Wat is er aan de hand met de vrijetijdsmonitor?

Hij duikt de laatste tijd overal op: de vrijetijdsmonitor. Maar de meningen zijn op zijn zachtst gezegd verdeeld. Wat is die vrijetijdsmonitor nu eigenlijk? En kunnen we er iets mee?

Het departement CJM lanceerde de vrijetijdsmonitor op het Cultuurforum 2020. De tool werd voorgesteld als een platform waarop je gegevens kan raadplegen over de vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Die kwam er als antwoord op de luide vraag naar degelijke monitoring, nu de lokale subsidies cultuur, jeugd en sport overgeheveld werden naar het Gemeentefonds. De tool is dus te begrijpen als een beleidsinstrument. Lokale besturen kunnen er gegevens over de vrijetijdsbesteding in hun gemeente opladen (maar zijn niet verplicht). Dat gebeurt om de drie jaar.

Meteen na de lancering volgde een raak artikel van De Federatie waarin het de gebrekkige gegevensverzameling en misleidende presentatie aankaartte. Zo blijken heel wat cijfers die de vrijetijdsmonitor als feit presenteert helemaal niet te kloppen. De gebruikte methodologie en de juistheid van de datasets is moeilijk te doorgronden. En ook het Qlikview-systeem, waarmee gemeenten gegevens kunnen opladen, blinkt niet echt uit in gebruiksvriendelijkheid.

Op zoek naar onszelf

OKo sluit zich aan bij de kritiek van De Federatie. Net als zij werden wij trouwens niet betrokken bij de ontwikkeling van de vrijetijdsmonitor. Dat verklaart misschien waarom we onszelf letterlijk niet kunnen vinden in de tool: hoewel je na veel klikken en scrollen de kunsten natuurlijk wel tegenkomt, vind je er nergens zuivere cijfers over terug. Dat geldt al helemaal voor gesubsidieerde kunsten. Een belangrijk deficit als je bedenkt dat de minister een betere monitoring beloofd had om tegemoet te komen aan het spreidingsprobleem. Hier hadden we twee vliegen in één klap kunnen slaan.

Commissie Cultuur

Op basis van de kritiek van de De Federatie passeerde de vrijetijdsmonitor ook in de Commissie Cultuur van 6 februari. De minister erkende dat de monitor een aantal onjuiste gegevens presenteerde en dat het hele systeem verbeterd moet worden. De bedoeling is om dat samen met de betrokken sectoren en belangenbehartigers te doen. OKo schuift graag mee aan de tafel om constructief mee te werken aan een betere en accuratere vrijetijdsmonitor waarin onze sector correct vertegenwoordigd wordt.

Dat het nog even kan duren voor we zover zijn, is best mogelijk. De minister gaf aan dat er aan de huidige versie maar liefst drie jaar is gewerkt.

Beeld: wpZimmer - Gosie Vervloessem - Recipes For Disaster ©Paul McGee

Zie ook: