Geef cultuur een essentiële rol in de samenleving

In het kader van de 'Ik kies voor kunst'-campagne, schreef Paul Corthouts een opiniestuk voor Brussel Deze Week. Hierin stelt hij de vraag of we bij de organisatie van onze maatschappij het huidige economische perspectief wel zo prioritair moeten stellen. Is cultuur niet net een bijzonder zinvolle invalshoek om keuzes te maken over waar we met onze samenleving naar toe willen?

Zie ook: