Oproep: corona, cc's en de kunstenaars

Net in tijden van corona is solidariteit belangrijk. Daarom stelden producerende gezelschappen binnen oKo een brief op waarin ze voorstellen om het principe van fair practices in alle samenwerkingen toe te passen en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor de meest precaire groep: de kunstenaars. Met die brief stapten ze onder meer naar de VVSG en de VVC.

Waarom deze brief?

Straks komt er weer een golf van annulaties van voorstellingen, tentoonstellingen, concerten, allerhande creatieve opdrachten  in onze Vlaamse  culturele en gemeenschapscentra. Met onderstaande oproep vanwege de producenten proberen we de onderhandelingslast voor alle partijen te beperken door vanuit de producenten met één voorstel te komen, zodat niet elk cultureel centrum met al zijn bespelers telkens opnieuw het gesprek moet voeren. Op dit ogenblik is het zo dat overmacht strikt wordt toegepast in de culturele centra tijdens hun onderhandelingen met de producenten, waardoor er helemaal niet tegemoet kan gekomen worden aan de oproep van minister Jambon. Via deze weg vragen we om die oproep van minister Jan Jambon om het geld van de tickets niet terug te vragen ten voordele van de kunstenaars te respecteren en te kijken op welke wijze u allen die afspraak met het publiek kan nakomen en de precaire groep via de producenten kan tegemoet komen.  We stellen voor om, door het principe van fair practices, de gesprekken zo te laten verlopen dat de meest precaire partijen nu snel en direct ondersteund kunnen worden, met prioriteit voor wie door de mazen van het net valt. De groep die door de mazen van het net valt, is ondanks allerhande steunmaatregelen en ondanks de komst van een eventueel fonds, nog steeds aanzienlijk. En het zijn vooral de producenten die die mazen zeer goed kennen en de urgenties die er bij horen heel snel en heel direct kunnen oplossen.  Dat de afspraak met het publiek over het niet terug betalen van tickets gerespecteerd wordt,  is voor de toekomst van onze sector zeer belangrijk, de wijze waarop het gebeurt kan ons inziens per cultureel centrum bekeken worden.

Brief ook versturen?

Download hier de brief om hem te verspreiden naar je contacten.

LETTERLIJK: De inhoud van de brief

Door de sluiting van de cultuurhuizen zijn nu al naar schatting 2000 voorstellingen en andere creatieve opdrachten weggevallen. Dit heeft onprettige consequenties voor alle betrokkenen: voor de cultuurhuizen zelf, voor het publiek, maar in de eerste plaats voor de grote groep makers, artiesten en gezelschappen die niet alleen speelkansen maar ook hun loon en hun inkomsten plots verliezen.

Freelancers werden door de cultuurbesparingen eerder dit jaar al bijzonder hard getroffen en hebben ook vandaag nauwelijks tot geen vangnet. Zij komen vaak niet of slechts ten dele in aanmerking voor de tijdelijke werkloosheid of voor andere Vlaamse of Federale ondersteuningsmaatregelen.

De producenten, veelal zelf kleine, fragiele vzw’s, proberen momenteel dit loon- en inkomstenverlies te beperken met alle wettelijke middelen en maatregelen die er zijn. Maar dat volstaat niet om het hoofd nu boven water te houden! Zij zijn zelf immers volledig afhankelijk van hun beperkte reserves en sterk terugvallende eigen inkomsten.

De minister-president Jan Jambon heeft het publiek opgeroepen om het geld voor betaalde tickets niet terug te eisen, zodat kunstenaars niet in problemen zouden komen. Hij toonde daarmee begrip voor de situatie die we daarnet hebben beschreven, datzelfde begrip wordt ondertussen ook door het publiek opgebracht.

Daarom, en om met een voorstel te kunnen werken dat door velen onderschreven wordt, werkten de producerende en spreidende organisaties in onderling overleg de volgende vraag uit aan de ontvangende huizen:

Financieel voorstel richting meest kwetsbaren

  1. De ontvangende huizen hanteren bij het afhandelen van het contract van een geannuleerde of uitgestelde voorstelling of creatieve opdracht de regel van overmacht niet.
  2. De ontvangende huizen betalen de uitkoopsom* of een deel ervan, met een minimum van 30 % en met een plafondbedrag van 3.000 euro.
  3. Alle andere kosten die het contract eventueel vermeldt (reis- of verblijfkosten, auteursrechten, enzovoort) vervallen. Dit om te vermijden dat voor elke voorstelling of creatieve opdracht ingewikkelde berekeningen en onderhandelingen moeten gebeuren.

Deze ‘inkomst’ voor de producerende en spreidende huizen gaat integraal naar de (freelance) artiesten, technici en spreidingsbureaus, met prioriteit voor wie niet op tijdelijke werkloosheid of een uitkering kan terugvallen.

Dit engagement kunnen we enkel nakomen met de steun van cultuur- en kunstencentra.

Uiteraard staan we ook open voor voorstellen van hun kant, mochten zij andere wegen zien om het zelfde doel te bereiken.

We hopen van harte op hun solidariteit.

* In bepaalde gevallen waar niet met een uitkoopsom maar op recette of via partage wordt gewerkt, bijvoorbeeld omdat er geen programmatiebudget is, stellen we voor dat er tussen de producerende en de ontvangende huizen een ander redelijk voorstel wordt uitgewerkt.

Lijst van ondertekenaars

Peter Aerts (Aifoon), Shari Aku Legbedje (Kosmonaut), Haider al Timimi (Kloppend Hert), Piet Arfeuille (Theater Malpertuis), Gie Baguet (Frans Brood Productions), Anja Benker (MartHa!tentatief), Koen Bollen (Comp. Marius), Tijl Bossuyt (De Veerman), Filip Bral (Pantalone), Ruth Bresseleers (Thassos), Hans Bruneel (LOD), Marc Bryssinck (Theater Stap), Guy Casiers (Toneelhuis), Huub Colla (Collage Producties), Guy Coolen (Muziektheater Transparant), Eleen Daneels (fABULEUS), Katrien Daniëls (Huis Alma), Karolien De Bleser (Compagnie Barbarie vzw), Katrien De Bruycker (4Hoog), Michael De Cock (KVS), Piet de Coster (Bronks), Kristien De Coster (Ultima Vez), Wim De Graeve (Arts Basics For Children), Dirk De Lathauwer (fABULEUS), Leen de Spiegelaere (MET-X), Elke Decoker (Workspacebrussels), Herlinde Decroos (Ultima Thule), Karolien Derwael (Klein Verzet, Tuning People, Post uit Hessdalen), Johan Desmet (Kopergietery), Franky Devos (Kunstencentrum Vooruit), Manu Devriendt (ARSENAAL/LAZARUS), Stijn Dickel (Aifoon), Gerd Dierckx (Rasa), Merlijn Erbuer (KVS), Inge Goddijn (Larf), An Goovaerts (Nadine vzw), Carl Gydé (Campo), Sanne Hubert (Vincent Company), Greet Jacobs (DE MAAN), Loes Jacobs (Nadine vzw), Bavo Jacobs Jacobs (Zonzo Compagnie), Jessy Jollings (Compagnie de KOE), Nick Kaldunski (Abattoir Fermé), Veerle Kerckhoven (Bronks), Emma Ketels (Je buro), Kurt Lannoy (Berlin), Inge Lattré (Platform K), Esther Maas (Not Standing), Delphine Maenhout (Madam Fortuna), Marc Maillard (FroeFroe), Ruth Mariën (Het Kwartier), Freek Mariën (Het Kwartier), Lena Meckler (Kosmonaut), Brigitte Mys (Lucinda Ra), Luk Nys (Madam Fortuna), Gorges Ocloo (DE MAAN), Klaartje Oerlemans (GRIP), Flore Opsomer (Zuidpool), Wim Oris (compagnie Tartaren), Diederik Peeters (SPIN), Stefan Perceval (HETGEVOLG), Johan Petit (MartHa!tentatief), Nele Roels (Theater Antigone), Chris Rotsaert (Manoeuvre kunstenplek), Cien Schelkens (Vincent Company), Wim Schuer (Garifuna), Wim Smet (Laika), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Femke Stallaert (DE MAAN), Anastasia Tchernokondratenko (Kosmonaut), Willy Thomas (ARSENAAL/LAZARUS), Esther Ursem (Musica), Johan Van Assche (De Nwe Tijd), Martine Van Autrijve (KOORTZZ), Vincent Van den Bossche (Vincent Company), Tom Van Dingenen (Wolx), Bob Van Langendonck (fieldworks), Wouter Van Looy (Zonzo Compagnie), Veerle Vandamme (Stan), Peter Vandenbempt (TRISTERO), Karlien Vanhoonacker (Pianofabriek), Femke Vanpoucke (Rataplan), Alexander Vantournhout (Not Standing), Vicky Vermoezen (DE MAAN), Judith Vindevogel (Walpurgis), Kevin Voets (HERMESensemble), Carl von Winckelmann (Het Kwartier), Els Weckx (I Solisti), Valérie Wolters (Workspacebrussels), Koekelbergse Alliantie van Knutselaars (KAK)

Deze lijst wordt nog verder aangevuld.

Beeld: Villanella - DE Studio - Mom-party © lichtwaas

downloads

20.06_Corona, CC's en de kunstenaars.pdf
46.67 KB

Zie ook: