Werkbaarheidscheques: aanvragen nu ook mogelijk voor PC 304

Uit de bevraging naar de werkbeleving in 2016 bleek dat de organisatie van het werk in de kunstensector een van de meest stresserende factoren voor medewerkers is. Die organisatie is er door de coronacrisis enkel ingewikkelder op geworden. Goed nieuws dus dat werkbaarheidscheques, die voorheen niet beschikbaar waren voor de kunstensector, nu ook opengesteld is voor non-profit werkgevers uit PC 304.

Wat zijn werkbaarheidscheques?

Met werkbaarheidscheques kunnen Vlaamse ondernemingen en organisaties financiële steun krijgen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Concreet kan zo’n cheque gebruikt worden om een meting of scan aan te kopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen, om daarbij begeleiding in te kopen en/of om advies, begeleiding en opleiding aan te kopen. Door de coronacrisis heeft Vlaams minister van Werk Crevits beslist om de focus van die werkbaarheidscheques tijdelijk te verruimen. Ze kunnen nu ook gebruikt worden om arbeidsorganisatorische uitdagingen aan te pakken en voor verbeteracties en plannen in het kader van competentieversterking.

Waarom werkbaarheidscheques aanvragen?

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers die thuiswerken zich niet geïsoleerd voelen? Hoe zorg je ervoor dat werknemers die wel nog op de werkvloer verwacht worden zich veilig voelen? En hoe maak je samenwerken op afstand werkbaar en houdbaar in de praktijk? Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties waar organisaties vandaag mee worstelen en waarvoor je werkbaarheidscheques kan inzetten. Ook los van de corona-actualiteit kunnen ze ingezet worden om het welbevinden op het werk te verhogen. Zo kan je nagaan of medewerkers extra competenties nodig hebben of onderzoeken hoe je medewerkers ondersteunt in het omgaan met verandering en onzekerheid.

Wie kan werkbaarheidscheques aanvragen?

De financiële steun is beschikbaar voor profit- en social profitsector. Dankzij het belangenbehartigend werk van oKo kunnen nu ook non-profit-organisaties die ressorteren onder paritair comité 304 aanvragen. Organisaties uit PC 329.01 kwamen al in aanmerking.

Om aanspraak te maken op de steun moet je organisatie gevestigd zijn in het Vlaams gewest. Organisaties gevestigd in het Brussels gewest kunnen enkel aanvragen als ze een exploitatiezetel in Vlaams gewest hebben.

Welk bedrag kan je aanvragen?

Elke organisatie kan maximaal 10.000 euro aanvragen. Je kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dat tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

Voorwaarden, aanvragen en meer info

Werkbaarheidscheques aanvragen doe je online via deze link. Aanvragen voor 2021 kan je indienen tot 31 december 2021. Alle voorwaarden en info raadpleeg je hier.

Beeld: Ultima Thule – Knetter © Thomas Dhanens

Zie ook: