Besparingen: pleidooi voor zorgvuldig gesprek

Deze week lichtte minister-president Jan Jambon de begrotingsplannen voor cultuur toe. Na de protesten tegen de besparingen reikte hij de hand naar de sector. Overleg Kunstenorganisaties (oKo) gaat graag in gesprek en pleit voor zorgvuldigheid. “We stellen voor dat de minister de voorgestelde besparingen on hold zet totdat we een consensus gevonden hebben.”

Tijdens de parlementaire Commissie Cultuur van 14 november nodigde minister-president Jan Jambon de kunstensector uit om met een alternatief begrotingsvoorstel te komen. Daarmee reageerde hij op het protest dat de sector de afgelopen dagen liet horen tegen de plots aangekondigde besparingsplannen.

8%

Ook Overleg Kunstenorganisaties (oKo) reageerde op de besparingen. Leen Laconte, directeur van oKo: “Uit de gecombineerde cijfers blijkt dat de regering op kunstinstellingen, organisaties met een werkingssubsidie en projectsubsidies 8% wil besparen. Meer dan 6% dus. Dat is een forse besparing. Het is niet realistisch om van een sector te verwachten de drastische gevolgen daarvan tegen 1 januari 2020 - dus binnen 6 weken al - door te voeren.”

Aandacht voor gevolgen

OKo gaat graag in op de uitnodiging van minister Jambon om in gesprek te gaan. “We zijn natuurlijk bereid om minister Jambon met kennis van zaken te adviseren”, zegt Laconte. “We zullen daarbij aandacht vragen voor alle kunstdisciplines en iedereen die in de sector werkt, maar ook voor alle aanverwante sectoren die net als wij getroffen worden door de besparingen en de sectoren die inhoudelijk en economisch met de onze verbonden zijn. Want ook voor onder meer horeca, toerisme, onderwijs en media hebben de besparingen in de kunstensector gevolgen.”

Besparingen on hold

“Er is nood aan grote zorgvuldigheid”, zegt Laconte. “Daarvoor is tijd nodig. Daarom stellen we voor dat de minister de voorgestelde besparingen in het Kunstendecreet on hold zet totdat we een consensus gevonden hebben.”

Beeld: CIAP - Laurie Charles - Le Chalet © Michiel De Cleene

Zie ook: