Septemberverklaring en nieuwe federale regering: what's in it for us?

Een nieuw parlementair jaar en een nieuwe federale regering. Deze week kregen we in de septemberverklaring van de Vlaamse regering en in het federale regeerakkoord heel wat politieke plannen gepresenteerd. Wat betekent dat voor onze sector en hoe speelt oKo in op de voorstellen van beleidsmakers?

Op federaal niveau

Dan toch, op de valreep: een federale regering. De naam ‘Vivaldi’ is niet het enige wat naar de kunsten verwijst. We namen het regeerakkoord voor jullie door. Volgende punten uit dat akkoord zijn relevant voor onze sector:

  • Over het kunstenaarsstatuut: “De regering zal in overleg met de sector en de sociale partners bekijken hoe het sociaal statuut voor de artiesten verder hervormd kan worden. De overheid formuleert precieze, objectieve en eerlijke voorstellen voor bestaande en opkomende kunstenaars, die alle stadia van het creatieve werk versterken, van repetitie tot performance tot publicatie tot verkoop.” Frank Vandenbroucke (sp.a) wordt minister van Sociale Zaken, het belangrijkste kabinet voor het kunstenaarsstatuut.

Wat doet oKo? OKo loopt op dit moment een traject over het kunstenaarsstatuut. Daarvoor brengen we binnen een focusgroep experten samen. Samen willen we concrete voorstellen voor een duurzaam kunstenaarsstatuut ontwikkelen om die vervolgens te bespreken binnen het sociaal overleg en op tafel te leggen bij onze beleidsmakers. De nieuwe regering geeft aan dat ze de sociale partners weer een prominente rol willen laten spelen. Dat geeft oKo en de vakbonden als vertegenwoordigers van PC304 een unieke positie.

  • Over corona: “CELEVAL werkt een langetermijnkader uit dat de evolutie van crisismanagement naar risicomanagement bevat. Dit kader moet aangeven hoe onze samenleving, zowel op sociaal als op economisch vlak, zo maximaal mogelijk kan functioneren binnen de noodzakelijke sanitaire vereisten om de verspreiding van het virus in te dijken. Er moet naar gestreefd worden om alle activiteiten zo maximaal mogelijk te laten plaatsvinden. Daarnaast moet bijzondere aandacht gaan naar de sociale contacten (zoals het principe van de bubbel en privéaangelegenheden maar ook in het professionele leven) en het toelaten van een rijk socio-cultureel leven, incl. evenementen met publiek.”

Wat doet oKo? OKo onderhoudt contacten met Celeval. We pleiten er voor direct dagelijks overleg met de diverse deelsectoren in cultuur om topdownbeleid tegen te gaan. We willen geen stappen achteruit zetten als het gaat over het bepalen van de parameters voor een veilig beleid. Concreet vragen we om CIRM en CERM sneller en efficiënt te laten werken, lokale beleidsmakers te stimuleren om voortgang te maken met de aanvragen om de zaalcapaciteit uit te breiden, de capaciteitsbeperking van 200/400 af te voeren en proportionaliteit te gebruiken als algemeen principe voor het vullen van zalen. We pleiten verder voor kleurcodes als landelijk systeem om ad hoc-te beslissingen te voorkomen, op voorwaarde dat die aangepast zijn aan de reeds bestaande afspraken en er in het nieuwe barometer-systeem dus geen stappen achteruit worden gezet.

Hier lees je het volledige regeerakkoord.

Op Vlaams niveau

Ook op Vlaams niveau werden beleidsplannen aangekondigd. Op 30 september werd de septemberverklaring 2020 van Minister Jambon besproken in het Vlaams Parlement. Ook de krachtlijnen van het Vlaamse relanceplan werden aangekondigd en besproken. Voor onze sector zijn er drie krachtlijnen van belang:

  • investeringen in infrastructuur;
  • digitalisering;
  • ‘jong talent en meesterschap’. 

De vertaling van deze krachtlijnen in de begroting voor 2021 zal pas eind oktober duidelijk worden. Tijdens de bespreking van de septembernota verwees de minister naar zijn beleidsbrief die eind oktober verschijnt, en verzekerde hij de commissie dat er in de recurrente middelen ”serieus wat dingen zitten waarmee we in de cultuursector weer een stuk verder kunnen gaan.” We kijken er alvast naar uit.

Belangrijk om nu al mee te nemen: op de begroting van 2021 zijn geen nieuwe besparingen gepland. OKo checkte met het kabinet: ook voor het Kunstendecreet staan er geen bijkomende besparingen op de planning in 2021. De volledige en uitgewerkte begroting zal pas eind oktober aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd. 

Wat doet oKo? OKo heeft de nood aan een verhoging van de projectmiddelen nogmaals op tafel gelegd.  Verder voert oKo het gesprek met het kabinet over relancemaatregelen, los van het Kunstendecreet.

Hier lees je de volledige septemberverklaring.

Beeld: Symfonieorkest Vlaanderen - Masterclasses in Muziekcentrum De Bijloke i.s.m. KASK & Conservatorium  School of Arts Gent o.l.v. Kristiina Poska © Sophie Callewaert

downloads

20200930_VerslagFormateurs_DEF.pdf
821.93 KB

Zie ook: