OKo te gast in commissie Sociale Zaken

Vandaag was oKo te gast in de commissie Sociale Zaken van de Kamer. Daar werden drie wetsvoorstellen besproken. OKo gaf feedback op die voorstellen en kaartte er de noden van kunstenorganisaties aan. 

Dit zijn de besproken wetsvoorstellen

 • Een voorstel om de werkloosheidsreglementering te wijzigen, waarbij de werkloosheidsuitkering niet langer verlaagd wordt als er ook inkomsten zijn uit auteurs-en nevenrechten van meer dan 4 446 euro per jaar.
 • De toekenning van een solidariteitsinkomen voor werknemers die geen recht hebben op kunstenaarswerkloosheid, de toekenning van een compensatie-uitkering voor inkomensverlies en de opheffing van het verbod om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren. Dit wetsvoorstel kadert in de COVID-maatregelen en worden gefinancierd met een urgentiefonds.
 • Een voorstel dat 1/ elke werknemer in de kunstensector van wie de dienstbetrekking door COVID-19 werd geschorst, onderbroken of opgezegd, een beroep moet kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid, dat 2/ de rechten van werknemers in de sector met zes maanden verlengd worden nadat de activiteit onmogelijk werd en 3/ dat de dubbele discriminatie wordt opgeheven tussen wie auteursrechten en naburige rechten én andere roerende en onroerende inkomsten ontvangt enerzijds en kunstenaars die hun artistieke activiteiten uitoefenen met of zonder arbeidsovereenkomst anderzijds. Ook dit wetsvoorstel kadert in de COVID-maatregelen.

Dit was onze feedback

Elke maatregel die de duidelijkheid verhoogt en de precaire positie van kunstenaars en cultuurwerkers opvangt juichen we toe. Dat deze wetsvoorstellen er zijn, is dus een goede zaak. Wel hebben we aandacht gevraagd voor een aantal elementen.

 • Er is nood aan maatregelen voor kunstenaars, maar ook voor andere beroepsgroepen in onze sector, die ook vaak op een identieke manier met korte en flexibele contracten werken.
 • We pleiten voor dezelfde timing en referteperiodes voor langlopende en tijdelijke contracten.
 • Over het statuut van auteursrechten en de combinatie van een uitkering met auteursrechten en naburige rechten hebben we met oKo nog geen uitspraken gedaan. Daarvoor willen we eerst de denkoefening afronden in ons netwerk.
 • We hebben ook gepleit voor een afstemming van de periodes van verlenging van de steunmaatregelen zoals het overbruggingsrecht voor kunstenaars en cultuurwerkers met een zelfstandigenstatuut in hoofd- of bijberoep.
 • De voorstellen lenigen noden op korte termijn, en dat is absoluut nodig. Maar op lange termijn blijft er nood aan een positief, eengemaakt sociaal statuut dat de tewerkstelling van kunstenaars stimuleert en dat idealiter geen werkloosheidsstatuut is. OKo heeft daarvoor verwezen naar de position paper over de Positie van de kunstenaar, die we vorig jaar lanceerden.
 • We hebben aandacht gevraagd voor de noden van organisaties, die als werkgevers een bijzonder belangrijke rol spelen. Ook voor organisaties zijn dit moeilijke en onzekere tijden. Bovendien is een heropstart niet voor morgen. We hebben dan ook gepleit voor een gefaseerde aanpak. We stellen drie fases voor:
  • In de eerste fase is zekerheid nodig hebben over ondersteunende maatregelen zolang de restricties gelden. 
  • In een tweede fase is er nood aan impulsbeleid dat ons ondersteunt bij een geleidelijke heropstart. Denk aan een sectorale taxshift, een fonds of uitstel van betalingen.
  • In een derde fase, de fase van de relance, zijn opnieuw ondersteunende maatregelen nodig totdat onze sector weer op volle toeren draait. De elementen uit de vorige fases kunnen behouden blijven. Ook laagdrempelige kaskredieten en waarborggaranties kunnen nuttig zijn

Beeld: workspacebrussels -  Dag van de Dans - Dan Musset & Laurent Delom - dduette Paul © McGee

Afbeeldingen

Zie ook: