Kunst voor onze jeugd? OKo laat onderwijs niet los

Kan onze jeugd nog kunst (leren) beleven? Uitstappen voor het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs blijven voorlopig opgeschort. Tegelijk snoeien beleidsmakers rigoureus in de eindtermen voor het secundair onderwijs. Het beleid schijnt door ondoordachte beslissingen een stop te zetten op de nochtans broodnodige cultuurbeleving van kinderen en jongeren. OKo zette samen met heel wat partners uit het veld de problematiek op scherp.

Adviezen extra muros

Kunstenorganisaties en cultuurcentra mochten de afgelopen weken mondjesmaat opnieuw klassen uit lagere scholen ontvangen. Dat verliep veilig en coronaproof. Vlaamse klassen uit het secundair onderwijs mogen nog niet op uitstap. Nochtans kunnen Waalse en Brusselse middelbare scholieren wél gewoon deelnemen aan extra muros-activiteiten.

OKo schreef samen met VVC en onder impuls van 232 programmatoren uit kunstenorganisaties en cultuurcentra een brief naar het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts. Daarin vragen we met aandrang om zo snel mogelijk perspectief te bieden en de extra muros-activiteiten zowel voor lagere scholen als voor secundaire scholen mogelijk te maken en dat zowel in code geel als in code oranje. 

Je leest de brief hier.

Wat kunnen we verwachten?

De besmettingen binnen het secundair onderwijs blijven beperkt maar zijn wel gestegen in vergelijking met de eerste helft van september. Het departement onderwijs communiceert het volgende: “De veiligheidsmaatregelen volhouden blijft dan ook cruciaal, óók die buiten de school(m)uren”. 

We verwachten geen beleidsaanpassing op korte termijn, maar blijven de vraag op tafel leggen.

Eindtermen

Net voor de zomervakantie keurde de Vlaamse Regering haar versie van de eindtermen voor de tweede en derde graad goed. Die versie wijkt grondig af van wat de ontwikkelcommissies hadden voorgesteld. De sleutelcompetentie “cultureel bewustzijn en culturele expressie” is daarvan het grootste slachtoffer. Dat blijkt nu ook uit de modellestabellen die het Katholiek Onderwijs onlangs bekend maakte, waarbij er grondig gesnoeid wordt in de nu al complementaire lessen muzikale en plastische opvoeding en esthetica. Met het schrappen van deze onderwijsdoelen zet Vlaanderen een serieuze stap terug in cultuureducatie.

Reden genoeg om onze bezorgdheid hierover te uiten in een open brief. Samen met Sociaal Fonds Podiumkunsten, de vakbonden ACOD Cultuur en ACV Puls, VI.BE, DEMOS, Cultuurloket, Cult!, De Federatie, Flanders DOC, KUNSTWERKT, OPENDOEK, Koor & Stem, Creatief Schrijven, VLAMO, muziekmozaïek, Danspunt, en andere vertegenwoordigers uit het (kunst)onderwijs en de cultuursector wezen we op het belang van cultuureducatie en het feit dat Vlaanderen op dat vlak al sinds jaar en dag tekortschiet. De brief werd verstuurd naar de bevoegde kabinetten, de onderwijskoepels, de Commissies Cultuur en Onderwijs en tal van stakeholders uit het veld. 

Je leest de brief hier.

Beeld: hetpaleis - workshop Dounia B. © Karolina Maruszak 

downloads

20200924_Nota kabinet Onderwijs.pdf
90.44 KB