Werkbeleving in de kunstensector

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) deed in 2016 onderzoek naar de werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector. De globale resultaten zijn te lezen in het sectorrapport. Op 28 maart 2017 werd dit rapport voorgesteld en meteen gekoppeld aan een aanzet tot actieplan. oKo presenteerde samen met de de werknemersorganisaties (ACOD cultuur, LBC en ACLVB) een gezamenlijke reactie op de studie. De sociale partners engageren zich om werk te maken van een aantal werven om het arbeidsklimaat te verbeteren. Lees hier het gezamenlijke standpunt.


In de pers

Er verschenen verschillende berichten in de media naar aanleiding van de presentatie van het sectorrapport:

  • Robrecht Vanderbeken (vakbondsverantwoordelijke voor ACOD Cultuur) schreef een opiniestuk voor De Wereld Morgen.
  • "Mensen met artistieke beroepen ervaren bovenmatig veel herstelnood" in DeMorgen.
  • "Cultuurwerkers staan op de tippen van de tenen" in De Standaard.
  • "Podiumkunsten- en muzieksector wil actie na onrustwekkende bevraging rond werkbeleving" in de metro.


Werkbelevingsonderzoek

In opdracht van SFP deed Attentia een werkbelevingsonderzoek naar het algemeen welzijn van werknemers in de podiumkunsten- en muzieksector. Wat zijn de risicofactoren van het werken in de kunsten?

Er deden 1123 vaste en flexmedewerkers uit 95 organisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector mee in 2016-2017. De doorsnee-medewerker is erg gemotiveerd en betrokken. Maar meer dan een kwart dreigt te vallen wegens ziekte binnen zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt. Enkele cijfers:

  • 90,96% voelt zich geëngageerd in het werk (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 76,92%)
  • 91.01% ervaart plezier in het werk (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 78,37%)
  • 47,28% van de medewerkers ervaart herstelnood (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 37,28%)
  • 26,6% geeft aan altijd herstelnood te ervaren

Het engagement en werkplezier kan hooggehouden worden door afwisselende taken en positieve relaties en contacten met collega's en leidinggevenden. Om de herstelnood te verlagen kan men werken aan de arbeidsorganisatie, het werktempo en de appreciatie verloning. Voor flexwerkers speelt de jobonzekerheid en de emotionele belasting extra mee. 

SFP heeft verschillende initiatieven en projecten om organisaties in het kader van werkbeleving. Klik hier voor meer informatie.


downloads

Reactie sociale partners op de bevraging werkbeleving.pdf
485.39 KB

Zie ook: