Corona: waar we op inzetten de komende maanden

Vorige week vonden voor het eerst sinds lange tijd opnieuw concerten en voorstellingen plaats. Een herademing voor publiek, artiesten en organisaties. Tegelijk drukten de omstandigheden ons opnieuw met de neus op de feiten: dit is helemaal anders dan wat we gewend zijn. En onze sector blijft nood hebben aan ondersteuning. Hieronder geven we jullie een overzicht van het werk dat we achter de schermen doen om die ondersteuning mogelijk te maken en de informatie die we op dit moment hebben over de toepassing van tijdelijke werkloosheid.

1. Overleg GEES over heropstart

Zoals we eerder communiceerden zaten we op 1 juli samen met experten van de GEES. Daaruit kwamen nog een aantal versoepelingen naar voren. Voor alle info kan je terecht op de sectorgidswebsite.

Tegelijk hadden we het over de discrepanties in de verschillende protocollen van de regio's. Deze ongelijkheden (vooral op vlak van zaalvulling met mondmaskers in plaats van social distancing) hebben we aangekaart bij de GEES, waarop ze per direct op de agenda gezet werd voor een Interministriële Conferentie op 14 juli. Erika Vlieghe gaf meteen te kennen dat de situatie het momenteel niet toelaat om een zaal op een andere manier te vullen dan met respect voor de social distancing. Er werd wel een duidelijk verlangen naar meer perspectief geuit door ons. De GEES erkent dat er perspectief zal komen eenmaal de situatie dat toelaat. We verwachten hierover dus meer nieuws op 14 juli en houden jullie op de hoogte.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: wat na 31 augustus?

Op dit moment is helemaal nog niet duidelijk of en hoe het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid zal worden verdergezet na 31 augustus. Er zijn een aantal pistes:

  • Van de Groep van 10

De Groep van 10 deed een unaniem voorstel aan de regering waarbij gevraagd wordt om volgende maatregelen te verlengen tot einde december 2020:

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “Corona” met inbegrip van alle maatregelen ten voordele van de werkgevers als van de werknemers. De verlenging zou enkel gelden voor werkgevers die in de maanden maart of april of mei of voor 20 juni 2020 minstens 1 dag gebruik gemaakt hebben van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er wordt dus voorgesteld om geen onderscheid meer te maken op basis van al dan niet zwaar getroffen sectoren. Werkgevers die nog geen gebruik gemaakt hebben van dit systeem zouden in dat geval wel nog een beroep kunnen doen op het algemene systeem van economische werkloosheid.
  2. Corona-ouderschapsverlof
  3. Recht en geen vermindering van werkloosheidsuitkering voor tijdelijk werkloze werknemers met een activiteit als zelfstandige of loontrekkende in bijberoep
  4. Bevriezing degressiviteit van de uitkering volledige werkloosheid, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen en neutralisering referteperiodes artiesten
  5. Combinatie 75% uitkering tijdelijke werkloosheid en loon in vitale sectoren (seizoenarbeid)
  • Vanuit de regering

Volgens de laatste info zit de regering voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid intussen op een ander spoor dan de Groep van 10 en wil zij met ingang van 1 september 2020 een soepeler systeem van economische werkloosheid toepassen voor zwaar getroffen sectoren. OKo drong er alvast bij minister Muylle op aan om de kunstensector te erkennen als een zwaar getroffen sector (zie voor meer info hieronder).

We denken dat het systeem dan zal gaan in de richting van het systeem van cao 147. Maar dat is niet zeker. Ter info geven we mee dat in die nationale cao is bepaald dat de werkgever een systeem van tijdelijke werkloosheid kan invoeren. Hij kan de arbeidsovereenkomst 16 weken volledig of 26 weken gedeeltelijk schorsen. Tijdens die schorsingsperiodes ontvangt de werknemer een werkloosheidsuitkering die vastgelegd is op 65 % van het begrensd bedrag. De werkgever moet bovenop de uitkering een toeslag van 5 euro per dag betalen.

In de loop van volgende week zou een overleg plaatsvinden tussen de regering en de sociale partners van de groep van 10 en verwachten we dus meer duidelijkheid. We houden jullie uiteraard op de hoogte via een nieuwsflash. Ook zullen we meer info bezorgen over het systeem van werkloosheid dat dan kan worden toegepast.

3. Brief aan minister Muylle: kunstensector beschouwen als zwaar getroffen

Voor oKo is het vooral van belang dat onze sector de ondersteuning krijgt die nodig is. Daarom stuurden we minister Muylle een brief met de vraag om de kunstensector te beschouwen als zwaar getroffen, net zoals de horeca. Als de regering kiest voor sectorale ondersteuningsmaatregelen zoals hierboven beschreven, zouden we daar tot eind december gebruik van kunnen maken als zwaar getroffen sector en zouden we de versoepelde maatregelen voor economische werkloosheid kunnen volgen.

4. Relance

Wat betreft de relance heeft oKo zowel op het Vlaamse als het federale niveau aandacht gevraagd voor onze sector. Op federaal niveau waren we eind mei te gast in de Commissie Sociale Zaken. Daar hebben we aandacht gevraagd voor de noden van organisaties, die als werkgevers een bijzonder belangrijke rol spelen. We hebben daarbij gepleit voor een aanpak in drie fases:

  • In de eerste fase is zekerheid nodig hebben over ondersteunende maatregelen zolang de restricties gelden. We pleiten voor een noodbeleid dat zekerheden geeft aan organisaties.
  • In een tweede fase is er nood aan impulsbeleid dat ons ondersteunt bij een geleidelijke heropstart met een combinatie van bestaande en nieuwe maatregelen. Denk aan een sectorale taxshift, een fonds of uitstel van betalingen.
  • In een derde fase, de fase van de relance, zijn opnieuw ondersteunende maatregelen nodig totdat onze sector weer op volle toeren draait. Dat relancebeleid moet ademruimte creëren om herstel te realiseren. De elementen uit de vorige fases kunnen behouden blijven. Ook laagdrempelige kaskredieten en waarborggaranties kunnen nuttig zijn

Op Vlaams niveau hebben we ervoor gepleit dat het relancebeleid voorrang krijgt op de geplande decreetswijziging.

Beeld: © Muziekclub ‘t Ey 

Zie ook: