Crisiscel Cultuur: "We zullen waakzaam blijven"

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen die op 16 oktober werden afgekondigd, verspreidde de Crisiscel Cultuur, waar oKo deel van uitmaakt, onderstaand persbericht.

De Crisiscel Cultuur begrijpt dat er iets moest gebeuren naar aanleiding van de alarmerende cijfers. De noodkreet uit ziekenhuizen en de zorgsector is niet mis te verstaan. Maar het totaalplaatje van de maatregelen oogt bijzonder ingrijpend voor de hele samenleving. Vooral de horeca, een sector die nauw bij ons aanleunt, wordt toch erg zwaar getroffen.

Onze cultuurwerkers, kunstenaars en vrijwilligers werken in beheersbare contexten. Dat weten de experten, overheden én onze publieken. Maar toch oogt de toekomst hoogst onzeker. 

“Onze sector krijgt een week respijt. We kunnen in de komende week nog vasthouden aan onze huidige, veilige en voorzichtige manier van werken. We zijn dankbaar voor dat vertrouwen, maar de vraag is: wat dan? Alles hangt samen. De impact van de cijfers en de algemene maatregelen is zo groot, dat het bang afwachten is of en hoe die onze sector impacteren”, zegt woordvoerder Tom Kestens. 

Het overlegcomité vraagt de sector om een snelle harmonisering van de gewestelijke protocollen. 

“Die vraag is terecht en vragen wij zelf al sinds dag één van de crisis. Daar zullen we dus werk van maken. Een duurzaam kader voor het hele land is allang een noodzaak. De Crisiscel roept de sector op om waakzaam te blijven. We werken van dag tot dag verder met groot verantwoordelijkheidsbesef”, volgens Kestens.

Initiatiefnemers (alfabetisch)

Artiestencoalitie, Corona Taskforce Belgian Event Sector, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Meetjesland, Mechelen, Leuven, Limburg en Oostende), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.  

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen. 


 Beeld: Malpertuis - Beginners naar Raymond Carver - Piet Arfeuille en Nathalie Teirlinck © Fred Debrock

Zie ook: