Bestuurstweedaagse Oostende

Het bestuur en het secretariaat van oKo kwamen op 9 en 10 mei samen om de werking van oKo te bespreken en prioriteiten en doelstellingen voor de toekomst op te stellen. We konden hiervoor terecht bij KAAP in Oostende. 

De grote lijst met voorstellen die op de Algemene Vergadering werd samengesteld, diende als leidraad om te komen tot concretere plannen en aandachtspunten. 

Op de volgende AV, 14 juni in Vooruit in Gent, zal dit aan alle leden gepresenteerd worden.