Voorakkoord nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) bereikt

Op dinsdag 24 november hebben de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord bereikt met de Vlaamse regering. De socio-culturele sector (PC 329.01) maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord en zal een verhoging krijgen voor koopkracht van 1,1 %. Daarnaast wordt nog een budget voor kwaliteitsmaatregelen ter beschikking gesteld.

Wat met PC 304?

Onder voorbehoud van formele goedkeuring door de Vlaamse regering zal ook voor de gesubsidieerde sector van het paritair comité 304 een verhoging van 1,1% op de bruto loonmassa van alle gesubsidieerde organisaties worden toegekend net als een budget voor kwaliteitsmaatregelen. Deze beslissingen zijn nog niet formeel genomen omdat de gesubsidieerde sector van het paritair comité 304 geen deel uitmaakte van de tot nu toe gevoerde besprekingen. De besteding van deze bijkomende middelen moet ook nog het voorwerp uitmaken van verder overleg tussen de sociale partners en het kabinet van de Vlaamse minister van cultuur. 

Waarvoor worden VIA-middelen ingezet?

De VIA-middelen staan los van de subsidiëring in onze sector. Ze worden gebruikt voor :

  • Koopkrachtmaatregelen (eindejaarspremie en syndicale premie)
  • Kwaliteitsmaatregelen (onder meer een som voor oKo voor managementondersteuning)

Deze VIA-middelen worden gestort op rekening van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Dat geeft het geld uit en verantwoordt dit naar de administratie.

Hoe de bijkomende middelen van VIA 3 zullen besteed worden moet blijken uit het overleg op het kabinet. We informeren jullie hierover zodra daar duidelijkheid over is.


Beeld: hetpaleis, kabinet k & LOD - as long as we are playing © Kurt Van der Elst 

Zie ook: