OKo in Commissie Cultuur: “Onze sector gaat dit voelen tot 2026”

Afgelopen donderdag was Leen Laconte te gast in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. Op de agenda: een resolutie over een sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector. De boodschap die alle aanwezigen gaven: van relance is nog geen sprake, eerst is er nood aan duurzaam herstel dat veel verder gaat dan het noodfonds. In de voormiddagzitting van de Commissie Cultuur had minister-president Jan Jambon nog tekst en uitleg gegeven bij dat noodfonds.

Centraal in onze tussenkomst tijdens de hoorzitting was het pleidooi voor een integraal stimulansbeleid in tijden van verminderde capaciteit. De effecten van deze crisis zullen voelbaar zijn tot 2026. Er is daarom nood aan afgestemde maatregelen op maat van de sector, maatregelen die hun doel niet voorbijschieten zoals eerder bij het noodfonds wel het geval was. We hebben het daarbij bewust over een ondersteuningsbeleid en niet van een relancebeleid. Van relance is op dit moment immers nog geen sprake. Eerst moeten we deze crisis zien door te komen. Naast het integraal stimulansbeleid zijn er op verschillende fronten maatregelen nodig. Dat duurzame loopbanen daarbij bijzonder belangrijk zijn spreekt vanzelf. We pleitten verder voor beleidsmatige continuïteit – geen overhaaste wijziging van het Kunstendecreet dus. We deden ook aanbevelingen voor een bankendeal, financiële en fiscale maatregelen, en de onderwerpen publiek, internationale aanwezigheid en onze verankering in het openbare leven. Onze volledige analyse vind je hier.

Eerst steun, dan relance

Naast oKo kregen ook Els Silvrants-Barclay (Artiestencoalitie), Maarten Quaghebuer (Cultuurloket), Annick Schramme (SARC), Frederik Beernaert (VAF), Paul Hermans (Literatuur Vlaanderen), Lien Verwaeren (OP/TIL), Bruno Schaubroeck (corona eventsector taskforce, ACC Belgium) en Tom Kestens (Crisiscel Cultuur) het woord. De rode draad: er is nu nood aan steun, van relance zal pas later sprake zijn. Ook het belang aan samenwerking (tussen beleidsniveaus, domeinen, deelsectoren enzovoort) werd door heel wat sprekers benadrukt.

Dat die steunmaatregelen nodig zijn was voor de commissieleden overigens helemaal duidelijk. Zowel in de resolutie van de oppositie als die van de meerderheid lag de nadruk op het verlengen van de steunmaatregelen. Ook de precaire situatie van veel kunstenaars en cultuurwerkers werd aangehaald als een belangrijk werkpunt.

Noodfonds: budget over

Minister-president Jan Jambon had in de voormiddagbijeenkomst van de Commissie Cultuur alvast een stand van zaken over het eerste noodfonds. Aanvragen voor dit eerste noodfonds konden tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Er was een luik voor individuen (cultuurcoronapremie) en een luik dat door organisaties kon worden aangevraagd. De beslissing daarover is nog steeds niet gecommuniceerd naar de aanvragers. Dat is volgens de minister wel voorzien voor een van de volgende dagen. Hij gaf alvast de volgende cijfers mee:

  • 138 aanvragen werden door organisaties ingediend voor het Noodfonds 1. Uiteindelijk zal er 12,4 miljoen euro worden toegekend aan 118 organisaties die aan de voorwaarden voldeden.
  • Voor de cultuurcoronapremie (die door individuen kon worden aangevraagd) waren er 2311 aanvragen. Daarvan is uiteindelijk 3,15 miljoen euro uitgekeerd aan 2090 personen die aan de voorwaarden voldeden.

Dat betekent dat er maar een deel van het voorziene bedrag van het noodfonds toegewezen. De rest van het bedrag (zo'n 30 miljoen euro) zal worden aangewend voor de corona-activiteitenpremie. Meer info daarover vind je hier. De minister kondigde aan dat er een zeer brede campagne klaarstaat om die premie te lanceren, maar dat er momenteel gewacht wordt op de ‘juiste’ omstandigheden om de corona-activiteitenpremie te lanceren.

Meer weten?

  • De volledige hoorzitting bekijk je hier.
  • Het volledige verslag van de bespreking over het noodfonds vind je hier.


Beeld: Het Theaterfestival - Underneath Which Rivers Flow - Globe Aroma, Decoratelier Jozef Wouters © Illias Teirlinck

Zie ook: