Kunst is maatschappelijke noodzaak - verkiezingsmemorandum oKo

Onze kunsten zijn van topniveau. Iedereen kan ze op een laagdrempelige manier beleven. Een situatie waar we in het buitenland om benijd worden en die onze samenleving rijker en sterker heeft gemaakt. Want dat is wat kunst doet. De kunstensector wil zijn sterke maatschappelijke positie blijven waarmaken. Maar dat kan enkel als de overheid opnieuw volwaardig in de kunsten gaat investeren. Dat zegt Overleg Kunstenorganisaties in zijn verkiezingsmemorandum. “Wie investeert in kunst, investeert in ons allemaal.”

Terwijl de economie groeit, blijft de kunstensector onder druk staan. Dat de broeksriem nog altijd aangespannen blijft, druist in tegen elke logica. Van het jazzconcert in het café op de hoek tot het kunstwerk in het plaatselijke rusthuis, van een avondje toneel in het cultureel centrum tot een dansvoorstelling op een hippe plek in de stad: kunst en kunstbeleving zitten diep geworteld in onze samenleving. Kunst verrijkt ons onderwijs, onze zorg, onze economie, onze steden en dorpen. Door er niet volwaardig in te investeren, kalft het maatschappelijke weefsel af en besparen we op iets wat ons beter, meer en anders laat zien, voelen en begrijpen. Dat stelt Overleg Kunstenorganisaties (oKo), de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van de Vlaamse en Brusselse kunstenorganisaties in zijn verkiezingsmemorandum, waarin het zeventien beleidsaanbevelingen presenteert.

Samenleving verrijken

Leen Laconte, directeur van oKo: “Dat miljoenen in Vlaanderen en Brussel laagdrempelig kunst kunnen beleven is geen vanzelfsprekendheid. En ook niet dat we zo’n rijk kunstenveld hebben waar we tot in het buitenland om benijd worden. Het is het resultaat van onze eigen artistieke innovatiedrang en van een beleid dat ervoor koos om die te ondersteunen. Die beleidskeuzes hebben onze maatschappij ontzettend verrijkt. In ons memorandum roepen we beleidsmakers op om er opnieuw op in te zetten en onze samenleving te versterken. Met en door de kunsten.”

Volwaardige investering

Dat kan enkel met volwaardige investeringen. Leen Laconte: “Allereerst zijn herstelinvesteringen nodig. Vervolgens zou het budget met 25% omhoog moeten. En ten slotte moeten die middelen slim besteed worden. Bijvoorbeeld door 15% van het budget te voorzien voor projectsubsidies, want daarmee ondersteun je een nieuwe generatie kunstenaars en bereik je nieuwe publieken. Ondertussen moet je blijven inzetten op positieve tewerkstellingsmaatregelen, op duurzame culturele infrastructuur, op internationale mobiliteit. Onze zeventien aanbevelingen brengen dat allemaal in kaart.”

Geëngageerde sector

Opvallend: het engagement van de kunstensector maakt evenzeer deel uit van het verkiezingsmemorandum als de zeventien aanbevelingen. “Je kan pas iets vragen als je iets te bieden hebt”, zegt Leen Laconte. “Dat hebben we. We staan met onze twee voeten in de maatschappij en zijn ervan overtuigd dat de hele samenleving meeprofiteert van ons werk. Beleidsmakers zien we als onze partners. Als we samen investeren in kunst, investeren we in ons allemaal.”

Download het verkiezingsmemorandum.

Beeld: Kaaitheater - Benjamin Verdonck - Song For Gigi © Kurt Van der Elst

downloads

Oko_memo_DEF2_Digitaal.pdf
73.09 KB

Zie ook: