Advies SERV: Besparing 2020 op Cultuur zwaarder dan op andere beleidsdomeinen

Wij zeggen het al langer, maar nu bevestigt ook de SERV het: de besparingen in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media én Economie, Wetenschap en Innovatie hebben de grootste betekenis in vergelijking met hun totale uitgaven.

In het “Advies Evaluatierapport over de initiële begroting 2020BO Brussel” neemt de SERV de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren onder de loep. De balans? Gemeenten kunnen ondanks een initiële besparing op een flinke financiële injectie rekenen. Ondernemingen, vzw’s en de Vlaamse administratie betalen het gelag. Daarbij moeten sommige beleidsdomeinen meer inleveren dan anderen en verschilt de besparing ook naar gelang de aard van de besteding.

Beleidsdomeinen: Cultuur sterk getroffen

Bepaalde beleidsdomeinen krijgen het dus zwaarder te verduren. Dat geldt voor Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), maar ook voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Voor hen is het eindresultaat aanzienlijk negatiever dan de gemiddelde vermindering. Zo ziet CJSM zijn middelen bij het netto eindresultaat met 2,4% dalen. Dat vertaalt zich vooral in de middelen voor subsidies van organisaties buiten de overheid, waaronder dus de kunstenorganisaties.

Aard van besteding: vzw’s sterk getroffen

Als je naar de aard van de besteding kijkt, zijn er drie grote groepen die het sterkst getroffen worden door de besparingen. De ondernemingen, die vooral moeten inleveren via een fikse besparing op doelgroepkortingen, zijn goed voor een besparing van 181,4 miljoen euro of 32,2% van het totaal. Het apparaat van de Vlaamse overheid moet 113,9 miljoen euro of 20,2% van het totaal besparen. De subsidiestromen naar vzw’s zijn met 101,5 miljoen euro of 18% van de totale besparing de derde groep. De besparingen situeren zich vooral bij de beleidsdomeinen Cultuur, Welzijn, Economie, Wetenschap en Innovatie en in het Hermesfonds.

Wie is de SERV?

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen is het huis van het Vlaams sociaal overleg. De Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, Unizo, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). Ze werken er samen aan akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen en adviseren de Vlaamse regering en het Vlaams parlement over het te voeren sociaal-economische beleid.

Lees het hele rapport hier.


Beeld: kabinet k - horses © Kurt Van der Elst

Zie ook: