Beleidsmakers, herpak u, nu!

Gisteren lanceerde minister Jambon, zonder overleg met de betrokken sectoren, het idee om alle binnenevenementen op te schorten. Dat komt neer op een sluiting van de kunstensector, die nu al twee weken op rij keer op keer geconfronteerd wordt met verstrengde maatregelen.

Dat strengere maatregelen nodig zijn als de pandemie aan kracht wint en de zorgsector kreunt, daar twijfelt niemand aan. Ook de kunstensector niet. Maar dat er om de haverklap nieuwe en drastische maatregelen gelanceerd worden  zonder te onderbouwen of die ook daadwerkelijk doeltreffend zijn, is de klap te veel voor een sector die nu al maanden de rekening van het politieke paniekvoetbal moet betalen. Ondanks alle inspanningen om cultuur veilig te organiseren. Ondanks nul bewijs van besmettingen bij cultuurevenementen. Niemand begrijpt dit nog. 

Stop met zwalpend beleid

De kunstensector is solidair met de zorg en de samenleving. We doen wat moet om veilig te werken en publiek te ontvangen en zullen dat blijven doen. Net daarom is het nu hoog tijd om te stoppen met zwalpend beleid en onsamenhangende aankondigingspolitiek. Dat moet mogelijk zijn, nu we toch al bijna twee jaar met deze pandemie leven. 

Er is nood aan een solide langetermijnplan dat duidelijke doelstellingen, minstens voor een paar jaar, voor de hele samenleving uitzet. Een plan dat de vele ongerijmdheden in de regelgeving opruimt, dat de ongelijke behandeling van sectoren een absolute halt toe roept en dat fundamentele en geen schijnoplossingen aandraagt voor de weg uit deze crisis. Een plan met een juiste en doeltreffende verhouding tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. 

We willen duurzame, structurele en geloofwaardige maatregelen, die gestoeld zijn op onderzoek en feiten. En die niet alleen voor onze sector gelden, maar ook voor andere onderdelen van onze maatschappij. Want dat het bij ons zoveel onveiliger zou zijn dan in andere domeinen, dat pikken we niet meer. Alleen samen en solidair geraken we uit deze pandemie. Dat is, ondanks alle bokkensprongen van het virus, intussen toch wel duidelijk.

We dagen beleidsmakers en experten uit om met aangescherpte focus en vernieuwde moed terug aan de slag te gaan. Zonder politieke profilering, zonder machtsspelletjes, met open vizier. Herpak u met zijn allen. Doe het nu, doe het goed en niet en cours de route. 

Steun is nodig

Solidair willen we zijn. Maar we verwachten die solidariteit ook van de samenleving en van onze beleidsmakers. Daarom moet er nu onmiddellijk een plan voor sectorbrede steunmaatregelen komen. Een plan dat financieel steunt waar nodig. Een plan dat nu aan iedereen gecommuniceerd wordt. Een genereus plan. 

Anders dreigt de kunstensector weer maar eens het kind van de rekening te worden. Anders zou dit wel eens de genadeslag kunnen zijn.

Beeld: Brussels Philharmonic - Vlaams Radiokoor - Opening Concert © Wouter Van Vaerenbergh

Zie ook: