Heropstart na corona: oKo werkt aan sectorgids

De exit uit de coronacrisis wordt ten volle voorbereid in de diverse sectoren. Op dit moment is het echter nog steeds onduidelijk hoe en wanneer een eventuele heropstart van onze sector kan plaatsvinden. Ook de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen vrijdag bood weinig perspectief. Het is nuttig om ons goed voor te bereiden op de heropstart. Daarom willen we snel werk maken van een eigen voorstel. OKo nam daarom het initiatief om een sectorgids 'Covexit' de kunstensectoren PC 304 en 329 uit te werken, in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB

Drie stappen

De covexit zal in drie stappen gebeuren. Dat is zo voorzien door federale overheid, zoals duidelijk wordt in dit schema:

  1. De generieke gids van de FOD WASO dient als basis voor alle maatregelen. Die gids bevat basisprincipes, richtlijnen, voorbeelden en tips en documentatie en info.
  2. Op basis van die gids kunnen de diverse sectoren een sectorgids maken. Een sectorgids zorgt voor een sectorspecifieke inkleuring van de info uit de generieke gids waar nodig en toetst reeds bestaande protocollen en maatregelen af en verfijnt ze waar nodig. Aan zo'n sectorgids werkt oKo dus.
  3. Daarna kunnen de organisaties een eigen draaiboek samenstellen op basis van de twee voorgaande stappen. De FOD WASO gebruikt hiervoor de term: toepassing in de onderneming. In dat draaiboek legt iedere organisatie de ondernemingsspecifieke toepassing van de twee voorgaande stappen vast. Ook zij toetst en/of verfijnt reeds bestaande maatregelen.

Elke organisatie zal in het kader van de toepassing van de sectorgids in de onderneming dus een preventieplan op maat van de organisatie moeten maken. Een heropstart zonder preventieplan is uitgesloten.

De generieke gids en de sectorale gids en het draaiboek (of toepassing in de onderneming) zullen opgesteld zijn op basis van de arbeidswetgeving. Dit betekent dat jullie preventieadviseur, het CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk indien van toepassing) en eventueel de ondernemingsraad hier een specifieke taak zullen in hebben. Het is raadzaam om alvast deze organen in jullie organisatie al op de hoogte te brengen.

Hoe gaan we te werk?

Als werkgevers- en als sectorfederatie wil oKo het proces van heropstart faciliteren. Daarom heeft het oKo-secretariaat Johan Penson van InfraCult gevraagd om de rangen te vervoegen. Johan zal, in samenwerking met het oKo-team, met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB en met andere sectoren een sectorgids ontwikkelen waarin zowel de sectorspecifieke gezondheidsregels als een sectorspecifiek preventieplan zal opgenomen zijn. Hij doet dat in nauwe samenwerking met een aantal deskundigen uit het netwerk van preventieadviseurs van het Sociaal Fonds en de oKo-leden. Hij zal hiervoor onder meer bevragingen organiseren, deelnemen aan werkgroepvergaderingen, uitwisseling en samenwerking onder de leden stimuleren en specifieke themabijeenkomsten organiseren. Hij zal ook een kernteam samenstellen waarmee periodiek afgetoetst zal worden zodat de sectorgids herkenbaar en gedragen is door jullie allen. Op die manier zijn we collectief voorbereid voor het moment dat de Nationale Veiligheidsraad fiat zal geven voor het lossen van de teugels in onze sectoren.

Dit traject loopt in direct overleg met het kabinet Jambon, dat ons ook directe toegang tot virologen heeft beloofd, in functie van advies én validatie.

We hebben jullie input nodig: vul de vragenlijst in

Bij deze tevens een oproep om alle bestaande informatie te delen met ons zodat we een goede sectorgids kunnen maken dat naadloos kan goedgekeurd worden door de overheid. Je kan ons alvast verder helpen door deze vragenlijst in te vullen. Hoe beter we hier samen aan werken, hoe beter we er als sector door geraken. 

Beeld: Theater Malpertuis - Beginners © Fred Debrock

downloads

corexit.png
165.91 KB

Zie ook: