Besparing op het startbedrag 2023? De inflatiecorrectie die er toch geen was.  

Begin oktober 2022 kregen de organisaties die vanaf 2023 een meerjarige werkingssubsidie ontvangen, het bericht dat de Vlaamse Regering een inspanning zou doen voor de sector door een bijkomende inflatiecorrectie toe te kennen. Deze correctie kwam boven op de inflatiecorrectie op het loonaandeel van de subsidie, die de Vlaamse Regering bij haar beslissing op 24 juni 2022 al toekende.  

Onlangs ving het oKo-secretariaat op dat de 2de inflatiecorrectie mogelijks wordt teruggedraaid. Deze ochtend (20 april) bevestigde de minister zijn plannen hierover in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.   

De Minister verklaart nu dat de middelen voor de financiering van de ‘inflatiecorrectie’, niet als een correctie van het verleden voorzien waren in de begroting, maar als een indexering van de subsidiebedragen in 2023. Hij voegde daaraan toe dat door de aangepaste inflatievooruitzichten voor 2023, het in oktober 2022 gecommuniceerde startbedrag wordt bijgesteld naar beneden.


Wat vinden we daarvan?  

We zijn het hier uiteraard niet mee eens! De overheid heeft in oktober 2022 niet helder gecommuniceerd. Niet aan de oKo-delegatie, die een lans heeft gebroken voor de tweede inflatiecorrectie in functie van de op dat moment verloren indexeringen uit 2022, noch in de e-mail van CJM, die de organisaties in oktober 2022 hebben ontvangen.   


Wat doen we eraan?  

Het oKo-secretariaat had al, samen met de voorzitter, een overleg met het kabinet op 14 april 2023. Daar bepleitten we dat de sector zich vorig jaar in een unieke positie bevond, omdat we - anders dan in de andere culturele sectoren - aan de start van een nieuwe subsidieperiode stonden. De ‘verloren’ indexeringen tussen de indiendatum en de start van de werkingssubsidies, moeten gecompenseerd worden. Daarom kan voor oKo de inflatiecorrectie niet teruggedraaid worden. Bovendien hield die correctie al geen rekening met de indexering in november 2022.


Wat vragen we aan de minister?  

Het bestuur van oKo besliste dat de sector dit niet kan aanvaarden. We gaan zo snel mogelijk opnieuw in overleg met de minister en eisen dat hij deze beslissing terugdraait:  

  • Blijf bij je woord: de bijkomende inflatiecorrectie, die in oktober 2022 werd gecommuniceerd, moet effectief worden doorgevoerd.  
  • Verhoog met nog 1 inflatiecorrectie en neem dus de verloren indexering van november 2022 mee.
  • Indexeer dat bedrag in 2023. 


Afbeelding: Wilde Westen - Ssht - © Noor Vandendriessche

Zie ook: