Beslissingen decreet Bovenlokale cultuurwerking: onze bedenkingen

Begin oktober werd de eerste beslissing genomen over de aanvragen voor projectsubsidies in het kader van het Decreet bovenlokale cultuurwerking. Culturele organisaties, jeugdverenigingen, openbare besturen en andere niet-commerciële verenigingen uit de sectoren kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk konden een aanvraag indienen voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020. OKo heeft een aantal vragen bij de beslissing.

Het decreet Bovenlokale Cultuurwerking werd gecreëerd na de ‘inkanteling’ van de culturele provinciale bevoegdheden. Het heeft als doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Projecten in het kader van dit decreet willen (volgens de info op de site van CJM) organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten.

Wat is er beslist? 

Er werden 153 ontvankelijke dossiers ingediend, voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van 20.992.811,19 euro. Het beschikbare budget was 3.750.000 euro. Er werden 34 projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 3.143.370,97 euro. Daarbij werd rekening gehouden met een ‘evenwichtige spreiding over provincies en sectoren’. De lijst met goedgekeurde dossiers vind je hier

Op de site van CJM werd de beslissing omschreven als een ‘stevige uitdaging’:

"Te meer dat dit nieuwe decreet met voortschrijdend inzicht vorm moet krijgen maar deze eerste ronde toch al een stevige basis wil leggen voor de toekomstige invulling."

Bedenkingen

De beslissing roept enkele vragen op:

  • Waarom werd niet het volledige beschikbare budget besteed aan de projectsubsidies?
  • Er werd voor bijna 21 miljoen euro subsidies aangevraagd voor een maximaal beschikbaar bedrag van 3,75 miljoen. De nood is overduidelijk hoger dan er beschikbare middelen zijn.
  • 34 dossiers werden goedgekeurd, terwijl er 153 aanvragen werden ingediend. Hoeveel aanvragen werden er positief beoordeeld? En hoeveel van die positief beoordeelde dossiers werden er niet gehonoreerd omwille van de beperkte middelen?
  • Hoe groot is het aandeel kunstenorganisaties bij de aanvragen en bij de gehonoreerden? Met welk type projecten? OKo zal het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur vragen om daar een analyse van te maken, en desgewenst een infosessie te organiseren specifiek voor kunstenorganisaties om de afstemming te vergroten.
  • 'Voortschrijdend inzicht’ is een mooi principe, maar gebeurt liefst niet tijdens de beoordeling van een ronde. Het getuigt van weinig respect voor ingediende dossiers als de spelregels aangepast worden en cours de route.
  • Een grondige doorlichting van het type aanvragen, het type projecten dat is gehonoreerd en een vergelijking met de oorspronkelijke bedoeling is noodzakelijk. Om bij te kunnen sturen, ook als belangenbehartiger, is deze analyse noodzakelijk. Oko stelt de vraag aan CJM en aan het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur.

Wat nu?

De volgende indiendatum voor projectmiddelen in het kader van het decreet Bovenlokale cultuurwerking valt al erg snel, namelijk op 15 november 2019 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen. OKo roept CJM en de nieuwe minister van Cultuur Jan Jambon op om dringend werk te maken van een duidelijk beoordelingskader en voldoende middelen om positief beoordeelde dossiers te honoreren.

Wil je indienen?

Ga zeker te rade bij het Steunpunt Bovenlokale Cultuur.

Beeld: Concertgebouw Brugge -1 jaar Concertgebouw Circuit © Floris Van Severen

Zie ook: