waarborg een vrije kunstenpraktijk
 4. Laat iedereen deelhebben aan kunst
 5. Breng het kunstenaanbod dicht bij iedereen
 6. Geef kunsten een volwaardige plek in het onderwijs
 7. Maak van de openbare omroep een partner voor de kunsten
 8. Investeer in de werkplek van morgen
 9. Versterk de kunstenaar
 10. Zet in op welzijn
 11. Stimuleer sociaal overleg
 12. Zet VIA verder
 13. Voer een consequent beleid, afgestemd op andere beleidsniveaus en -domeinen
 14. Zet in op een kwalitatief beoordelings- en beslissingsproces
 15. Laat de vorm de inhoud volgen
 16. Denk internationaal
 17. Ontwikkel een visie op culturele infrastructuur

En wat zeggen de partijen?

Hieronder verwijzen we per partij door naar hun standpunten over cultuur. We hebben er meteen de filmpjesreeks van De Zendelingen aan toegevoegd, die elke partij vroeg naar hun prioriteiten voor cultuur.

Voor je eraan begint: lees zeker ook:

CD&V

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van CD&V voor cultuur:

 1. Aanvullend fonds kunstenaars
 2. Zelfstandige Federale wetenschappelijke instellingen
 3. Kunst in de publieke ruimte
 4. Ondersteunen creatieve ondernemers
 5. Cultuurpact updaten
 6. Toptalenten ondersteunen
 7. UItPAS uitrollen

Groen

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van Groen voor cultuur:

 1. Belang van cultuurparticipatie
 2. Groter cultuurbudget
 3. Meer cultuur op de VRT
 4. Meer samenwerking tussen Vlaanderen en gemeenten
 5. Duurzame cultuurinfrastructuur
 6. Minister en cultuursector samen op kamp
 7. Meer diversiteit en kleur

N-VA

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van N-VA voor cultuur:

 1. Investeren in culturele infrastructuur
 2. Vlaanderen promoten in het buitenland
 3. Leesbevordering
 4. Oplossing voor stadstheaters
 5. Geld voor cultureel erfgoed
 6. Socio-culturele organisaties anders ondersteunen
 7. Intergemeentelijke samenwerkingen

Open VLD

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van Open VLD voor cultuur:

 1. Uitbreiding van de taxshelter
 2. Ondersteuning van individuele kunstenaars
 3. Nieuwe kunstinstellingen
 4. Infrastructuur
 5. Kunstwerken verzekeren
 6. Literatuur internationaal promoten
 7. Meer financiering sociaal-cultureel werk


PVDA

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van PVDA voor cultuur:

 1. 200 miljoen euro extra
 2. Cultuurscouts
 3. Diversiteit
 4. Unesco-conventie
 5. Cultuurcoördinatoren op school
 6. Meer structurele middelen
 7. Volwaardige contracten

sp.a

Dit staat over cultuur in het partijprogramma. En dit zijn de zeven prioriteiten van sp.a voor cultuur: 

 1. Meer cultuurbudget
 2. Stop de precariteit
 3. Masterplan vrijetijdsinfrastructuur
 4. The many, not the few
 5. Een bib voor iedereen
 6. Toegang tot de KMO-portefeuille voor de non-profitsector
 7. 1,5 miljoen extra voor televisiereeksen

Vlaams Belang

Dit staat over cultuur in het partijprogramma (p. 96). En dit zijn de zeven prioriteiten van Vlaams Belang voor cultuur:

 1. Meer abonnementsformules
 2. Vlaams Museum
 3. Boekencheque
 4. Vlaams volksfeest
 5. Nederlandstalige lied
 6. Bibliotheekbussen
 7. Private erfgoedstichtingen


Beeld: Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen - Cardillac © Annemie Augustijns

Zie ook: