Het VIA 3-akkoord: op weg naar een betere omkadering en ondersteuning van flexwerkers in de podiumkunsten

Vorige vrijdag werd het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Podiumkunsten (PC 304), ook bekend als het VIA3-akkoord, afgesloten tussen en goedgekeurd door de Vlaamse Regering, de Vlaamse werkgeversorganisatie oKo en de werknemersorganisaties uit de podiumkunstensector ABVV-ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB.

Deze overeenkomst van 5 jaar (looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025) heeft als doel de tewerkstelling in de podiumkunstensector op een duurzame en veerkrachtige manier te versterken en te ondersteunen.

Het gaat om een bijkomend budget van 1.966.992,33 euro per jaar, waarvan 1.393.292,33 euro voor koopkrachtmaatregelen en 573.700 euro voor kwaliteitsmaatregelen. Het totaalbudget voor VIA-maatregelen voor de kunstensector groeit hierdoor aan tot 6.017.601,33 euro per jaar.

Deze afspraken kwamen tot stand met bijzondere aandacht voor flexwerkers en werknemers met korte contracten die actief zijn in de podiumkunsten, meer bepaald in de organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd.

Het VIA3-akkoord betekent een mijlpaal voor de sector en wel hierom:

  1. de koopkracht stijgt via een aanzienlijke verhoging van de eindejaarspremies
  2. de Vlaamse Regering en de sociale partners engageren zich voor duurzame tewerkstelling van flexwerkers met een bundel maatregelen
  3. organisaties en medewerkers krijgen ondersteuning bij de digitale transformatie op het podium en achter de schermen
  4. er is bijzondere aandacht voor mentaal welzijn en veiligheid op de werkvloer
  5. de loopbaanbegeleiding en het sectorspecifieke opleidingsaanbod, onder meer voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, worden verder uitgebouwd. Daarbij ligt de focus op digitale leervormen.
“Dit akkoord houdt rekening met de vele lessen die we tijdens de coronaperiode hebben geleerd. De uitkomst is een win-win voor iedereen, oKo is blij en fier dat we hier als als belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van de professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel mee voor hebben kunnen zorgen.” - directeur Leen Laconte

De uitvoering is in handen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten in nauwe samenwerking met de drie betrokken partijen. (www.podiumkunsten.be) De tekst van het volledige akkoord lees je hier: Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be (vierde punt agenda)


Beeld: Ultima Vez – Atelier Quartier © Sofie De Backere

Zie ook: