Druk op toekomst kunsten door besparingen

De kunstensector stelt zich ernstige vragen bij de voorgestelde besparingen. Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten en de toekomst van de sector.

De Vlaamse regering wil fors besparen op subsidies voor kunsten. Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid in 2020 moeten 6% besparen op hun subsidie. Kunstinstellingen moeten 3% besparen op hun Vlaamse subsidie. Het zwaarst getroffen is de projectenpot, daarop wordt 60% bespaard. De subsidies voor projecten en beurzen dalen tot 3.392.000 euro in 2020. In 2019 was er nog 8.466.000 beschikbaar, in 2018 nog 12.145.000 euro. Overleg Kunstenorganisaties, de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van meer dan 220 kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel betreurt die beslissing ten zeerste. Leen Laconte, directeur van oKo: “De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling. Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen: kunstinstellingen, kunstenorganisaties én kunstenaars. Hoe de regering die plannen met elkaar wil laten sporen, laat men nog in het midden. De kansen in het regeerakkoord vertalen zich voorlopig niet in beleid. De kunstensector is er jammer genoeg ook nog niet over geconsulteerd.”

Ontwrichtend

“De gevolgen van deze beslissing raken iedereen. Als kunstenorganisaties moeten besparen, hebben ze een aantal opties: extra inkomsten zoeken bijvoorbeeld, of snijden in het aanbod”, zegt Laconte. “Het eerste is gezien de zeer late beslissing van de regering om in 2020 al te besparen, niet meer haalbaar. De engagementen voor 2020 zijn al lang gemaakt. Besparen laat een verzwakte sector achter. Dat heeft ontwrichtende gevolgen voor instroom, samenwerkingen, efficiëntie, tewerkstelling en uiteindelijk voor ons publiek. We besparen al tien jaar, sinds 2010 al meer dan 25 miljoen euro. Daardoor zijn er veel vaste contracten noodgedwongen vervangen door freelance engagementen en contracten van korte duur. Ondertussen zijn de organisaties de kwaliteitslat voor zichzelf wel hoog blijven leggen.”

60% besparing projectsubsidies 

De regering stelt voor om op projectsubsidies een veel grotere besparing door te voeren. Projectsubsidies geven kunstenaars de kans om in te stromen en te innoveren. Dat besluit vindt het hele veld bijzonder betreurenswaardig: van kunstinstelling tot kleine speler. Een dermate grote besparing blokkeert de toekomst van de kunsten. En een echt alternatief is niet voorhanden. De sector vraagt minister-president Jan Jambon om de projectsubsidies snel terug op peil te brengen. Omdat het effect van deze besparing zeer snel zichtbaar zal zijn en de sector haar vakkennis en professionalisme wil inzetten om samen met de overheid aan oplossingen te werken, vraagt oKo om  snel in verder overleg te kunnen gaan met de minister-president. 


Beeld: Kaaitheater - Anne Collod  Anna Halprin - The Blank Placard Dance - Replay  Brussels © Cécile Proust

Zie ook: