Commissie Cultuur debatteert over budgetten Kunstendecreet

De budgetten voor de volgende structurele ronde zorgen voor beroering. Ook in de Commissie Cultuur van 3 februari kreeg minister Jambon enkele vragen voorgeschoteld. Het oKo-team volgde de commissie live. We geven je een overzicht van de opvallendste uitspraken van de minister:

  • “Dit zijn de middelen die ik vandaag ter beschikking heb. Er komen nog budgetcontroles. Het duurt nog lang eer het juni is en we bekijken welk definitief bedrag we ter beschikking hebben.” 
  • “Het bedrag waarvan we vertrekken, is inderdaad inclusief de overgehevelde provinciale middelen, dus de basis van de subsidiesituatie bij de begrotingsopmaak 2022 met toevoeging van de DAC-middelen.” 
  • “We geven alle transparantie over de berekening.” 
  • “Op basis van de uitgebrachte adviezen zal ik een voorstel aan de Vlaamse Regering voorleggen. Het is nu dus nog niet aan de orde om over budgetverhogingen te spreken. Los daarvan blijkt dat ook in vorige subsidierondes de vraag aanzienlijk hoger lag dan het beschikbare budget. Het is dus ook nu de opdracht van zowel de beoordelingscommissies als van het beleid om weloverwogen keuzes te maken, die ook vanaf 2023 een evenwichtig en bloeiend kunstenlandschap mogelijk maken.”
  • “Het is duidelijk dat de voorzitters en secretarissen van parallelle commissies met elkaar moeten overleggen opdat er geen verschillen zijn.”

De (voorzitter van de) Commissie Cultuur vroeg bij wijze van afsluiting om het budget nu al aan te vullen en wees op de nood aan koopkrachtbehoud. De Minister-President reageerde daar als volgt op: “Ik ga niet verkopen wat ik niet heb. Ik ben heel duidelijk: er komen nog budgetcontroles en ik weet dat de noden groter zijn dan wat er hier vandaag op tafel ligt” 

Ook de Vlaamse coalitiepartners Open VLD en CD&V steunen hem in deze: 

  • Stephanie D'Hose (Open Vld): “Ik denk wel dat we hierin de nodige stappen moeten zetten zodat eventueel bij begrotingscontrole een voorafname kan gebeuren op het budget en de begrotingsopmaak van 2023. Want we zitten met een sector die erg geplaagd werd de afgelopen twee jaar, ik denk dus dat een extra verhoging van het budget absoluut noodzakelijk is. Die eerste indexering lijkt me gewoon ook nodig. U hebt daarvoor het engagement van mijn partij.”
  • Orry Van de Wauwer (CD&V): ‘Ik ben heel dankbaar voor het engagement dat zij (de beoordelaars, red.) aannemen want het is heel moeilijk. Maar dat er meer budget nodig is en dat de noden er zijn, is heel duidelijk, denk ik.”

Wat doet oKo?

We werken, op basis van de recente uitspraken van de minister-president en de nieuw verworven inzichten en evaluaties, aan een actueel globaal standpunt. Daarin zoomen we o.a. dieper in op een aantal elementen, waaronder de manier waarop er rekening gehouden werd met de overdracht van de provinciale subsidies bij de budgetbepaling van de commissies. 

Meer weten?

  • Herlees onze analyse van het budget hier.
  • Herlees het verslag van ons gesprek met minister Jambon en zijn kabinet op 28/2 hier.
  • Raadpleeg het volledige verslag van de Commissie Cultuur hier.

Beeld: C-TAKT - Dommelhof - try-out cie off road © Theater op de Markt

Zie ook: