Heropstart kunstensector: “OKo zet deur naar voller leven mee open”

Na maanden onderhandelen is het vandaag zover: we hebben een akkoord over een veilige opstart voor de kunstensector. OKo is als belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van de professionele kunsten in Vlaanderen en Brussel blij en fier om te mogen zeggen dat we hier meer dan één steentje aan hebben bijgedragen.

Directeur Leen Laconte: “Vanaf dag een, alweer meer dan een jaar geleden, was veiligheid op de werkvloer in onze kunstenorganisaties voor ons van cruciaal belang. En dat voor alle medewerkers: voor de kunstenaar op het podium en de technicus achter de knoppen, maar ook voor de publiekswerker die de kaartjes scheurt en de baliemedewerker die de jassen aanneemt. En last but not least: voor ons publiek.”

Daarom bracht oKo in april 2020 meer dan 80 experten van divers pluimage (arbeidsrecht en arbeidspreventie, gebouwbeheer, crowd control, publiekswerkers, vakbonden, juridische experten…) samen die, in overleg met de virologen en beleidsmakers, gedetailleerde en sectorbrede veiligheidsprotocollen opstelden voor zowat elke denkbare activiteit in de professionele kunsten en ver daarbuiten.

Leen Laconte: “De protocollen beschrijven in detail wat er per goedgekeurde stap concreet op de werkvloer mogelijk is. Het zijn deze voorschriften die aan de basis liggen van het stappenplan dat vandaag is goedgekeurd, en zonder dewelke er van een stappenplan überhaupt geen sprake zou zijn. Dat we op basis van duidelijke parameters, goedgekeurd door de virologen, veilig konden starten, was voor oKo steeds prioritair: van klein naar groter, van buiten naar binnen, en altijd rekening houdend met het beschikbare virologisch budget. Het was de rode draad in onze voorstellen en de focus van ons monnikenwerk van de laatste 360 dagen. Ik ben verheugd dat dit nu de sleutel is waarmee de poort naar een voller leven stilaan weer open kan.”


Beeld: Flagey - Kokoroko - Réligion dans la cité © Johan Jacobs

Zie ook: