Commissie Cultuur deelt oKo-analyse over projectsubsidies

Twee weken geleden maakte minister-president Jambon zijn beslissing voor de tweede ronde projectsubsidies en beurzen bekend. OKo reageerde daarop met een analyse. We stelden vast dat zeer goed nog altijd niet goed genoeg is en dat het gehanteerde systeem van beoordeling te weinig kritische massa kent. Afgelopen donderdag kwam de ronde ook aan bod in de Commissie Cultuur. De kwesties die oKo opwierp werden daar meegenomen door de parlementsleden.

Minister-president Jambon gaf nog eens toelichting bij het aantal aanvragen en de manier van beoordelen. Hij wees onder meer op de grote toename van aanvragen deze ronde (721, dat is 119 meer dan vorige ronde), een toename die volledig bij de beurzen ligt. Bij de projectaanvragen was er zelfs sprake van een kleine daling. De minister koppelde deze ontwikkeling aan de omstandigheden en de coronamaatregelen. Hij ging ook nog in op het budget. Het oorspronkelijk voorziene budget werd voor deze ronde immers verhoogd met bijna 400.00 euro. Die middelen kwamen beschikbaar bij de internationale projecten en de tegemoetkomingen buitenlands publiek presentatiemoment.

4 miljoen extra: recurrent?

Over dat budget kreeg de minister verdere vragen - mede gebaseerd op het standpunt van oKo. Daarin pleiten we voor budgetzekerheid voor 2021 en wijzen we op de enorme druk die op de projectmiddelen. Deze ronde waren er immers opnieuw 'zeer goed' beoordeelde dossiers die niet gehonoreerd werden. Elisabeth Meuleman (Groen) vroeg of er volgend jaar opnieuw 4 miljoen euro extra vrijgemaakt zal worden om een volwaardige ronde mogelijk te maken. Ook Stephanie D'Hose (Open VLD) sprak zich ervoor uit dat die 4 miljoen euro recurrent behouden moet worden. De minister deed nog geen uitspraken, maar verwees naar de begroting die nu wordt opgesteld. Hij wil alle budgetgerelateerde vragen eind oktober van dit jaar beantwoorden.

Beoordeling als vanouds

Ook onze bedenkingen over het beoordelingssysteem, waarbij gebruikt werd gemaakt van ad hoc-commissies, kwamen ter sprake. Onder meer Orry Van de Wauwer (CD&V) liet zich daar kritisch over uit. Minister Jambon verzekerd dat dit een eenmalige beslissing was en dat er vanaf de volgende ronde weer volgens het geijkte systeem gewerkt zal worden.

Limburgplan gefaald?

Ten slotte hadden de parlementsleden aandacht voor regionale spreiding. De provincie Limburg blijft opnieuw het slechts bedeeld in deze ronde. Parlementslid Stephanie D'Hose opperde dat het Limburgplan misschien onvoldoende zijn werk doet en deed een oproep om bij de hervorming van het Kunstendecreet rekening te houden met regionale spreiding.

Beeld: Nona - Fallon Mayanja - Contour Biennale © Lavinia Wouters

Zie ook: