Steven Vandervelden wordt nieuwe voorzitter oKo

Overleg Kunstenorganisaties heeft een nieuwe voorzitter. Het is nog maar de vierde persoon die aan het hoofd van het bestuur komt te staan in het 30-jarig bestaan van de organisatie.  

De leden verkozen Steven Vandervelden als opvolger van Luk Van den bosch.

Vandervelden is algemeen en artistiek directeur bij kunstenhuis STUK in Leuven. Binnen oKo zit hij de werkgroep Ontwikkeling, Productie en Presentatie voor.

“Ik geloof in leiderschap, maar onze visie op leiderschap evolueert. Vandaag staat dienend leiderschap in veel goed werkende organisaties centraal, ook in de bedrijfswereld overigens. In de participatiesamenleving maken we de slag van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Ook oKo heeft nood aan horizontaal leiderschap. En jullie zijn de eerste horizon van deze prachtige organisatie.”

De nieuwe voorzitter benadrukte dat de sector heel wat uitdagingen te wachten staan.

“De komende jaren staan zeker ook in het teken van de heropstart en veerkracht van onze sector. Voor het brede kunstenveld is het van belang dat we de komende jaren werken aan het politiek en publiek draagvlak van onze sector. (...) En heel belangrijk: investeren in het begeleiden van onze organisaties naar meer diversiteit en meerstemmigheid.”

De bestuursleden kijken vol enthousiasme uit naar de volgende bestuursperiode van 5 jaar met Steven als voorzitter en wensen hem alle succes in zijn kersvers engagement.


Nieuw dagelijks bestuur

Ook werd er een nieuw dagelijks bestuur van oKo gekozen. Dit is tegelijk ook het bestuursorgaan van VOBK. 
Steven Vandervelden werd als voorzitter ook lid van het DB. De andere leden zijn:

Josine De Roover - Het Bos

Joost Fonteyne - Klarafestival

Sandra Raes Oklobdzija - ROBIN

Iris Verhoeven - JEF

We danken dit vijfkoppige team om deze functies op te nemen en zijn ervan overtuigd dat zij dit met glans zullen doen.