oKo pleit voor een versterking van de musea hedendaagse kunst

De Vlaamse regering werkt momenteel aan een nieuw Cultureel Erfgoeddecreet. De voorbereiding hiervan verloopt in gesloten kringen. Nochtans zijn de uitdagingen voor dit decreet groot en zal dit decreet ook belangrijke consequenties hebben buiten de erfgoedsector, met name voor de biotoop en natuurlijke habitat van de beeldende kunsten.

oKo schreef hieromtrent een brief aan Cultuurminister Sven Gatz. De beeldende kunstorganisaties wijzen de minister op het feit dat er nu, met dit nieuwe Erfgoeddecreet in het vooruitzicht en met het nieuwe Kunstendecreet in werking, voor het eerst sinds lang op wetgevend en dus structureel vlak een reële kans om het gehele museum- en kunstenlandschap te herschikken en te versterken. De beeldende kunstensector staat zowel financieel als qua maatschappelijk draagvlak onder toenemende druk. Daarom is een sterke institutionele en museale sokkel van groot belang.


Een nieuwe toekomst

Musea bevinden zich op de scheidslijn tussen de kunsten- en de erfgoedsector. Zij kunnen expertise bieden die ontbreekt binnen de kunstensector en die dus complementair is. Daarnaast herstellen ze - met hun aankoopbeleid, contextualisering via tentoonstellingen en activiteiten - een evenwicht binnen de brede kunstensector tegenover de commerciële kunstmarkt. Musea kunnen zo een motor zijn voor de sector om dynamiek en legitimiteit te herwinnen.

oKo pleit dan ook bij de minister voor een diepgaand en inhoudelijk debat op het publieke forum, waarbij alle stakeholders, dus ook de beeldende kunstorganisaties, betrokken zijn. De positie van de hedendaagse kunst in Vlaanderen versterken is prioriteit nummer één in dit gesprek. De werkgroep Beeldende Kunst zal zich snel op dit gevraagde ‘publieke debat’ inhoudelijk voorbereiden.

downloads

Brief aan minister Gatz - Pleidooi versterking musea actuele kunst.pdf
440.25 KB

Zie ook: