Vlaamse Brede Heroverweging: hoe cultuur de tering naar de nering zet

Hoeveel geeft de Vlaamse regering uit en kunnen die uitgaven efficiënter? Dat zijn de centrale vragen van de "Vlaamse Brede Heroverweging", een initiatief van de regering om de diverse uitgavenposten van de Vlaamse begroting door te lichten en kritisch te bekijken. Het is de bedoeling om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken. Intussen zijn de eerste resultaten van die doorlichting binnen. Wat blijkt? Cultuur doet het goed.

Tussen maart en augustus 2021 kamden alle departementen van de Vlaamse regering de begrotingsposten uit. Leidinggevend daarbij waren vragen naar doeltreffendheid, mogelijke overlap met andere beleidsdomeinen en mogelijke efficiëntiewinsten. Ook CJM maakte de oefening. Daarvoor werkte bracht het departement enerzijds de begroting en de beleidsdoelstellingen in kaart. Anderzijds werkte het voor acht thema’s de doelmatigheids -en beheersmatige efficiëntieoefening meer in de diepte uit. 

Weinig middelen, hoge efficiëntie

De eerste resultaten zijn intussen beschikbaar en kwamen ook al aan bod in de SARC. En wat blijkt? Cultuur zet zijn middelen efficiënt in. Twee opvallende inzichten:

  • De CJM-middelen voor Internationaal Cultuurbeleid zijn erg bescheiden. De huidige middeleninzet voor internationale culturele relaties is een minimum minimorum.
  • De Vlaamse cultuurorganisaties in de podiumkunsten (diverse disciplines) genereren gemiddeld een (significant) hoger percentage eigen inkomsten dan de benchmarkorganisaties uit Nederland. 

Waar moet dit toe leiden?

Op basis van de rapporten die de Vlaamse overheidsdiensten hebben ingediend zullen de uitgaven opnieuw worden bekeken. Het resultaat daarvan komt in de Vlaamse begrotingen. Wordt dus vervolgd!

Meer weten? Check de rapporten van de departementen hier.


Beeld: Damaged Goods - Meg Stuart - The Clock © Stéphane Leonard

Zie ook: