Corona: wat doet Europa?

Toeren kan niet meer, buitenlandse collega's ontvangen ook niet. Corona treft onze Europese collega's evenzeer als wij. Een Europese reactie op de crisis kan dus niet uitblijven. Op 8 april staken de cultuurministers van de lidstaten daarover de koppen bij elkaar in een overleg waar ook Eurocommissaris voor cultuur Mariya Gabriel betrokken was. Voor België was de Waalse minister van Cultuur Linard aanwezig. OKo had hem via het Vlaamse kabinet gebriefd over de noden van onze sector dankzij input van Pearle*.

De 27 ministers van cultuur die (virtueel) aanwezig waren op het overleg zagen in hoe sterk de kunstensector geïmpacteerd is door corona. Zo goed als alle lidstaten hebben al maatregelen genomen om de culturele en creatieve sectoren te steunen, waaronder ook sociale maatregelen om freelancers en onafhankelijke kunstenaars te beschermen. De ministers kondigden aan dat ze op een snelle heropstart voor de sector hopen en dat ze daarvoor de situatie post-corona gaan bekijken en mogelijke gezamenlijke initiatieven zullen onderzoeken. Ze willen de volgende weken nauw in contact blijven met elkaar om de volgende zitting voor te bereiden. Die staat gepland op 18/19 mei.

Drie initiatieven

In het overleg kregen de ministers informatie over drie Europese initiatieven die van nut kunnen zijn voor de culturele sectoren:

Het is aan de lidstaten om te bepalen of ze de culturele sector daar mee in willen opnemen. Pearle* pleit er alvast voor om de kunstensector onder te brengen in de drie initiatieven, en dan vooral CRII aangezien nog niet alle lidstaten steun voorzien voor culturele organisaties.

Creative Europe

Daarnaast werden ook specifieke acties onder de koepel van Creative Europe besproken. Zo worden de indiendata voor een aantal programma’s verlengd. Bovendien kondigde Eurocommissaris  Gabriel aan dat de steun voor de grensoverschrijdende dimensie van podiumkunsten, een programma met een budget van 2 miljoen euro, zal worden geheroriënteerd naar digitale cultuur en virtuele mobiliteit. De subsidieoproep daarvoor wordt gelanceerd in mei.

Uitwisseling

Tot slot werd aangekondigd dat de Europese Commissie twee uitwisselingsplatformen zal oprichten, één waar de lidstaten best practices kunnen delen, en één waar de culturele sectoren zelf met voorstellen kunnen komen voor de problemen waar ze mee te maken krijgen. Pearle* wijst erop dat die platformen er nogal laat komen en dat er eerder nood is aan een taskforce die de podiumkunstensector opnieuw op de rails helpt.

Beeld: Symfonieorkest Vlaanderen - Raf Walschaerts - Familieconcert Symfonie voor Valse Noot © Sophie Callewaert

Zie ook: