Crisiscel Cultuur: “Gebrek aan langetermijnperspectief onbegrijpelijk”

Naar aanleiding van het overlegcomité van vrijdag 23 april verstuurden we met de Crisiscel Cultuur onderstaand persbericht:

Dat de mensen in onze sectoren aan de slag kunnen, was noodzakelijk. Het is goed dat dit kan vanaf 8 mei (50 man buiten) en in juni (200 personen binnen/buiten). Maar de beslissingen van het overlegcomité geven geen duidelijkheid voor de zo belangrijke zomermaanden en het najaar. Dit terwijl we zo lang en constructief onderhandeld hebben met de GEMS, corona commissariaat en de diverse overheden.

Het stappenplan, opgesteld met de brede cultuursector én met de eventsector, sportfederaties, trouwsector, beurzen, … hield rekening met de nieuwe parameters die op het vorig Overlegcomité werden uitgezet: de vaccinatiegraad, de bezettingsgraad op intensieve zorgen. De tweede fase van ons plan start bijvoorbeeld pas op als minimum 75% van de ICU-bedden vrij waren voor niet-COVID patiënten. Blijkbaar was dat nog niet voldoende om een volledig perspectief te krijgen.

Het uitblijven van duidelijkheid op lange termijn is daarom onbegrijpelijk. Hoe kunnen wij nu beginnen plannen aan de belangrijkste periode van het jaar? Hoe leggen we dat uit aan onze mensen die al die tijd aan de kant staan? Wat moet er meer gebeuren dan een gevaccineerde bevolking en voldoende vrije ICU-capaciteit om onze sector op te starten zonder beperkingen?’

Ons voorstel liet toe om de maatschappij heel voorzichtig een beetje perspectief op vrijheid te geven én toch ook het zorgsysteem de garantie te geven dat er door events geen extra druk komt op hun systeem. Voor onze sectoren blijft de volksgezondheid onze prioriteit maar is ook het mentale belangrijk. Daar kunnen onze sectoren voor zorgen.

We zijn er bovendien van overtuigd dat we als sector een partner kunnen zijn op vlak van crowd control, en om een publiek leven veilig georganiseerd te krijgen.

Beeld: Bij’ De Vieze Gasten – Binnenstebuiten © Balder Deschildere 

Zie ook: